logo
logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia Burmistrza
2018-2023

Zarz膮dzenie Nr 154/2020
w sprawie termin贸w realizacji rz膮dowego programu Wyprawka szkolna 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 153/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 152/2020
w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 151/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/2020
w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzier偶awy grunt贸w zaliczonych do u偶ytk贸w rolnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/2020
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/2020
w sprawie organizacji i zasad dzia艂ania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 145/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2020 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/2020
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach na terenie miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/2020
w sprawie powo艂ania komisji dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/2020
w sprawie wprowadzenia Polityki zarz膮dzania systemem informatycznym w Urz臋dzie Miasta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/2020
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce nr 701/20 o pow. 0.1115 ha zapisanej w ksi臋dze wieczystej WL1R/00033982/8
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/2020
W sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. wdro偶enia i stosowania Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 roku) - RODO w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 138/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/2020
zmieniaj膮ce Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Miasta Radziej贸w na lata 2020 - 2030
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/2020
w sprawie wyp艂aty odszkodowania za grunt przej臋ty z mocy prawa pod drog臋 gminn膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 134/2020
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/2020
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/2020
w sprawie przyj臋cia planu ochrony informacji niejawnych Urz臋du Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2020 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/2020
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/2020
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/2020
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/2020
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/2020
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2020
w sprawie powo艂ania inspektora ochrony danych w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2020
w sprawie wprowadzenia instrukcji post臋powania w zakresie przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2020
w sprawie post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2020
w sprawie powo艂ania Komisji Mieszkaniowej ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za IV kwarta艂 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2020
w sprawie przyj臋cia regulaminu wynagradzania dyrektor贸w samorz膮dowych instytucji kultury w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2020
w sprawie przyj臋cia regulaminu wynagradzania pracownik贸w Urz臋du Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2020
w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za lokale mieszkalne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu dzier偶awy i sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2019
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpiecze艅stwa Po偶arowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2019
w sprawie przekazania mienia gminnego do Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie przy ul. Szkolnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2019
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2019
w sprawie projektu bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2019
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2019
w sprawie powo艂ania pe艂nomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2019
w sprawie dokonywania p艂atno艣ci podatku VAT w Gminie Miasto Radziej贸w oraz jednostkach organizacyjnych za po艣rednictwem metody podzielonej p艂atno艣ci (split payment)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2019
w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatnik贸w VAT przy dokonywaniu p艂atno艣ci dla podatnik贸w VAT za nabyte towary i us艂ugi - bia艂a lista podatnik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2019
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2019
w sprawie udzielenia po偶yczki dla Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2019
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w, wy艂o偶onego do publicznego wgl膮du w dniach od 26.08.2019 r. do 27.09.2019 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Socjalnej Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2019
w sprawie powo艂ania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych w sprawie realizacji projektu pn.: "Bud偶et obywatelski w mie艣cie Radziej贸w w 2019 r."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu i dzier偶awy, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2019
w sprawie procedury wewn臋trznej w zakresie przeciwdzia艂ania niewywi膮zywaniu si臋 z obowi膮zku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2019
w sprawie wyp艂aty odszkodowania za grunt przej臋ty z mocy prawa pod drog臋 gminn膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2019
zmieniaj膮ce Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2019
w sprawie odst膮pienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2019
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2019
w sprawie zmiany instrukcji reguluj膮cej ewidencj臋, pob贸r i czynno艣ci przedegzekucyjne z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2019
w sprawie wyznaczenia terminu sk艂adania wniosk贸w w ramach realizacji rz膮dowego programu Wyprawka szkolna 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2019
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu u偶ytkowego oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu i sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2019
w sprawie op艂at za wynajem pomieszcze艅, sali gimnastycznej oraz hali sportowej w Miejskim Zespole Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2019
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali u偶ytkowych, pomieszcze艅 biurowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasta Radziej贸w oraz skali konferencyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Ko艣ciuszki 20/22
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2019
w sprawie powo艂ania dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2019
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania konkursowego na stanowisko dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2019
w sprawie przyj臋cia w formie darowizny od Krajowego O艣rodka Wspierania Rolnictwa nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce nr 1322/1
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetarg贸w na dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci, lokali lub ich cz臋艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2019
w sprawie przej臋cia w formie darowizny od Skarbu Pa艅stwa nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1519/4
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2019
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2019
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2019
w sprawie op艂at za korzystanie z Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2019
w sprawie powo艂ania dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2019
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2019
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2019
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce nr 1080/2 zapisanej w KW WL1R/00033970/1
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2019
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce nr 379 zapisanej w KW WL1R/00013495/1
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej kwoty okre艣lonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2019
w sprawie utworzenia Sta艂ego Dy偶uru Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2019
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonanie bud偶etu miasta Radziej贸w za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2019
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2019
w sprawie pobierania op艂at za korzystanie z toalety publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2019
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2019
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad szkolenia pracownik贸w Urz臋du Miasta Radziej贸w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2019
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej grunty pod wodami powierzchniowymi stoj膮cymi po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1519/1 zapisanej w KW WL1R/00035805/8
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post臋powania prowadzonego w formie przetargu ofertowego na sprzeda偶 drewna opa艂owego pozyskanego pozyskanego w 2019 roku z lasu komunalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2019
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 174/09 Burmistrza Miasta Radziej贸w z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zasad zapewnienia okular贸w koryguj膮cych wzrok pracownikom Urz臋du Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2019
w sprawie ustalenie normy spalania oleju nap臋dowego dla ci膮gnika "ZETOR" (CRA 66FR)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2019
w sprawie sposobu i trybu sprzeda偶y drewna pozyskanego z obszar贸w zieleni miejskiej po艂o偶onych w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2019
w sprawie post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2019
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 236/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla gminy i jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za IV kwarta艂 2018 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2019
w sprawie zmiany instrukcji reguluj膮cej ewidencj臋, pob贸r i czynno艣ci przedegzekucyjne z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2018
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 urz膮dze艅 wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnej oddanych do u偶ytku od 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2018
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu komisji egzaminacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2018
w sprawie powo艂ania komisji dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2018
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 173/2017 Burmistrza Miasta Radziej贸w z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powo艂ania Zespo艂u do nadzoru nad realizacj膮 udzielonych zam贸wie艅 na roboty budowlane lub us艂ugi o warto艣ci r贸wnej lub przekraczaj膮cej wyra偶on膮 w z艂otych r贸wnowarto艣膰 kwoty 1 000 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7711540