logo
logo
Informacje ogólne
Dane teleadresowe

To jest wersja archiwalna strony


Urząd Miasta Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
I-sze piętro
Tel. 54 285 7100
Fax 54 285 7105

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Strona Urzędu Miasta: www.umradziejow.pl
Adres e-mail: radziejow@umradziejow.pl

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu pełni
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
Adres skrytki: /umrr/SkrytkaESP

Klauzula obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji...

NIP: 889-11-79-707
Regon: 000527440

Inspektor Ochrony Danych Paweł Maćkowiak
Adres do korespondencji: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
e-mail:iodo@umradziejow.pl

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty od posiadania psów należy dokonywać:
- bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Gmina Miasto Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
Rachunek dochodów własnych:
45 9550 0003 2320 0005 3093 0032
(służy do dokonywania wszelkich wpłat na dobro Gminy Miasto Radziejów w szczególności z tytułu opłat i podatków lokalnych, dzierżawy, usług, z wyjątkiem opłat za odpady komunalne)

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 9550 0003 2018 0005 3093 0040


Numer konta bankowego międzynarodowego:
PL 23 9550 0003 2018 0005 3093 0008
SWIFT: GBW CPL PP

Rachunek bankowy dla dotacji i subwencji:
84 9550 0003 2002 0005 3093 0001

- lub w kasie Urzędu Miasta czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00 (w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna do godz. 14:00).

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Więcej »licznik odwiedzin: 7703102