logo
logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia Burmistrza
2006-2010

Zarz膮dzenie Nr 342/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Powypadkowego w celu ustalenia okoliczno艣ci wypadku w dniu 02.11.2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 341/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie likwidacji 艣rodka trwa艂ego pozostaj膮cego dzier偶awionego przez Miejskie Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGIEK" i powo艂ania komisji likwidacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 340/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 339/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 334 z 20 pa藕dziernika 2010 roku Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 338/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 337/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 336/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 335/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu gminy, jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 334/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 333/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 332/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 331/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 330/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 329/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej od Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 328/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu z tytu艂u najmu lub dzier偶awy sal lekcyjnych w PSP nr1 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 327/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 326/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wybor贸w Prezydenta RP 2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 325/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie likwidacji 艣rodk贸w trwa艂ych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 324/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 323/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 322/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 321/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej nr 681 po艂o偶onej przy ul. Polnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 320/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 319/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 318/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 317/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 316/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Heleny Karpi艅skiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 315/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 314/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 313/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie planu kontroli zarz膮dczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 312/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 311/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 310/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu os贸b prawnych i os贸b fizycznych oraz jednostek nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸rym udzielono pomocy publicznej w roku 2009
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 309/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci i lokali, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w przeznaczonych do sprzeda偶y i dzier偶awy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 308/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 307/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie oraz jednostkach organizacyjnych miasta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 306/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 305/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 297/10 Burmistrza Miasta w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 304/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Prusa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 303/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 302/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 301/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie post臋powania wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz prowadzenia post臋powania wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 300/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarz膮dczej w Gminie Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 299/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Powypadkowego dla ustalenia okoliczno艣ci wypadku w dniu 04.05.2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 298/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 297/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 296/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 288 z 28 kwietnia 2010 roku Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 295/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 294/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie uniewa偶nienia rokowa艅 na zbycie dzia艂ek wchodz膮cych w sk艂ad zasobu komunalnego Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 292/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na Przebudow臋 budynku przy ul. Rynek 1 celem utworzenia punktu "Radziejowskie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 291/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami Prezydenta RP
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 290/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudow臋 dr贸g gminnych w Radziejowie - ul. Broniewskiego i Langiewicza"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 289/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budowa o艣wietlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, G贸rczy艅skiego, Ks. Wieczorka, Toru艅skiej, Moniuszki, Paderewskiego w Radziejowie (Etap: ul. Toru艅ska i park przy ul. Chopina)"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 288/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 287/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze referent ds. podatk贸w i op艂at lokalnych w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 286/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 285/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 284/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu gminy, jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 283/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 282/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Szewskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 281/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszcze艅 biurowych oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 280/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu gminy, jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 279/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 278/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 277/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Powypadkowego dla ustalenia okoliczno艣ci wypadku w dniu 16.03.2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 276/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 275/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania zespo艂u do dokonania oceny ryzyka zawodowego w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 274/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia stawki amortyzacji dla warto艣ci niematerialnych i prawnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 273/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Urz膮dzenie placu zabaw w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 272/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie likwidacji 艣rodka trwa艂ego i powo艂ania komisji likwidacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 271/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budowa dr贸g gminnych w Radziejowie, II etap: Budowa dr贸g gminnych - ul. Toru艅ska i Moniuszki"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 270/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Termomodernizacj臋 budynku "B" Publicznej Szko艂y Podstawowej nr 1 w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 269/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia wysoko艣ci nale偶no艣ci przys艂uguj膮cych pracownikom i uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie uczestnicz膮cym w realizacji Partnerskiego Projektu Comenius z tytu艂u podr贸偶y s艂u偶bowych poza granicami kraju
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 268/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 267/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zamiany zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu gminy, jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 266/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 265/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 251/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 264/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 263/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 262/2010 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 261/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 260/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 259/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 234/2006 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu gminy, jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 258/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 257/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie czasu pracy Urz臋du Miasta Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 256/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do zatwierdzenia zmiany umowy z wykonawc膮 rob贸t budowlanych w ramach zadania Budowa kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 255/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 254/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 253/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 252/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze: Podinspektor ds. inwestycji i promocji w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 251/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 250/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 249/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 248/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 245/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 244/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 243/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do zatwierdzenia zmiany umowy z wykonawc膮 rob贸t budowlanych w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 242/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂 2009 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 241/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budow臋 kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 240/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 239/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 234/2006 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu gminy, jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 238/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 237/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 236/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia normy spalania oleju nap臋dowego dla samochodu osobowego Renault ESPACE (CRA 44KU), oraz dla samochodu osobowego Peugeot Partner (CRA 44NE)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 235/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w po艂o偶onych w Czo艂owie a b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 234/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 233/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 226/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w dotycz膮cego przeprowadzenia przetargu na dzier偶aw臋 gruntu pod boks gara偶owy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 232/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 231/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 224/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudow臋 drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 230/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 201/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w dotycz膮cego przeprowadzenia przetargu na dzier偶aw臋 gruntu pod boks gara偶owy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 229/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 224/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudow臋 drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 228/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 215/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w dotycz膮cego przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 227/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 226/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 225/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudow臋 drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 223/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych przy ul. P艂owieckiej i I.Paderewskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 222/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2009 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 221/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budow臋 sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 220/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budow臋 sieci wodoci膮gowej wraz z sieci膮 kanalizacji sanitarnej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 219/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Termomodernizacj臋 budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 218/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Remont drogi gminnej ulicy Rolniczej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 217/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budow臋 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 艣ciek贸w, przy艂膮czami oraz kana艂em t艂ocznym..."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 216/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Brzeskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 215/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 214/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 213/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 207 Burmistrza Miasta Radziej贸w dotycz膮cego przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu u偶ytkowego oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 212/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia regulaminu pracy w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 211/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia regulaminu wynagradzania w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 210/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia rokowa艅.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 209/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 201/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w dotycz膮cego przeprowadzenia przetargu na dzier偶aw臋 cz臋艣ci dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 208/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 207/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Radziejowie przy ul. Rynek 1a.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 206/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Wykonanie studni g艂臋binowej na uj臋ciu wody "Meprozet" w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 205/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany sk艂adu osobowego obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 204/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w po艂o偶onych przy ulicy: Objezdnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 203/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 202/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 201/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 200/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 199/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2009 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 198/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w po艂o偶onych przy ulicy: Brzeskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 197/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 180 Burmistrza Miasta Radziej贸w dotycz膮cego przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 196/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej przy ul. Polnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej przy ul. Polnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 194/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 193/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej lokalem mieszkalnym oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 192/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 191/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 190/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 189/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 188/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 187/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 186/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko kierownicze Dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 185/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 184/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w po艂o偶onych przy ulicach: Prusa, Ko艣ciuszki,Tuwima, Objezdnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 183/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienie do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 182/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budowa drogi gminnej na osiedlu domk贸w jednorodzinnych w ulicy Ga艂czy艅skiego".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 181/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 180/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 179/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienie do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 178/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie s艂u偶by przygotowawczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 177/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej, odzie偶y roboczej oraz obuwia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 176/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze: ksi臋gowa/ksi臋gowy w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 175/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 174/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zasad zapewniania okular贸w koryguj膮cych wzrok pracownikom Urz臋du Miasta w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 173/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Dostawa opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 172/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 171/2009 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 170/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: przeprowadzenia szkolenia wst臋pnego i okresowego w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 169/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budow臋 linii kablowej o艣wietleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 168/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budowie drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 166/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji w celu przej臋cia maj膮tku i dokumentacji Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGIEK" Sp. z o.o. w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 165/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie likwidacji 艣rodka trwa艂ego i powo艂ania komisji likwidacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 164/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Powypadkowego dla ustalenia okoliczno艣ci wypadku w dniu 25.11.2008 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 163/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 162/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
W sprawie ustalenie normy spalania oleju nap臋dowego dla ci膮gnika "ZETOR" (CRA 66FR)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 161/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 160/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 159/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 158/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie projektu bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2009 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 157/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia "Regulaminu post臋powania przy dostawach opa艂u do Urz臋du Miasta Radziej贸w oraz do jednostek podleg艂ych"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 156/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprzeda偶y w drodze przetargu 艣rodka trwa艂ego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 155/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprzeda偶y w drodze przetargu 艣rodka trwa艂ego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 154/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przekazania Miejskiej Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Radziejowie 艣rodka ruchomego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 153/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 142/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 151/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂 2008 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Powypadkowego dla ustalenia okoliczno艣ci wypadku w dniu 06 pa藕dziernika 2008 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia normy spalania oleju nap臋dowego dla ci膮gnika "Zetor" (CRA 66FR) oraz dla samochodu osobowego Renault ESPACE (CRA 44KU)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze: Podinspektor ds. ksi臋gowo艣ci podatkowej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia rokowa艅.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia zasad rachunkowo艣ci oraz planu kont dla Urz臋du Miasta w Radziejowie w zwi膮zku z realizacj膮 programu dofinansowanego z EFS pl.Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych dzieci i m艂odzie偶y recept膮 na lepsz膮 przysz艂o艣膰.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do prowadzenia post臋powania w sprawach 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 138/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudowa chodnika w ulicy Polnej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w planie kont dla bud偶etu gminy i jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2008 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 134/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej w celu przej臋cia spadku po Jerzym Grysi艅skim.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia pod nazw膮 Budowa linii kablowej o艣wietleniowej w ulicy Chopina w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko- Orlik 2012"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 181/2005 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Remont drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Socjalnej w celu realizowania form dzia艂alno艣ci socjalnej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie szczeg贸艂owych wymaga艅 w sprawie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 "zastrze偶one" w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia zasad sporz膮dzania bilansu skonsolidowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2008 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do zawarcia umowy o refundacj臋 koszt贸w wynagrodzenia pracownika
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do podejmowania czynno艣ci w zakresie realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 234/2006 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu gminy, jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Remont drogi miejskiej - ulicy 呕ytniej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudow臋 drogi miejskiej - ulicy Polnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze: Referent ds. ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze: Inspektor ds. gospodarki nieruchomo艣ciami i gospodarki mieszkaniowej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budow臋 drogi miejskiej - ulicy Tuwima w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do Regulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2008 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Wykonywanie us艂ug geodezyjnych na terenie miasta Radziej贸w w 2008 roku"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzier偶aw臋 dzia艂ek komunalnych oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ujednolicenia termin贸w wieczystego u偶ytkowania grunt贸w po艂o偶onych w Radziejowie...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: powo艂ania tymczasowej grupy specjalnej d/s. przeciwdzia艂ania i walki z przypadkami tzw. ptasiej grypy w wypadku jej zaistnienia ...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie projektu bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2008 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: powo艂ania Komitetu Organizacyjnego V Og贸lnopolskiego Biegu Po艂udniowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie procedury opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w jako obszaru przestrzeni publicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: ustalenia bazowej stawki czynszu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w i materia艂贸w planistycznych przyjmowanych do projektu bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2008 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze Referenta ds. mienia komunalnego i zam贸wie艅 publicznych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji nagr贸d dla zaopiniowania wniosk贸w o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprzeda偶y w drodze przetargu 艣rodka trwa艂ego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek 偶ywieniowych w sto艂贸wce prowadzonej przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze Kierownika Samorz膮dowego Zespo艂u Ekonomiczno
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji dr贸g publicznych w Radziejowie: ul. Toru艅skiej, Chopina, Ks. Wieczorka, Moniuszki, Paderewskiego, J. G贸rczy艅skiego, K. Wielkiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 16/2003 z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie utworzenia miejskiego zespo艂u reagowania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 38/2007 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie utworzenia miejskiego zespo艂u reagowania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzier偶aw臋 dzia艂ek komunalnych oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany sk艂adu komisji powo艂anej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie wysoko艣ci op艂at za bezumowne korzystanie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 lub przedmiot u偶ytkowania wieczystego Gminy Miasto Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany sk艂adu komisji przetargowej powo艂anej do przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzier偶aw臋 dzia艂ek komunalnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie regulaminu zasad organizowania przetargu na sprzeda偶 艣rodk贸w trwa艂ych przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w oraz warunk贸w odst膮pienia od przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji w celu ustalenia normy spalania oleju nap臋dowego przez nowo zakupiony ci膮gnik marki „Zetor”
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu wy艂onienia ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzier偶aw臋 dzia艂ek komunalnych oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Publicznego Przedszkola Nr1
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania pe艂nomocnika informacji niejawnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na wykonanie rob贸t w zakresie nawierzchni drogowych budowy ulic miejskich: Norwida, Wyspia艅skiego i Stachury.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 16/2003 z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie utworzenia miejskiego zespo艂u reagowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze Referenta ds. podatk贸w w Referacie Finansowym Urz臋du Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu wy艂onienia ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do dokonania likwidacji zu偶ytych 艣rodk贸w trwa艂ych i wyposa偶enia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na wykonanie remontu ulic miejskich w mie艣cie Radziej贸w na ulicy Bema i ulicy Mieros艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci lokalowej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2006 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2007 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze Inspektora ds. kadr i obs艂ugi Rady Miasta w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie: przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 ci膮gnika Ursus oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Miasta w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Socjalnej w celu realizowania form dzia艂alno艣ci socjalnej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie Regulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na zakup ci膮gnika dla potrzeb gospodarki komunalnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na wykonanie remontu cz膮stkowego ulic
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2006 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie utworzenia Sta艂ego Dy偶uru Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznej Szko艂y Podstawowej Nr 1 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia tre艣ci wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 sk艂adnik贸w zlikwidowanej kot艂owni olejowej w Radziejowie przy ulicy Dzia艂kowej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2007 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia tre艣ci wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek 偶ywieniowych w sto艂贸wce prowadzonej przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko Dyrektora PSP Nr 1 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Radziej贸w
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2006 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7639426