logo
logo
Informacje ogólne » Dane teleadresowe
Urząd Miasta Radziejów
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
I-sze piętro
Tel. 54 285 7100
Fax 54 285 7105

Działa całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Wytyczne i zalecenia dotyczące koronawirusa https://www.gov.pl/web/koronawirus

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Strona Urzędu Miasta: www.umradziejow.pl
Adres e-mail: radziejow@umradziejow.pl

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu pełni
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
Adres skrytki: /umrr/SkrytkaESP

Klauzula obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji...

NIP: 889-11-79-707
Regon: 000527440

Kierownictwo:
Burmistrz Miasta - Sławomir Bykowski
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Gorzycki
Skarbnik Miasta - Wanda Śniegowska

Burmistrz przyjmuje interesantów: w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 oraz w każdy piątek w godzinach 9.00 - 11.00
Przewodnicząca Rady Miasta Radziejów Edyta Kubicka przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 13.30 - 15.30

Inspektor Ochrony Danych Paweł Maćkowiak
Adres do korespondencji: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
e-mail:iodo@umradziejow.pl

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty od posiadania psów należy dokonywać:
- bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Gmina Miasto Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
Rachunek dochodów własnych:
45 9550 0003 2320 0005 3093 0032
(służy do dokonywania wszelkich wpłat na dobro Gminy Miasto Radziejów w szczególności z tytułu opłat i podatków lokalnych, dzierżawy, usług, z wyjątkiem opłat za odpady komunalne)

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 9550 0003 2018 0005 3093 0040


Numer konta bankowego międzynarodowego:
PL 23 9550 0003 2018 0005 3093 0008
SWIFT: GBW CPL PP

Rachunek bankowy dla dotacji i subwencji:
84 9550 0003 2002 0005 3093 0001

- lub w kasie Urzędu Miasta czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00 (w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna do godz. 14:00).

Elektroniczny Dziennik UrzędowyAutor : Urząd Miasta Radziejów
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2020-08-04 13:39:26
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-04 13:39:26
Liczba wyświetleń : 291

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Wesołowski  11.05.2021 14:25pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703124