logo
logo
Informacje og贸lne » Projekty Unijne
Zako艅czono zadanie pn.

"Termomodernizacja budynku "B" Publicznej Szko艂y Podstawowej Nr 1 w Radziejowie"

Gmina Miasto Radziej贸w w kwietniu 2009 roku rozpocz臋艂a realizacj臋 projektu pn. "Termomodernizacja budynku "B" Publicznej Szko艂y Podstawowej Nr 1 w Radziejowie"

7 stycznia 2010roku Zarz膮d Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego Uchwa艂膮 Nr 2/11/10 przyzna艂 dofinansowanie na realizacj臋 kolejnych projekt贸w inwestycyjnych w Radziejowie. Projekty te dotyczy艂y termomodernizacji budynk贸w o艣wiatowych w Radziejowie w tym:
"Termomodernizacja budynku "B" Publicznej Szko艂y Podstawowej nr 1 w Radziejowie", kt贸ra polega艂a na dociepleniu budynku B, w kt贸rym mieszcz膮 si臋 klasy "0" oraz pierwsze klasy szko艂y podstawowej. Pocz膮tkowo ca艂kowita warto艣膰 projektu wynosi艂a 278 tys. z艂otych, z czego dofinansowanie w wysoko艣ci 70% koszt贸w inwestycji wynosi艂o 194 tys. z艂otych.
W zwi膮zku z Uchwa艂膮 Nr 21/286/10 Zarz膮du Wojew贸dztwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 marca 2010r zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Szczeg贸艂owego Opisu Osi Priorytetowych RPO Wojew贸dztwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013, w Dzia艂aniu 2.3. Rozw贸j infrastruktury w zakresie ochrony powietrza zwi臋kszono poziom dofinansowania z EFRR wydatk贸w kwalifikowanych projekt贸w. W zwi膮zku z tym w dniu 30 czerwca zosta艂 podpisany aneks do umowy projektu pn. "Termomodernizacja budynku "B" Publicznej Szko艂y Podstawowej nr 1 w Radziejowie", w kt贸rym zosta艂a zwi臋kszona warto艣膰 dofinansowania z 70% na 75%.

W lutym 2010r Gmina Miasto Radziej贸w og艂osi艂a przetarg nieograniczony na roboty budowlane, w wyniku kt贸rego zosta艂 wy艂oniony Wykonawca: Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe "BESTEL" Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Po przetargu zmniejszeniu uleg艂a ca艂kowita warto艣膰 rob贸t i wynios艂a 233.376,64 z艂otych brutto. Prace budowlane zosta艂y rozpocz臋te w czerwcu 2010r. i polega艂y na termomodernizacji budynku w celu zmniejszenia znacznego zu偶ycia ciep艂a. Wszystkie roboty wykonane by艂y zgodnie z dokumentacj膮 projektow膮, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami i polskimi normami. Zako艅czenie rob贸t budowlanych i odbi贸r ko艅cowy nast膮pi艂 w dniu 30 wrze艣nia 2010r.

Ostatecznie projekt kosztowa艂:
Ca艂kowita warto艣膰 inwestycji: 265 528,04 z艂
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (75 %): 190 489,50 z艂
Bud偶et Miasta (25%): 63 496,50 z艂
Bud偶et Miasta (wydatki niekwalifikowane): 11 542,04 z艂


Autor : Karolina 呕ak
Zredagowa艂(a) : Robert Weso艂owski
Data wprowadzenia : 2010-10-01 11:45:52
Data ostatniej modyfikacji : 2010-10-01 11:45:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1807licznik odwiedzin: 6973369