logo
logo
Jednostki organizacyjne - BIP » Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie
REGULAMIN - WYPO┼╗YCZALNIA DLA DOROS┼üYCH I CZYTELNIA PODR─śCZNAREGULAMIN
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RADZIEJOWIE
(WYPO┼╗YCZALNIA DLA DOROS┼üYCH I CZYTELNIA PODR─śCZNA)
Rozdział I
Przepisy og├│lne


┬ž1
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Beci┼äskiego w Radziejowie jest bibliotek─ů publiczn─ů i pe┼éni rol─Ö powiatowego o┼Ťrodka informacji naukowej. Dzia┼éa zgodnie z Ustaw─ů o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 85 poz. 539 z p├│┼║n. zm.) i innymi obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
┬ž2
Dane osobowe gromadzone w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie do cel├│w okre┼Ťlonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach i podlegaj─ů ochronie zgodnie z Ustaw─ů o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 z p├│┼║n. zm.).
┬ž3
Korzystanie ze zbior├│w i us┼éug MiPBP jest bezp┼éatne, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w cennikach op┼éat wprowadzonych w┼éa┼Ťciwymi zarz─ůdzeniami p.o.Dyrektora.

W szczeg├│lno┼Ťci s─ů to koszty:

a) kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) wysyłania monitów (upomnień),
c) utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych,
d) kaucji zwrotnej,
e) wytwarzania kopii kserograficznych,
f) realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych.

┬ž4
1.Kaucja zwrotna, o kt├│rej mowa w ┬ž3 pkt.2 ppkt. d, jest wp┼éacana przez U┼╝ytkownika i stanowi zabezpieczenie zwrotu wypo┼╝yczonej ksi─ů┼╝ki i dotyczy u┼╝ytkownik├│w spoza powiatu radziejowskiego. Nie obowi─ůzuje jednak ucz─ůcych si─Ö w radziejowskich szko┼éach.
2.Wysoko┼Ť─ç kaucji okre┼Ťlona jest w Za┼é─ůczniku Nr 1do Zarz─ůdzenia p.o.Dyrektora Nr 3/2011
3.Kaucja podlega zwrotowi po uregulowaniu zobowi─ůza┼ä wobec MiPBP (zwrot wypo┼╝yczonych materia┼é├│w).
4.Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.
┬ž5
1.Kara za nieterminowy zwrot wypo┼╝yczonych materia┼é├│w bibliotecznych, o kt├│rych mowa w ┬ž3 pkt.2 ppkt. a, naliczana jest za ka┼╝dy tydzie┼ä zw┼éoki, pocz─ůwszy od drugiego dnia rozpoczynaj─ůcego nast─Öpny tydzie┼ä.
2.Wysoko┼Ť─ç kary okre┼Ťlona jest w cenniku op┼éat zgodnych z Zarz─ůdzeniem
Nr 3/2011p.o.Dyrektora MiPBP.


Rozdział II
Uprawnienia do korzystania ze zbior├│w┬ž6
1.Uprawnienia do korzystania ze zbior├│w Wypo┼╝yczalni i Czytelni Podr─Öcznej maj─ů osoby, kt├│re akceptuj─ů
warunki okre┼Ťlone niniejszym Regulaminem.
┬ž7
2. Uprawnienia do wypo┼╝yczania zbior├│w na zewn─ůtrz maj─ů stali mieszka┼äcy Radziejowa i powiatu
radziejowskiego oraz uczniowie spoza powiatu ucz─ůcy si─Ö w radziejowskich szko┼éach.
┬ž8
3.Uprawnienia do wypo┼╝yczania zbior├│w na zewn─ůtrz po wniesieniu zwrotnej kaucji pieni─Ö┼╝nej maj─ů
osoby spoza powiatu radziejowskiego oraz osoby czasowo zameldowane na terenie miasta i powiatu.
┬ž9
4.Uprawnienia do korzystania ze zbior├│w na miejscu maj─ů wszyscy zainteresowani bez wzgl─Ödu na miejsce
zamieszkania.

Rozdział III
Obowi─ůzki u┼╝ytkownik├│w┬ž10
1.Warunkiem korzystania ze zbior├│w Wypo┼╝yczalni jest zarejestrowanie si─Ö U┼╝ytkownika .
2.Przy rejestracji U┼╝ytkownik powinien okaza─ç dow├│d osobisty lub legitymacj─Ö (szkoln─ů, studenck─ů ), na podstawie, kt├│rej bibliotekarz wypisze zobowi─ůzanie.
3.Pod zobowi─ůzaniem U┼╝ytkownik z┼éo┼╝y podpis, kt├│ry jest jednoznaczny
z akceptacj─ů Regulaminu.
4.U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest zawiadomi─ç Wypo┼╝yczalni─Ö o ka┼╝dej zmianie adresu sta┼éego zamieszkania, nazwiska lub innych danych niezb─Ödnych do Jego identyfikacji.
Rozdział IV
Odpowiedzialno┼Ť─ç u┼╝ytkownika
┬ž 11
W wypadku ra┼╝─ůcego naruszenia Regulaminu MiPBP zastrzega sobie prawo
do powiadomienia o tym fakcie Organy Prawa.
┬ž12
1.U┼╝ytkownik ma obowi─ůzek sprawdzenia przed wypo┼╝yczeniem ksi─ů┼╝ki,
w jakim jest ona stanie i ewentualnie zgłosić bibliotekarzowi swoje uwagi.
2.U┼╝ytkownik ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç materialn─ů za wszelkie uszkodzenia materia┼é├│w
bibliotecznych nie ujawnione w chwili ich wydania, a stwierdzone przy ich zwrocie.
┬ž13
1.W razie zniszczenia lub utraty udost─Öpnionego materia┼éu bibliotecznego U┼╝ytkownik jest zobowi─ůzany dostarczy─ç identyczny egzemplarz, a w razie braku mo┼╝liwo┼Ťci takiego uregulowania - ponie┼Ť─ç koszty wg warto┼Ťci rynkowej lub szacunkowej dokonanej przez bibliotekarza MiPBP.
2.U┼╝ytkownik nie nabywa prawa w┼éasno┼Ťci do zniszczonego lub utraconego a nast─Öpnie odnalezionego materia┼éu bibliotecznego.
Rozdział V
Wypo┼╝yczanie na zewn─ůtrz
┬ž14
1.U┼╝ytkownik ma prawo wypo┼╝yczy─ç na swoje nazwisko jednorazowo pakiet ksi─ů┼╝ek (4 egz.), na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ :
*4 tygodnie - literatur─Ö pi─Ökn─ů
* 2 tygodnie -literatur─Ö popularnonaukow─ů
2. Biblioteka mo┼╝e przed┼éu┼╝y─ç (prolongowa─ç) termin zwrotu wypo┼╝yczonego materia┼éu bibliotecznego, ale mo┼╝e tak┼╝e za┼╝─ůda─ç zwrotu ksi─ů┼╝ek przed up┼éywem terminu zwrotu, je┼Ťli stanowi─ů one pozycje szczeg├│lnie poszukiwane.
3.W przypadku, gdy czytelnik poszukuje ksi─ů┼╝ek, kt├│rych nie ma w ksi─Ögozbiorze, biblioteka sprowadza je w ramach wypo┼╝ycze┼ä mi─Ödzybibliotecznych na koszt u┼╝ytkownika wg zasad okre┼Ťlonych
w za┼é─ůczniku Nr 1 do Zarz─ůdzeniem Nr 3/2011p.o. Dyrektora MiPBP.
4. Na pro┼Ťb─Ö czytelnika biblioteka mo┼╝e rezerwowa─ç ksi─ů┼╝ki aktualnie wypo┼╝yczone przez innych u┼╝ytkownik├│w.

Rozdział VI
Przetrzymywanie ksi─ů┼╝ki┬ž15
1. Za przetrzymywanie ksi─ů┼╝ek ponad ustalony niniejszym Regulaminem termin, biblioteka pobiera op┼éaty w kwocie 1 z┼é za tydzie┼ä za pakiet wypo┼╝yczonych tytu┼é├│w. Kwota ta naliczana jest od 2 dnia kolejnego tygodnia po terminie.
2.Użytkownik pokrywa koszty wysłanych pod jego adres monitów.
3.Wysoko┼Ť─ç op┼éat za monit okre┼Ťla Za┼é─ůcznik Nr 1 do Zarz─ůdzenia Nr 3/2011 p.o. Dyrektora MiPBP.
4.Je┼Ťli czytelnik, mimo upomnie┼ä wys┼éanych przez bibliotek─Ö, odmawia zwrotu ksi─ů┼╝ek lub uiszczenia op┼éat, biblioteka dochodzi swych roszcze┼ä zgodnie
z przepisami prawa.
5.Przekroczenie terminu zwrotu ksi─ů┼╝ek skutkuje zablokowaniem mo┼╝liwo┼Ťci dopo┼╝yczenia kolejnych tytu┼é├│w.
6.Odblokowanie konta nast─Öpuje po zwrocie wypo┼╝yczonych pozycji oraz po uiszczeniu kary za nieterminowy zwrot ksi─ů┼╝ek.
┬ž16
1.U┼╝ytkownik mo┼╝e uzyska─ç prolongat─Ö terminu zwrotu wypo┼╝yczonych ksi─ů┼╝ek, je┼Ťli nie jest to tytu┼é poszukiwany przez innych U┼╝ytkownik├│w.
Termin zwrotu mo┼╝na prolongowa─ç nie wi─Öcej ni┼╝ 2 razy pod rz─ůd.
2.Spos├│b uzyskania prolongaty
* osobi┼Ťcie
* poczt─ů elektroniczn─ů na adres:
bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl
*telefonicznie na nr tel. 54 2853280


Rozdział VII
Wypo┼╝yczenia na miejscu┬ž17
Poni┼╝szych dzie┼é nie mo┼╝na wypo┼╝ycza─ç na zewn─ůtrz, a tylko skorzysta─ç z nich na miejscu (prezencyjnie)
w Czytelni Podr─Öcznej
1. ksi─Ögozbioru podr─Öcznego Czytelni
2.regionali├│w
3.wydawnictw wielotomowych powy┼╝ej 3 tom├│w
4. wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych informacyjnych
5.dzieł rzadkich, cennych, trudnych do nabycia
Rozdział VIII
Przepisy końcowe┬ž18
1.U┼╝ytkownik niestosuj─ůcy si─Ö do przepis├│w niniejszego regulaminu mo┼╝e by─ç czasowo, a w szczeg├│lnie drastycznych wypadkach na sta┼ée pozbawiony mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z wypo┼╝yczalni.
2.Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora MiPBP
im. F. Becińskiego w Radziejowie.
3.MiPBP nie odpowiada za przedmioty i pieni─ůdze wniesione do biblioteki.
4.U┼╝ytkownicy Wypo┼╝yczalni i Czytelni Podr─Öcznej nakrycia wierzchnie i torby pozostawiaj─ů na wieszakach
┬ž19
1.W pomieszczeniach biblioteki Użytkownicy powinni zachować się w sposób zgodny z przyjętymi normami współżycia społecznego.
2.W szczeg├│lno┼Ťci obowi─ůzuje:

zakaz spożywania posiłków i napojów w czytelniach, przy katalogach, przy stanowiskach komputerowych,
zakaz palenia tytoniu oraz spo┼╝ywania alkoholu,
zakaz korzystania z telefon├│w kom├│rkowych
┬ž20
Rozstrzygni─Öcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu le┼╝y w kompetencji. p.o. Dyrektora MiPBP w Radziejowie.
┬ž21
Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 20 stycznia 2011 r. (Zarz─ůdzenie Nr 6/2011 Dyrektora z dnia 19 stycznia 2011r.).

Radziej├│w, 20.01.2011 r.

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : MiPBP
Data wprowadzenia : 2011-10-26 13:35:05
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-26 13:36:06
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1955

Redaktor  Data modyfikacji 
MiPBP  26.10.2011 13:35poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 7758024