logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miasta
2002-2006

Uchwa艂a Nr XXX/217/2006
w sprawie ustalenia minimalnych stawek op艂at za korzystanie z komunalnych lokali u偶ytkowych zaj臋tych pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/216/2006
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji z bud偶etu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w po艂o偶onych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/215/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2006 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/214/2006
w sprawie ustalenia minimalnych stawek op艂at za dzier偶aw臋 grunt贸w komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/213/2006
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki podatku od posiadania ps贸w na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/212/2006
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnym i podatku le艣nym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/211/2006
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/210/2006
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2006 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/209/2006
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, okre艣lenia warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/208/ 2006
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/ 207/2006
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVIII/204/2006 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2006 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/206/2006
w sprawie utworzenia obwodu g艂osowania w Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/205/2006
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2006 rok.
Z dnia: 15 wrze艣nia 2006 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVIII/204/2006
W sprawie: zawarcia porozumienia z Gmin膮 Radziej贸w w zakresie gospodarki wodno – 艣ciekowej
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVIII/203/2006
W sprawie: procedury uchwalenia bud偶etu Miasta oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu.
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶y
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVIII/202/2006
W sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochod贸w w艂asnych dla Publicznej Szko艂y Podstawowej Nr 1 w Radziejowie
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w spos贸b zwycza
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVIII/201/2006
W sprawie: zmiany Uchwa艂y Nr XXIII/159/2005 Rady Miasta Radziej贸w
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodz
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVIII/200/2006
W sprawie: trybu post臋powania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania b臋d膮cego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finans贸w publicznych, na realizacj臋 zleconych zada艅 publiczny
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVIII/199/2006
W sprawie: ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziej贸w z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa oraz usta
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVIII/198/2006
W sprawie: okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji kultury.
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVIII/197/2006
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2006 rok
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVI/196/2006
W sprawie: zmiany Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urz臋d
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVI/195/2006
W sprawie: okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania i wynajmowania na okres powy偶ej lat trzech
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uch
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVI/194/2006
W sprawie: przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a w wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od og艂oszenia w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVI/193/2006
W sprawie: zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVI/192/2006
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2006 rok
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVI/191/2006
W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziej贸w z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2005
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i p
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/190/2006
W sprawie: przyznania Odznaki „Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w”
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/189/2006
W sprawie: przyznania Odznaki „Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w”
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w U
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/188/2006
W sprawie: zamiany Uchwa艂y Nr XXIII/166/2005 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 28 listopada 2005 roku
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu n
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/187/2006
W sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/186/2006
W sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/185/2006
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2006 rok
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/184/2005
W sprawie: zmiany Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rady Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urz臋do
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/183/2005
W sprawie: uchylenia Uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta Radzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/182/2005
W sprawie: przyj臋cia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziejowa
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchod
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/181/2005
W sprawie: wyboru banku sprawuj膮cego obs艂ug臋 bud偶etu Miasta oraz jednostek organizacyjnych
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na t
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/180/2005
W sprawie: zaci膮gni臋cia zobowi膮zania na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych w 2006 roku.
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/179/2005
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2005 rok
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/178/2005
W sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2006
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/177/2005
W sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2006
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂osze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/176/2005
W sprawie: uchwalenia programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego w 2006 roku.
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/175/2005
W sprawie: uchwalenia bud偶etu miasta Radziej贸w na rok 2006.
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/172/ 2005
W sprawie: zmiany uchwa艂y o ustanowieniu 艣w. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Radziejowa
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/173/2005
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta w Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 1 stycznia 2006 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/168/2005
W sprawie: zaci膮gni臋cia zobowi膮za艅 na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych przekraczaj膮cych granice ustalone w bud偶ecie na 2005 rok
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/174/2005
W sprawie: wysoko艣ci op艂at za korzystanie z sali konferencyjnej Urz臋du Miasta w Radziejowie
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w U
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/171/2005
W sprawie: zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Miasta Radziej贸w
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 1 listopada 2005 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/170/2005
W sprawie: zasad przyznawania us艂ug opieku艅czych w miejscu zamieszkania i zasadodp艂atno艣ci za te us艂ugi
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miejska Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tabli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/169/2005
W sprawie: przyj臋cia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterzesocjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziejowa
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 14 dni od dn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/165/2005
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek op艂at za dzier偶aw臋 grunt贸w komunalnychna terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 1 stycznia 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/166/2005
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek op艂at za korzystanie z komunalnych lokali u偶ytkowych zaj臋tych pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/164/2005
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci stawki podatku od posiadania ps贸w na terenie GminyMiasta Radziej贸w na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 1 stycznia 2006 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/162/2005
W sprawie: okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowychna terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 1 stycznia 2006 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/163/2005
W sprawie: okre艣lenia wzor贸w formularzy deklaracji i informacji o podatku odnieruchomo艣ci, podatku rolnym i podatku le艣nym.
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 1 stycznia 2006 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/161/2005
W sprawie: ustalenia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2005 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopad
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/160/2005
W sprawie: ustalenia ceny skupu 偶yta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatkurolnego, okre艣lenia warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸wna rok pod
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/159/ 2005
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: 1 stycznia 2006 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/158/2005
W sprawie: przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w".
Z dnia: 20 wrze艣nia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/157/2005
W sprawie: zmiany uchwa艂y Nr XV/118/2004 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 30 listopada 2004 roku.
Z dnia: 20 wrze艣nia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/156/2005
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2005 rok.
Z dnia: 20 wrze艣nia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Mias
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/155/2005
W sprawie: ustanowienia 艣w. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Radziej贸w.
Z dnia: 24 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/154/2005
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2005 rok
Z dnia: 24 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/153/2005
W sprawie: zmiany Uchwa艂y Nr XVII/132/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/152/2005
W sprawie: utworzenia obwodu g艂osowania.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/151/2005
W sprawie: przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/150/2005
W sprawie: przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/149/2005
W sprawie: przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/148/2005
W sprawie: ustalenia 藕r贸de艂 dochod贸w w艂asnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek bud偶etowych, kt贸re utworz膮 rachunek dochod贸w w艂asnych.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wc
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/147/2005
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/146/2005
W sprawie: zmiany uchwa艂y Nr XIX/143/2005 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 26 kwietnia 2005 roku.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/145/2005
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2005 rok.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miast
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/144/2005
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w 偶ycie z dnie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/143/2005
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki w Narodowym Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/142/2005
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/141/2005
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2005 rok
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Mias
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/140/2005
W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2004
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeni
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/135/2005
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2005 rok.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miast
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/139/2005
W sprawie: przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Ziemi Radziejowskiej.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty i
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/138/2005
W sprawie: powo艂ania Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego w Radziejowie.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/137/2005
W sprawie: odwo艂ania Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego w Radziejowie.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/136/2005
W sprawie: zmiany Uchwa艂y Nr XIV/104/2004 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 24 wrze艣nia 2004 roku.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu n
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/134/2005
W sprawie: przyj臋cia regulaminu pomocy materialnej dla uczni贸w.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dow
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/133/2005
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty administracyjnej oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/126/2005
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2005 rok
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miast
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/132/2005
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty targowej, okre艣lenia zasad jej poboru oraz w聽sprawie wprowadzenia zakazu handlu okr臋偶nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/131/2005
W sprawie: wyboru Przewodnicz膮cego Komisji rewizyjnej
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/130/2005
W sprawie: zmiany Uchwa艂y Nr XIII/92/2004 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2004 roku
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂o
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/129/2005
W sprawie: zmiany Uchwa艂y Nr XXII/142/1997 Rady Miejskiej Radziej贸w z dnia 14 lutego 1997 roku
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega o
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/128/2005
W sprawie: ustalenia najni偶szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Radziej贸w
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/127/2005
W sprawie: przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Ziemi Radziejowskiej
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/125/2004
W sprawie: przyj臋cia "Miejskiej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2005-2010.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu n
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/124/2004
W sprawie: wysoko艣ci oraz szczeg贸艂owych warunk贸w wyp艂acania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw nauczycieli.
Z dnia: 29 grud
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/123/2004
W sprawie: trybu post臋powania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania b臋d膮cego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finans贸w publicznych, na realizacj臋 zleconych zada艅 public
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/122/2004
W sprawie: programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi w 2005 roku.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/121/2004
W sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2005 rok.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/120/2004
W sprawie: uchwalenia bud偶etu miasta Radziej贸w na rok 2005.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2005 rku i podlega publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/119/2004
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/118/2004
W sprawie: zmiany uchwa艂y Nr XI/98/2000 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 30 maja 2000 roku.
Z dnia: 30 listopada 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/116/2004
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w.
Z dnia: 30 listopada 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/117/2004
W sprawie: przyznania Odznaki „Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w”
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy o
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/115/2004
W sprawie: przyj臋cia „Programu Ochrony 艢rodowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Radziejowa na lata 2004 – 2013”
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/114/2004
W sprawie: przyj臋cia „Strategii rozwoju Miasta Radziej贸w na lata 2005 - 2014”
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeni
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/113/2004
W sprawie: przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Radziej贸w
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/112/2004
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek op艂at za korzystanie z komunalnych lokali u偶ytkowych zaj臋tych pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w w 2005 roku
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/111/2004
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek op艂at za dzier偶aw臋 grunt贸w komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w w 2005 roku
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/110/2004
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty targowej i op艂aty administracyjnej oraz zasad ich poboru na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/109/2004
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci stawki podatku od posiadania ps贸w na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/108/2004
W sprawie: ustalenia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2004 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/107/2004
W sprawie: okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/106/2004
W sprawie: obni偶enia ceny skupu 偶yta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, okre艣lenia warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/105/2004
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w

Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/104/2004
W sprawie: ustalenia wymiaru godzin lekcyjnych dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych w gminie Miasto Radziej贸w.
Z dnia: 24 wrze艣nia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 pa藕dziernika 2004 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/103/2004
W sprawie: okre艣lenia liczby licencji na krajowy drogowy transport os贸b taks贸wk膮 przeznaczonych do wydania w 2005 roku.
Z dnia: 24 wrze艣nia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/102/2004
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Z dnia: 24 wrze艣nia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/101/2004
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Z dnia: 24 wrze艣nia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/100/2004
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w.
Z dnia: 24 wrze艣nia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/99/2004
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci stawek za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych.
Z dnia: 24 wrze艣nia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dow
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/98/2004
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/96/2004
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/95/2004
W sprawie: okre艣lenia zasad ustalania, poboru i termin贸w p艂atno艣ci op艂aty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okr臋偶nego na terenie Miasta Radziej贸w.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶yc
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/94/2004
W sprawie: uchylenia Uchwa艂y Nr XII/90/2004 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad pobierania op艂aty targowej poza targowiskiem.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uch
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/93/2004
W sprawie: Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/92/2004
W sprawie: zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 lipca 2004 roku i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/91/2004
W sprawie: zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia, z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 1
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/97/2004
W sprawie: zmiany uchwa艂y o zaci膮gni臋ciu d艂ugoterminowego kredytu.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/90/2004
W sprawie: zasad pobierania op艂aty targowej poza targowiskiem
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje p
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/89/2004
W sprawie: obwod贸w g艂osowania
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko – Pomorskiego ora
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/88/2004
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/87/2004
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/86/2004
W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2003
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/81/2004
W sprawie: uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na rok 2004
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujaws
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/85/2004
W sprawie: zmiany uchwa艂 Rady Miasta Radziej贸w
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/84/2004
W sprawie: odp艂atno艣ci za specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 marca 2004 r. i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/83/2004
W sprawie: zmiany wska藕nik贸w procentowych wydatk贸w przypadaj膮cych na normatywn膮 powierzchni臋 zajmowanego lokalu lub faktycznych wydatk贸w ponoszonych za lokal mieszkalny
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/82/2004
W sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2004 rok
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na ta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/74/2003
W sprawie: uchylenia uchwa艂 Rady Miasta Radziej贸w
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/80/2003
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i obowi膮zuje na 2003 rok oraz podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/79/2003
W sprawie: Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta Radziej贸w na lata 2004 - 2005
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/77/2003
W sprawie: przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Mi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/78/2003
W sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: motywacyjnego, funkcyjnego i niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia
Z dnia: 4 grudnia 2003r. W
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/76/2003
W sprawie: zmiany Statutu Miasta Radziej贸w
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/75/2003
W sprawie: zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/73/2003
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek op艂at za dzier偶aw臋 grunt贸w komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w w 2004 roku
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 s
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/72/2003
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek op艂at za korzystanie z komunalnych lokali u偶ytkowych zaj臋tych pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w w 2004 roku
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data we
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/71/2003
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci op艂aty targowej i op艂aty administracyjnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/70/2003
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci podatku od posiadania ps贸w na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/69/2003
W sprawie: ustalenia wzor贸w formularzy informacji oraz deklaracji dla cel贸w podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego i podatku le艣nego.
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/68/2003
W sprawie: ustalenia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 200
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/67/2003
W sprawie: okre艣lenia wysoko艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 styc
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/66/2003
W sprawie: obni偶enia ceny skupu 偶yta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, okre艣lenia warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok pod
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/65/2003
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 200
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/64/2003
W sprawie: zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i obowi膮zuje na 2003 rok oraz podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Ur
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/63/2003
W sprawie: zmiany Uchwa艂y nr V/41/2003 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziej贸w z tytu艂u nale偶no艣c
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/62/2003
W sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w przez Miejskie Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o.o. w Radziejowie"
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/61/2003
W sprawie: powo艂ania Zast臋pcy Kierownika USC w Radziejowie
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/60/2003
W sprawie: powo艂ania Sekretarza Miasta Radziej贸w
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/59/2003
W sprawie: odwo艂ania Zast臋pcy Kierownika USC w Radziejowie
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/58/2003
W sprawie: odwo艂ania Sekretarza Miasta Radziej贸w
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta w Radziejo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/57/2003
W sprawie: odwo艂ania Sekretarza Miasta Radziej贸w
Z dnia: 30 wrze艣nia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/56/2003
W sprawie: zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w
Z dnia: 30 wrze艣nia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i obowi膮zuje na rok 2003 rok oraz podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/55/2003
W sprawie: zmiany Statutu Miasta Radziej贸w
Z dnia: 30 wrze艣nia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/54/2003
W sprawie: utworzenia Samorz膮dowego Zespo艂u Ekonomiczno-Administracyjnego Plac贸wek O艣wiatowych w Radziejowie
Z dnia: 30 wrze艣nia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym W
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/53/2003
W sprawie: przyst膮pienia do sporz膮dzenia studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Radziej贸w
Z dnia: 30 wrze艣nia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/52/2003
W sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Miasta Radziej贸w
Z dnia: 30 wrze艣nia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty og艂oszenia w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/51/2003
W sprawie: wyboru 艂awnik贸w
Z dnia: 30 wrze艣nia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/50/2003
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w
Z dnia: 29 sierpnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i obowi膮zuje na 2003 rok oraz podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Ur
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/49/2003
W sprawie: ustalenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o wydanie zezwolenia na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz opr贸偶niania zbior
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/48/2003
W sprawie: ustalenia szczeg贸艂owych zasad utrzymania czysto艣ci i porz膮dku
Z dnia: 29 sierpnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w spos贸b miejscowo przyj臋ty oraz w Dzienniku Urz臋dowym Wo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/46/2003
W sprawie: powo艂ania zespo艂u opiniodawczego ds. wyboru 艂awnik贸w ludowych do s膮d贸w powszechnych
Z dnia: 29 sierpnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/2003
W sprawie: utworzenia Zwi膮zku Gmin Ziemi Radziejowskiej
Z dnia: 29 sierpnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2002
W sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2003 rok
Z dnia: 27 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/26/2003
W sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Radziej贸w
Z dnia: 21 stycznia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a podlega og艂oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w przez 14 dni, a tak偶
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2002
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2002 rok.
Z dnia: 27 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie w dniu podj臋cia i obowi膮zuje na 2002 rok oraz podlega og艂oszeniu na tablicy og
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2002
W sprawie: wprowadzenia przepis贸w porz膮dkowych w zakresie obowi膮zku ustalania to偶samo艣ci os贸b dostarczaj膮cych z艂om oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu w punktach skupu z艂omu metali kolorowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Z dnia: 27 grudn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/18/2002
W sprawie: upowa偶nienia kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do wydawania decyzji administracyjnych.
Z dnia: 03 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem po
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2002
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2002 rok.
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie w dniu podj臋cia i obowi膮zuje na 2002 rok oraz podlega og艂oszeniu na tablicy og艂
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/44/2003
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w
Z dnia: 30 czerwca 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i obowi膮zuje na 2003 rok oraz podlega og艂oszeniu na tablicy og艂
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/2003
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2003 rok
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta .
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2003
W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2003 rok
Z dnia: 21 stycznia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta .
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2002
W sprawie: uchwalenia bud偶etu miasta na 2003 rok
Z dnia: 27 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Ku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/39/2003
W sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w dla wybranego obszaru po艂o偶onego przy ulicach Objezdnej i Parkowej na dzia艂kach oznaczonych numerami geodezyjnymi 290/2; 292; 294/1 i 295/1 pod funkcje mieszkaniow膮, nieuci膮偶li
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/38/2003
W sprawie: wyra偶enia zgody na przeznaczenie grunt贸w rolnych na cele nierolnicze zwi膮zane z budownictwem mieszkaniowym oraz dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/2003
W sprawie: wyra偶enia zgody na przeznaczenie grunt贸w rolnych na cele nierolnicze zwi膮zane z budownictwem mieszkaniowym.
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2003
W sprawie: przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Z dnia: 30 czerwca 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Mia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/43/2003
W sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Miasta Radziej贸w"
Z dnia: 30 czerwca 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/42/2003
W sprawie: przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie M
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/41/2003
W sprawie: ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziej贸w z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ust
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/40/2003
W sprawie: utworzenia obwodu g艂osowania w SP ZOZ Radziej贸w
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/35/2003
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/34/2003
W sprawie: zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablic
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/2003
W sprawie: powo艂ania Skarbnika Miasta Radziej贸w
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/2003
W sprawie: odwo艂ania Skarbnika Miasta Radziej贸w
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/2003
W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2002
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2003
W sprawie: zmiany Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Z dnia: 21 stycznia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋do
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2002
W sprawie: powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/27/2003
W sprawie: wyboru banku sprawuj膮cego obs艂ug臋 bud偶etu miasta oraz jednostek organizacyjnych
Z dnia: 21 stycznia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tab
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2002
W sprawie: ustalenia liczby punkt贸w sprzeda偶y alkoholu na terenie Miasta Radziej贸w
Z dnia: 27 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/20/2002
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 19 listopada 2002 roku i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/19/2002
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci diet dla radnych, okre艣lenia wysoko艣ci zrycza艂towanej diety dla Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w oraz ustalenia zasad rozliczania wydatk贸w w zwi膮zku z wykonywaniem podr贸偶y s艂u偶bowych przez radnych
Z dnia: 3 grud
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/2002
W sprawie: Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2002
W sprawie: wyboru dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasta Radziej贸w do Zgromadzenia Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2002
W sprawie: powo艂ania komisji statutowej
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2002
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek op艂at za dzier偶aw臋 grunt贸w komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w w 2003 roku
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 s
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2002
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek op艂at za korzystanie z komunalnych lokali u偶ytkowych zaj臋tych pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w w 2003 roku
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data we
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2002
W sprawie: okre艣lenia wysoko艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2003
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 styc
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2002
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci op艂aty targowej i op艂aty administracyjnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2003
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2002
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci podatku od posiadania ps贸w na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2003
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2002
W sprawie: obni偶enia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2002 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego oraz okre艣lenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w n
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II /7/2002
W sprawie: obni偶enia ceny skupu 偶yta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, okre艣lenia warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej oraz okre艣lenia wzor贸w formularzy podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/2002
W sprawie: ustalenia wysoko艣ci podatku od nieruchomo艣ci oraz okre艣lenia wzor贸w formularzy podatkowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2003
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie:
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2002
W sprawie: ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Miasta Radziej贸w
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2002
W sprawie: wyboru komisji rewizyjnej
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2002
W sprawie: wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miasta Radziej贸w
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta R
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2002
W sprawie: wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziej贸w
Data wej艣cia w 偶ycie: Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta Radzi
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7639464