logo
logo
Zam贸wienia publiczne i przetargi
Zam贸wienia publiczne

Przetarg nieograniczony
Zakup wyposa偶enia w ramach zadania:
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa budynku przy ul. Ko艣ciuszki 1 w Radziejowie na cele spo艂eczne
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zmiana sposobu u偶ytkowania budynku biurowego na cele mieszkaniowe wraz z jego termomodernizacj膮 po艂o偶onego przy ul. Rolniczej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa systemu oczyszczania 艣ciek贸w deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziej贸w II etap
Wi臋cej »
Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2020
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Rozeznaie cenowe
Zakup urz膮dze艅 si艂owni zewn臋trznej, placu zabaw i ma艂ej architektury wraz z monta偶em na terenie Otwartej Strefy Aktywno艣ci w Radziejowie.
Wi臋cej »
Rozeznanie cenowe
Zakup urz膮dze艅 si艂owni zewn臋trznej, palcu zabaw i ma艂ej architektury wraz z monta偶em na terenie Otwartej Strefy Aktywno艣ci w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynk贸w Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie I etap - przebudowa kot艂owni
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa 艣cie偶ek na terenie zielonym przy ul. Chopina
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa linii o艣wietleniowej na tzw. radziejowskich b艂otach
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Remont chodnika w ul. Objezdnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony-uniewa偶niony
Remont chodnika w ul. Objezdnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza
do z艂o偶enia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Zagorzyce gmina Radziej贸w dzia艂ka 14 dla kt贸rej prowadzona jest KW WL1R/00029742/3 stanowi膮cej w艂asno艣膰 osoby fizycznej z nieruchomo艣ciami s膮siednimi to jest : dzia艂k膮 numer 10/1; 11; 227 stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i Gminy Radziej贸w,
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa toru rolkowego
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony-uniewa偶niony
Budowa toru rolkowego
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa systemu oczyszczania 艣ciek贸w deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziej贸w I etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie terenu wok贸艂 budynk贸w mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej.
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa parkingu przy ul. M.D膮browskiej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa sceny oraz modernizacja sali w celu zwi臋kszenia funkcjonalno艣ci obiektu jako sali widowiskowo-konferencyjnej na obszarze LSR
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Radziejowie
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza
do z艂o偶enia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Pio艂unowo gmina Radziej贸w dzia艂ka 132 dla kt贸rej prowadzona jest KW WL1R/00024739/4 stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w z nieruchomo艣ciami s膮siednimi to jest : dzia艂k膮 numer 63/1; 64/1; 65/1 ; 66/2 ; 67 ; 68 ; 68/1 ; 70/1 ; 100 stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i Gminy Radziej贸w,
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Przebudowa chodnik贸w, schod贸w w ul. Zamkowej w Radziejowie w ramach zadania Przebudowa i budowa chodnik贸w w drogach gminnych
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa systemu oczyszczania 艣ciek贸w deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziej贸w I etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony- uniewa偶niony
Budowa systemu oczyszczania 艣ciek贸w deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziej贸w I etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony- uniewa偶niony
Przebudowa sceny oraz modernizacja sali w celu zwi臋kszenia funkcjonalno艣ci obiektu jako sali widowiskowo-konferencyjnej na obszarze LSR
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza
do z艂o偶enia oferty na przeprowadzenie ogl臋dzin wewn膮trz i zewn膮trz obiekt贸w oraz opracowanie opinii w zakresie budownictwa i techniki budowalnej zawieraj膮cej dane i charakterystyk臋 techniczn膮 do zaklasyfikowania obiekt贸w jako budowli lub budynk贸w, dw贸ch kontenerowych stacji redukcyjno
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza
do z艂o偶enia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Czo艂贸wek gmina Radziej贸w dzia艂ka 53/1 dla kt贸rej prowadzona jest KW WL1R/00010762/3 z nieruchomo艣ciami s膮siednimi tj.: 52/1; 95 stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i Gminy Radziej贸w,
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa infrastruktury technicznej do stacji uzdatniania wody w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa i budowa chodnik贸w w drogach gminnych
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa schod贸w w ul. Miodowej
Wi臋cej »
Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2018
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza
do z艂o偶enia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Czo艂贸wek gmina Radziej贸w dzia艂ka 53/1 dla kt贸rej prowadzona jest KW WL1R/00010762/3 z nieruchomo艣ciami s膮siednimi tj.: 52/1; 48/1; 41; 67; 95 stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i Gminy Radziej贸w,
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa stacji uzdatniania wody wykonywana w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie III etap wraz z budow膮 stacji uzdatniania wody
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Czo艂贸wek gmina Radziej贸w dzia艂ka 53/1 dla kt贸rej prowadzona jest KW WL1R/00010762/3 z nieruchomo艣ciami s膮siednimi tj.: 52/1; 48/1; 41; 67; 95 stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i Gminy Radziej贸w,
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego z艂otowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2017 roku
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa i budowa chodnik贸w w drogach gminnych
Wi臋cej »
Rozeznanie cenowe
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku Miejskiej Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Rozeznanie cenowe
Opracowanie studium wykonalno艣ci zwi膮zanego z realizacj膮 projektu o nazwie: Termomodernizacja budynku przy ul. Ko艣ciuszki 1w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Rozeznanie cenowe
O偶ywienie terenu lasu miejskiego poprzez animacj臋 toru przeszk贸d z uwzgl臋dnieniem pozosta艂o艣ci powojennych (bunkry)
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toru艅skiej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie III etap wraz z budow膮 stacji uzdatniania wody (bran偶a drogowa).
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie III etap wraz z budow膮 stacji uzdatniania wody (bran偶a sanitarna i wodoci膮gowa)
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie III etap wraz z budow膮 stacji uzdatniania wody (bran偶a drogowa)
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie III etap wraz z budow膮 stacji uzdatniania wody (bran偶a sanitarna i wodoci膮gowa)
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja komunalnych budynk贸w mieszkalnych w Radziejowie- I etap ul. Brzeska 49
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie III etap wraz z budow膮 stacji uzdatniania wody
Wi臋cej »
Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
Zgodnie z art. 13a ustawy PZP, Gmina Miasto Radziej贸w zamieszcza opracowany Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Ko艣ciuszki 20/22"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalno艣ci
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa parkingu przy ul. Toru艅skiej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Ko艣ciuszki 20/22
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa drogi gminnej w ul. Prusa w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa stadionu Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie - budowa trybuny
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa stadionu Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie - rozbi贸rka trybuny od strony p贸艂nocnej
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa placu przy Miejskim Zespole Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
zapytanie o cene sporz膮dzenia operat贸w i wyceny nieruchomo艣ci
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza do z艂o偶enia oferty na sporz膮dzenie wyceny i operatu szacunkowego dla nieruchomo艣ci w celu aktualizacji op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
艢wiadczenie us艂ug pocztowych dla Urz臋du Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa pomieszcze艅 w budynku Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Roboty dodatkowe w ramach zadania Budowa hali sportowej w Radziejowie przy Miejskim Zespole Szk贸艂 (uprzednio prowadzone jako zadanie Budowa Sali gimnastycznej w Radziejowie)
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Przebudowa dr贸g gminnych wraz z budow膮 i przebudow膮 chodnik贸w oraz parking贸w".
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony-uniewa偶niony
Utwardzenie nawierzchni na terenie Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji oraz boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Radziejowie
Wi臋cej »
zapytanie o cen臋 sporz膮dzenia operatu i wyceny dla 30 nieruchomo艣ci po艂ozonych w Radziejowie w celu
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza do z艂o偶enia oferty na sporz膮dzenie wyceny i operatu szacunkowego dla nieruchomo艣ci w celu aktualizacji op艂aty za u偶ytkowanie wieczyste
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony-uniewa偶niony
Przebudowa pomieszcze艅 oraz budowa podjazdu dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynkach Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony-uniewa偶niony
Utwardzenie nawierzchni na terenie Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji oraz boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa chodnika w ulicy Ogrodowej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicy Sportowej w Radziejowie
Wi臋cej »
zapytanie o cen臋 rozgraniczenia nieruchomo艣ci
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci rozgraniczenie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym W贸jcin, Gmina Piotrk贸w Kujawski o numerze geodezyjnym 209 z dzia艂kami s膮siaduj膮cymi tj. dzia艂kami 334, 300, 318, 295
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Zagospodarowanie teren贸w wok贸艂 budynk贸w mieszkalnych przy ul. 1-go Maja w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zamowienie z wolnej r臋ki
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Budowa hali sportowej w Radziejowie przy Miejskim Zespole Szk贸艂 (uprzednio prowadzone jako zadanie "Budowa Sali gimnastycznej w Radziejowie")".
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego
Wi臋cej »
drugie zapytanie o cen臋
Burmistrz Miasta Radziej贸w po raz drugi zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Piotrkowie Kujawskim o numerze geodezyjnym 196 z dzia艂kami s膮siaduj膮cymi tj. dzia艂kami 197; 397; 396
Wi臋cej »
zapytanie o cen臋
Burmistrz Miasta Radziej贸w zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Piotrkowie Kujawskim o numerze geodezyjnym 196 z dzia艂kami s膮siaduj膮cymi tj. dzia艂kami 197; 397; 396
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa dr贸g gminnych wraz z budow膮 i przebudow膮 chodnik贸w oraz parking贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony- uniewa偶niony
Przebudowa dr贸g gminnych wraz z budow膮 i przebudow膮 chodnik贸w oraz parking贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie terenu wok贸艂 budynk贸w mieszkalnych przy ul. 1-go Maja w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
艢wiadczenie us艂ug pocztowych dla Urz臋du Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dr贸g na terenie miasta Radziej贸w w sezonie 2014/2015
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa studni g艂臋binowej przy ul. Brzeskiej w Radziejowie
Wi臋cej »
Dostawa opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Remont nawierzchni chodnika w ulicy Objezdnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony- uniewa偶niony
Zagospodarowanie terenu wok贸艂 budynk贸w mieszkalnych przy ul. 1-go Maja w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony - uniewa偶niony
Remont nawierzchni chodnika w ulicy Objezdnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony- uniewa偶niony
Remont nawierzchni chodnika w ulicy Objezdnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynku Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Remont chodnika przy ulicy Dzia艂kowej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony - uniewa偶niony
Remont chodnika przy ul. Dzia艂kowej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa chodnika w ulicy Sportowej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej w ulicy 呕ytniej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych w ramach realizacji zadania Zimowe utrzymanie dr贸g na terenie miasta Radziej贸w w sezonie 2013/2014
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie III etap
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Bankowa obs艂uga bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w i jednostek organizacyjnych jej podleg艂ych
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dr贸g na terenie miasta Radziej贸w w sezonie 2013/2014
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa drogi gminnej w ulicy Wiatraczny Stok
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej w ulicy Przemys艂owej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony- uniewa偶niony
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap- uniewa偶niony
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zam贸wienie z wolnej r臋ki
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dr贸g na terenie miasta Radziej贸w w sezonie 2012/2013
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci wodoci膮gowej w ul. Przemys艂owej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego po艂o偶onego przy ul. Toru艅skiej 22
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa dr贸g gminnych w Radziejowie IV etap: Budowa dr贸g gminnych - ul. K. Wielkiego, Ks. Wieczorka i G贸rczy艅skiego
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa dr贸g gminnych w Radziejowie - ul. Beci艅skiego
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dr贸g na terenie miasta Radziej贸w w sezonie 2011/2012
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Zmiana sposobu u偶ytkowania budynku us艂ugowego na cele mieszkaniowe wraz z rozbudow膮 i przebudow膮 po艂o偶onym przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Utwardzenie placu wraz z utworzeniem miejsc postojowych za budynkiem przy ul. Rynek 1 w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony-uniewa偶niony
Pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego przy odtworzeniu nawierzchni dr贸g w ramach rob贸t zwi膮zanych z realizacj膮 projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie II etap"
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie II etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Remont chodnik贸w w ulicach Sosnowa, 20-go Stycznia, Ogrodowa i schod贸w przy ul. Okrzei w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Remont drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie II etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Remont chodnik贸w w ulicach Sosnowa, 20-go Stycznia, Ogrodowa i schod贸w przy ul. Okrzei w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego z艂otowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu bud偶etowego zaplanowanego w bud偶ecie Miasta Radziej贸w w latach 2011-2013 zwi膮zanego z realizacj膮 zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie II etap
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa dr贸g gminnych w Radziejowie - ul. Zachodnia, Rzemie艣lnicza i Podg贸rna
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych w Radziejowie
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony
Budowa dr贸g gminnych w Radziejowie III etap: Budowa dr贸g gminnych - ul. Chopina i Paderewskiego
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dr贸g na terenie miasta Radziej贸w w sezonie 2010/2011
Wi臋cej »
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Kredyt d艂ugoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu bud偶etowego zaplanowanego w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok w zwi膮zku z planowanym zakupem nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dr贸g na terenie miasta Radziej贸w w sezonie 2010/2011
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dr贸g na terenie miasta Radziej贸w w sezonie 2010/2011
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOSTAWA KRAW臉呕NIK脫W BETONOWYCH - II CZ臉艢膯
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa budynku przy ul. Rynek 1 celem utworzenia punktu Radziejowskie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa dr贸g gminnych w Radziejowie - ul. Broniewskiego i Langiewicza
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa o艣wietlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, G贸rczy艅skiego, Ks. Wieczorka, Toru艅skiej, Moniuszki, Paderewskiego w Radziejowie (Etap: ul. Toru艅ska i park przy ul. Chopina)
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOSTAWA KRAW臉呕NIK脫W BETONOWYCH
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
URZ膭DZENIE PLACU ZABAW W RADZIEJOWIE
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
BUDOWA DR脫G GMINNYCH W RADZIEJOWIE, II ETAP: BUDOWA DR脫G GMINNYCH - UL. TORU艃SKA I MONIUSZKI
Wi臋cej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU B PUBLICZNEJ SZKO艁Y PODSTAWOWEJ NR 1 W RADZIEJOWIE
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych prze
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuj臋, 偶e post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie zapytania o cen臋 na Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta firmy Zak艂ad Transportu Handlu i Us艂ug Benedykt Rakowski ul. Le艣na 40 88-220 Osi臋ciny, kt贸ry zaoferowa艂 wykonanie zam贸wienia za kwot臋 37.549,83 z艂 brutto.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budow臋 kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budow臋 sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budow臋 dr贸g gminnych w Radziejowie I etap Przebudowa drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Termomodernizacj臋 budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budow臋 sieci wodoci膮gowej wraz z sieci膮 kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budow臋 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 艣ciek贸w, przy艂膮czami oraz kana艂em t艂ocznym w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks.Wieczorka, G贸rczy艅skiego, Franciszka艅skiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toru艅skiej i Chopina w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi gminnej ulicy Rolniczej w Radziejowie
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuj臋, 偶e post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont drogi gminnej ulicy Rolniczej w Radziejowie jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta firmy Przedsi臋biorstwo Produkcyjno Handlowo Us艂ugowe MEL BUD Sp. z o.o. Marcinkowo 88-110 Inowroc艂aw 2, kt贸ry zaoferowa艂 wykonanie zam贸wienia za kwot臋 57 867,28 z艂 brutto.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudow臋 drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Budow臋 sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Budow臋 sieci wodoci膮gowej wraz z sieci膮 kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizacj臋 budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont drogi gminnej ulicy Rolniczej w Radziejowie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 艣ciek贸w, przy艂膮czami oraz kana艂em t艂ocznym w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks.Wieczorka, G贸rczy艅skiego, Franciszka艅skiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toru艅skiej i Chopina w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zawiadom. o wyborze oferty najkorzyst. na Wykonanie studni g艂臋binowej na uj臋ciu wody Meprozet w Radz
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuj臋, 偶e post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Wykonanie studni g艂臋binowej na uj臋ciu wody Meprozet w Radziejowie jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta firmy Zak艂ad Studniarski STUDBUD Stanis艂aw G膮sior, Huta Strzelce, 86-320 艁asin , kt贸ry zaoferowa艂 wykonanie zam贸wienia za kwot臋 135.555,42 z艂otych brutto.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie wykonanie studni g艂臋binowej na uj臋ciu wody Meprozet w Radziejowie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych w Radziejowie
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuj臋, 偶e post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych w Radziejowie jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta firmy Drogi i Mosty Antoni Popowski ul. Przemys艂owa, 11 87-800 W艂oc艂awek, kt贸ry zaoferowa艂 wykonanie zam贸wienia za kwot臋 20.923,00 z艂otych brutto.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budow臋 drogi gminnej w ulicy Ga艂czy艅skiego
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuj臋, 偶e post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budow臋 drogi gminnej na osiedlu domk贸w jednorodzinnych w ulicy Ga艂czy艅skiego jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta firmy Zak艂ad Us艂ug Drogowych Marek Smorczy艅ski Olsza 3, 88-300 Mogilno, kt贸ry zaoferowa艂 wykonanie zam贸wienia za kwot臋 99.826,45 z艂otych brutto.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych w Radziejowie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa drogi gminnej na osiedlu domk贸w jednorodzinnych w ulicy Ga艂czy艅skiego
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budow臋 linii o艣wietleniowej w ul Paderewskiego
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuj臋, 偶e post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa linii kablowej o艣wietleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta firmy ELKOM Waldemar Augustyniak ul. Dzia艂kowa 14/7, 88-200 Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budow臋 linii o艣wietleniowej w ul. Paderewskieg
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuj臋, 偶e post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa linii kablowej o艣wietleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta firmy ELKOM Waldemar Augustyniak ul. Dzia艂kowa 14/7, 88-200 Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budow臋 drogi gminnej w ulicy Chopina
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuj臋, 偶e post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta firmy DROGI I MOSTY Antoni Popowski ul. Przemys艂owa 11, 87-800 W艂oc艂awek.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7639400