logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miasta
2010-2014

Uchwa艂a Nr XXXI/258/2014
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Miasto Radziej贸w nie stanowi膮cych jej wy艂膮cznej w艂asno艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/257/2014
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/256/2014
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/255/2014
w sprawie zasad obci膮偶ania nieruchomo艣ci Gminy Miasto Radziej贸w s艂u偶ebno艣ciami gruntowymi i przesy艂u
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/254/2014
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2015 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/253/2014
w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/252/2014
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/251/2014
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/250/2014
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/249/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/248/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/247/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/246/2014
w sprawie przyj臋cia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczni贸w szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/245/2014
zmieniaj膮ca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/244/2014
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/243/2014
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮 oraz wskazania organu lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/242/2014
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/241/2014
w sprawie aktualizacji opisu granic okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/240/2014
w sprawie: wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie od Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w nieruchomo艣ci nr 1333/18 po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Bema
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/239/2014
w sprawie: wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie od Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w nieruchomo艣ci nr.1516/1 po艂o偶onej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/238/2014
w sprawie: zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/237/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych wojew贸dztwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/236/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/235/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/234/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/233/2014
w sprawie przyst膮pienia Gminy Miasto Radziej贸w do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Dzia艂ania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/232/2014
w sprawie uchwalenia Projektu za艂o偶e艅 do planu zaopatrzenia w ciep艂o, energi臋 elektryczn膮 i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Radziej贸w na lata 2014 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/231/2014
w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci, znajduj膮cej si臋 w wieczystym u偶ytkowaniu Gminy Miasta Radziej贸w, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 769, o pow. 1,3094 ha, ksi臋ga wieczysta WL1R/00029297/8 po艂o偶onej w obr臋bie Radziej贸w, s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u oraz udost臋pnienia gruntu pod inwestycj臋, zwi膮zan膮 z przeprowadzeniem linii kablowej podziemnej SN wraz z kablami sterowniczymi elektrowni wiatrowych oraz przy艂膮czem elektrycznym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/230/2014
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/229/2014
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie Porozumienia o wsp贸艂pracy na rzecz Obszaru Rozwoju Spo艂eczno - Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/228/2014
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Objezdnej 40 na dzia艂ce geodezyjnej nr 168/1 oraz udzielenia bonifikaty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/227/2014
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Objezdnej 33 na dzia艂ce geodezyjnej nr 460/2 oraz udzielenia bonifikaty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/226/2014
zmieniaj膮ca Program opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2014 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/225/2014
zmieniaj膮ca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziej贸w w latach 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/224/2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/223/2014
w sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/222/2014
w sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/221/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych Gminy Miasto Radziej贸w i jej jednostek organizacyjnych, a tak偶e wskazania organ贸w lub os贸b do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/220/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/219/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/218/2014
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/217/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/216/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/215/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/214/2014
w sprawie aktualizacji opisu granic obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/213/2014
w sprawie przyst膮pienia Gminy Miasto Radziej贸w do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" z siedzib膮 w Gnie藕nie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/212/2014
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/211/2014
w sprawie nadania nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/210/2014
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/209/2014
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/208/2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/207/2014
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych wojew贸dztwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/206/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/205/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/204/2014
w sprawie przyj臋cia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/203/2014
w sprawie przyj臋cia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziej贸w w latach 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/202/2014
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i udzia艂 w realizacji zdania pn.: Remont chodnika w ul. Dzia艂kowej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/201/2014
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/200/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad przyznawania us艂ug opieku艅czych w miejscu zamieszkania i zasad odp艂atno艣ci za te us艂ugi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/199/2014
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diety dla Radnych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/198/2013
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy pozbywaj膮 si臋 z terenu nieruchomo艣ci nieczysto艣ci ciek艂ych oraz w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy nie s膮 zobowi膮zani do ponoszenia op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/197/2013
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVI/124/2012 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 26 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/196/2013
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/195/2013
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/194/2013
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/193/2013
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/192/2013
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2013-2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/191/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/190/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/14 m. 19, na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/189/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i udzia艂 w realizacji projektu pn. "Wiedza moj膮 przysz艂o艣ci膮" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/188/2013
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2013-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/187/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/186/2013
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy pozbywaj膮 si臋 z terenu nieruchomo艣ci nieczysto艣ci ciek艂ych oraz w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy nie s膮 zobowi膮zani do ponoszenia op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/185/2013
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2014 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/184/2013
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/183/2013
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/182/2013
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/181/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci, znajduj膮cej si臋 w wieczystym u偶ytkowaniu Gminy Miasta Radziej贸w, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 769, o pow. 1.3094 ha, ksi臋ga wieczysta WL1R/00029297/8 po艂o偶onej w obr臋bie Radziej贸w, s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u oraz udost臋pnienia gruntu pod inwestycj臋, zwi膮zan膮 z przeprowadzeniem linii kablowej podziemnej wraz z kablami sterowniczymi elektrowni wiatrowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/180/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do opracowania i wdra偶ania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/179/2013
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/178/2013
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2013-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/177/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/176/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/175/2013
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/174/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/173/2013
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad udzielania rozmiaru zni偶ek nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz szczeg贸艂owe zasady zwalniania od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰, tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym wymiarze godzin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/172/2013
w sprawie udzielania dotacji z bud偶etu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w po艂o偶onych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/171/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Toru艅skiej 12, na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/170/2013
w sprawie zasad powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Miejskiego Zespo艂u Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie i szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/169/2013
w sprawie zmiany Statut Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/168/2013
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/167/2013
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2013 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/166/2013
w sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2013 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/165/2013
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2013-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/164/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/163/2013
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/162/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/161/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/160/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/159/2013
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/158/2013
w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okr臋gach s膮dowych s膮d贸w powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/157/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i udzia艂 w realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew贸dztwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji tre艣ci edukacyjnych"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/156/2013
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2013-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/155/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/154/2013
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowanie tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/153/2013
w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/152/2013
w sprawie przyj臋cia Programu Aktywno艣ci Lokalnej dla Miasta Radziej贸w na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/151/2013
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/150/2012
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/149/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad przyznawania us艂ug opieku艅czych w miejscu zamieszkania i zasad odp艂atno艣ci za te us艂ugi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/148/2012
zmieniaj膮ca Program wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/147/2012
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/146/2012
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/145/2012
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/144/2012
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/143/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2012-2046
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/142/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/141/2012
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/140/2012
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie czynno艣ci prawem przewidzianych dotycz膮cych ustalenia i uregulowania wsp贸艂w艂asno艣ci Gminy Miasto Radziej贸w stwierdzonej decyzj膮 Wojewody W艂oc艂awskiego z dnia 23.11.1998 roku w sprawie nabycia przez Gmin臋 i Miasto Radziej贸w wsp贸艂w艂asno艣ci w udziale 836/2381 zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 461 po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Ko艣ciuszki 20/22 uregulowanej w ksi臋dze wieczystej nr WL1R/0008757/8.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/139/2012
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2013 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/138/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2012-2046
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/137/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/136/2012
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowanie tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/135/2012
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi膮zuj膮cej na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/134/2012
w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadam komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/133/2012
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/132/2012
w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/131/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/130/2012
w sprawie wyra偶enia poparcia dla uchwa艂y Rady Miejskiej Inowroc艂awia w sprawie skierowania do Trybuna艂u Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodno艣ci z Konstytucj膮 Rzeczypospolitej Polskiej przepis贸w ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/129/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu przyznawania 艣wiadcze艅 finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/128/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2012-2046
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/127/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/126/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty targowej, okre艣lenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okr臋偶nego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/125/2012
w sprawie op艂aty od posiadania ps贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/124/2012
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/123/2012
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/122/2012
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/121/2012
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/120/2012
w sprawie obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/119/2012
w sprawie wsp贸艂dzia艂ania Gminy Miasto Radziej贸w z Gmin膮 Radziej贸w w zakresie zamkni臋cia i rekultywacji sk艂adowiska odpad贸w w miejscowo艣ci Broniewek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/118/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2012-2046
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/117/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/116/2012
w sprawie przyj臋cia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/115/2012
w sprawie przyj臋cia Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla miasta Radziej贸w na lata 2012 - 2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/114/2012
w sprawie okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/113/2012
w sprawie nadawania tytu艂u "Honorowego Obywatela Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/112/2012
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/111/2012
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/110/2012
zmieniaj膮ca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/109/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad udzielania rozmiaru zni偶ek nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz szczeg贸艂owe zasady zwalniania od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰, tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym wymiarze godzin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/108/2012
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/107/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2012-2046
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/106/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/105/2012
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/104/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/103/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/102/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/101/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania i wynajmowania na okres powy偶ej lat trzech
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/100/2012
w sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/99/2012
w sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w latach 2012-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/98/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w latach 2011-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/97/2012
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2012-2046
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/96/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/95/2012
w sprawie likwidacji Samorz膮dowego Zespo艂u Ekonomiczno - Administracyjnego Plac贸wek O艣wiatowych w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/94/2012
w sprawie w艂膮czenia Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Heleny Karpi艅skiej do Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/93/2012
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/92/2012
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy gruntu stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/91/2012
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/90/2011
w sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/89/2011
w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Toru艅skiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/88/2011
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/87/2011
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/86/2011
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/85/2011
zmieniaj膮ca Statut Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/84/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad przyznawania us艂ug opieku艅czych w miejscu zamieszkania i zasad odp艂atno艣ci za te us艂ugi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/83/2011
w sprawie przyj臋cia Miejskiego programu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/82/2011
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/81/2011
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/80/2011
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/79/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/78/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/77/2011
w sprawie wyboru 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/76/2011
w sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego zg艂oszonych kandydat贸w na 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/75/2011
w sprawie przyj臋cia Miejskiej strategii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych na lata 2011 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/74/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/73/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/72/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/71/2011
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/70/2011
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/69/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu przyznawania 艣wiadcze艅 finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/68/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad udzielania rozmiaru zni偶ek nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz szczeg贸艂owe zasady zwalniania od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰, tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym wymiarze godzin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/67/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/66/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/65/2011
w sprawie utworzenia Stra偶y Miejskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/64/2011
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2012 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/63/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty targowej, okre艣lenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okr臋偶nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/62/2011
w sprawie op艂aty prolongacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/61/2011
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/60/2011
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/59/2011
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/58/2011
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/57/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad udzielania rozmiaru zni偶ek nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz szczeg贸艂owe zasady zwalniania od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰, tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym wymiarze godzin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/2011
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/55/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/2011
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/52/2011
w sprawie upowa偶nienia dla Burmistrza Miasta Radziej贸w do zawarcia porozumienia komunalnego w sprawie budowy 艣cie偶ki pieszo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/51/2011
w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/50/2011
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze p贸艂rocze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/49/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/48/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/2011
w sprawie przyj臋cia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/46/2011
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/45/2011
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/2011
w sprawie utworzenia Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/43/2011
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i udzia艂 w realizacji projektu pn. "Przez sport po zdrowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/42/2011
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i udzia艂 w realizacji projektu pn. "Spotkania z histori膮 i tradycj膮" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/41/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/40/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/39/2011
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/38/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/37/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/36/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/2011
w sprawie ustalenia minimalnych stawek op艂at za korzystanie z komunalnych lokali u偶ytkowych zaj臋tych pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/2011
w sprawie przyj臋cia Programu Aktywno艣ci Lokalnej dla Miasta Radziej贸w na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/2011
zmieniaj膮ca Statut Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/2011
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2011 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/2011
w sprawie ustalenia minimalnych stawek op艂at za dzier偶aw臋 grunt贸w komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/2011
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na obszarze Miasta Radziej贸w na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/2011
w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 wrze艣nia 2011 roku Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/26/2011
w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania zada艅 z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/25/2011
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie , projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/24/2011
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/23/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/20/2011
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w latach 2011-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/18/2011
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2010
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/2010
w sprawie podwy偶szenia wysoko艣ci kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z pomocy w formie do偶ywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/2010
w sprawie: zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/14/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/13/2010
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/2010
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasto Radziej贸w do Zgromadzenia Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/2010
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnegow Radziejowie oraz warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/10/2010
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia艂ania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/9/2010
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2011 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/8/2010
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/7/2010
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2010
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2010
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2010
w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2010
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2010
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7729856