logo
logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia Burmistrza
2010-2014

Zarz膮dzenie Nr 312/2014
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 311/2014
w sprawie zasad i wysoko艣ci op艂at za zaj臋cie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 310/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 309/2014
w sprawie przekazywania danych przeznaczonych do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 308/2014
zmieniaj膮ce Regulamin Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 307/2014
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 306/2014
w sprawie odst膮pienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 305/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 304/2014
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015 -2025
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 303/2014
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 302/2014
w sprawie przyj臋cia od Powiatu Radziejowskiego w formie darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Radziejowie przy ul.Szkolnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 301/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 300/2014
w sprawie wyznaczenia operator贸w do sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 299/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂 2014 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 298/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 297/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 296/2014
w sprawie przyst膮pienia do sprzeda偶y bezprzetargowej nieruchomo艣ci o numerze ewidencyjnym 460/2 po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Objezdnej o pow. 1667 m2 zapisanej w KW WL1R/00003222/4 zabudowanej budynkiem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 295/2014
w sprawie przyst膮pienia do sprzeda偶y bezprzetargowej nieruchomo艣ci o numerze ewidencyjnym 168/1 po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Objezdnej o pow. 1963 m2 zapisanej w KW WL1R/00018720/3 zabudowanej budynkiem Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 294/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 293/2014
w sprawie: okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 292/2014
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 i plakat贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami samorz膮dowymi 16.11.2014r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 291/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 290/2014
w sprawie terminu sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy uczniom na zakup podr臋cznik贸w w ramach rz膮dowego programu "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 289/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 288/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2014 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 287/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 286/2014
w sprawie upowa偶nienia kierownika MOPS do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach o ustalenie prawa do korzystania z rz膮dowego programu dla rodzin wielodzietnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 285/2014
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014 - 2029
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 284/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 283/2014
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Termomodernizacj臋 budynku Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 282/2014
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Rolniczej o numerze ewidencyjnym 779/3
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 281/2014
w sprawie odst膮pienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 280/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 279/2014
w sprawie upowa偶nienia kierownika MOPS w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 278/2014
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 277/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 276/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 275/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 274/2014
w sprawie upowa偶nienia MOPS w Radziejowie do realizacji zada艅 z zakresu ustalania i wyp艂aty zasi艂k贸w dla opiekun贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 273/2014
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 272/2014
w sprawie powo艂ania komisji dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 271/2014
w sprawie ustalenia 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 270/2014
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 i plakat贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 269/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 268/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2014 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 267/2014
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych wy艂膮czonych z ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych na mocy art. 4 pkt 8.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 266/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 265/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 264/2014
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 263/2014
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 262/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 261/2014
w sprawie okre艣lenia formy przekazywania sprawozda艅 bud偶etowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 260/2014
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektor贸w samorz膮dowych, instytucji kultury, dla kt贸rych organizatorem jest Gmina Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 259/2014
w sprawie zmiany komisji przetargowej na zbycie nieruchomo艣ci przy ul. Tuwima
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 258/2014
przyj臋cia regulaminu post臋powania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w na rok szkolny 2014/2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 257/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 256/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 255/2014
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 254/2014
w sprawie powo艂ania komisji ds. naboru na stanowisko ksi臋gowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 253/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 252/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za IV kwarta艂 2013 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 251/2014
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 250/2014
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na: "Budow臋 sali gimnastycznej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 249/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 248/2014
w sprawie ustalenia normy spalania oleju nap臋dowego dla samochodu osobowego Renault Espace i Peugeot Partner
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 247/2014
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania Zam贸wie艅 Publicznych w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 246/2014
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 245/2013
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali u偶ytkowych oraz sali konferencyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 244/2013
w sprawie wprowadzenia instrukcji reguluj膮cej ewidencj臋, pob贸r i egzekucj臋 administracyjn膮 op艂aty z tytu艂u gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 243/2013
w sprawie okre艣lenia procedury przeprowadzenia oceny pracy dyrektora Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 242/2013
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 241/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 240/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 239/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 238/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 237/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 236/2013
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 235/2013
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014 -2029
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 234/2013
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 233/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 232/2013
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 231/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 230/2013
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 229/2013
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂 2013 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 228/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 227/2013
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania Zam贸wie艅 Publicznych o warto艣ci poni偶ej 14 000 tysi臋cy euro w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 226/2013
w sprawie likwidacji kart przydzia艂u do formacji obrony cywilnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 225/2013
w sprawie: okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 224/2013
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 223/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 222/2013
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 218/2013 Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali u偶ytkowych, oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 221/2013
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 216/2013 Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 220/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 219/2013
w sprawie terminu sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy uczniom na zakup podr臋cznik贸w w ramach rz膮dowego programu "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 218/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali u偶ytkowych, oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 217/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 216/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 215/2013
w sprawie: powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 214/2013
w sprawie powo艂ania komisji dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 213/2013
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 212/2013
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2013 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 211/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 210/2013
w sprawie powo艂ania komisji ds. naboru na stanowisko stra偶nika miejskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 209/2013
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 204/2013 Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci lokalowej, nieruchomo艣ci niezabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 208/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2013-2023
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 207/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 206/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 205/2013
w sprawie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej odzie偶y roboczej oraz obuwia pracownik贸w Urz臋du Miasta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 204/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci lokalowej, nieruchomo艣ci niezabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 203/2013
w sprawie: opracowania "Planu ewakuacji (przyj臋cia) na wypadek zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny (ewakuacji III stopnia) dla Miasta Radziej贸w".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 202/2013
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 201/2013
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 200/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 199/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 198/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 197/2013
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2013 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 196/2013
w sprawie ustalenie normy spalania oleju nap臋dowego dla ci膮gnika "ZETOR"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 195/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 194/2013
w sprawie rozszerzenia symboli klasyfikacyjnych i utworzenia nowych grup spraw
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 193/2013
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieni臋偶nego dla Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 192/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 191/2013
w sprawie wyposa偶enia stra偶nik贸w w umundurowanie, ewidencjowania wyposa偶enia oraz okres贸w u偶ywalno艣ci umundurowania, nale偶nym stra偶nikom Stra偶y Miejskiej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 190/2013
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 189/2013
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci lokalowej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 188/2013
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 187/2013
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 186/2013
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudow臋 drogi gminnej w ulicy Przemys艂owej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 185/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 184/2013
w sprawie Kodeksu Etycznego Pracownik贸w Urz臋du Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 183/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 182/2013
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 181/2013
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 180/2013
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze "Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap""
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 179/2013
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za IV kwarta艂y 2012 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 178/2013
w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 177/2013
w sprawie: organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagro偶eniach na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 176/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci lokalowej, gruntowej, najem lokalu u偶ytkowego oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 175/2013
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 174/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 173/2012
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 172/2012
w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko stra偶nika miejskiego oraz powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 171/2012
w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko referenta dz. gospodarki komunalnej, rolnictwa i 艣rodowiska oraz powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 170/2012
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 169/2012
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 168/2012
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 167/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 166/2012
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 165/2012
w sprawie przeprowadzenia rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 164/2012
sprawie projektu bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 163/2012
w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 162/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 161/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 160/2012
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂y 2012 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 159/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 158/2012
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 157/2012
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 156/2012
w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpiecze艅stwa przetwarzania danych osobowych"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 155/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 154/2012
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 153/2012
w sprawie: okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 152/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 151/2012
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/2012
sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/2012
w sprawie nabycia s艂u偶ebno艣ci gruntowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/2012
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂y 2012 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/2012
w sprawie powo艂ania komisji dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 145/2012
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika Burmistrza do spraw o艣wiaty
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/2012
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej pracownik贸w Urz臋du Miasta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/2012
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urz臋du Miasta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/2012
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2012-2046
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 138/2012
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/2012
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszcze艅 biurowych oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 134/2012
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/2012
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2012 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/2012
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz planu kont dla Gminy i jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/2012
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 maj膮tku komunalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/2012
w sprawie ustalenia norm zu偶ycia paliwa dla pojazd贸w po偶arniczych i sprz臋tu silnikowego b臋d膮cego na wyposa偶eniu Miejskiej Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/2012
w sprawie powo艂ania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. F. Beci艅skiego w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/2012
w sprawie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej, odzie偶y roboczej oraz obuwia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/2012
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budow臋 dr贸g gminnych w Radziejowie IV etap: Budowa dr贸g gminnych - ul. K. Wielkiego, Ks. Wieczorka i G贸rczy艅skiego"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/2012
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/2012
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/2012
w sprawie upowa偶nienia kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do prowadzenia post臋powa艅 z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/2012
w sprawie wyznaczenia pracownik贸w Urz臋du Miasta do sk艂adu zespo艂u ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Termomodernizacja budynku przy ul. Ko艣ciuszki 20/22"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/2012
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶, nieruchomo艣ci zabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/2012
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/2012
w sprawie powo艂ania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z wybor贸w do Sejmu i Senatu RP w 2011 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/2012
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za IV kwarta艂y 2011 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/2012
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2012
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Termomodernizacj臋 budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2012
w sprawie ustalenia norm zu偶ycia paliwa dla pojazd贸w po偶arniczych i sprz臋tu silnikowego b臋d膮cego na wyposa偶eniu Miejskiej Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2012
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko Komendanta Stra偶y Miejskiej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2012
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudow臋 dr贸g gminnych w Radziejowie- ul. Beci艅skiego"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2012
w sprawie w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2012
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2012
w sprawie powo艂ania Komisji Mieszkaniowej ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2012
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2011
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 maj膮tku komunalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2011
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2011
w sprawie powo艂ania Komisji do spraw likwidacji zb臋dnych lub zu偶ytych piecz臋ci i piecz膮tek u偶ywanych w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2011
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do podejmowania czynno艣ci w zakresie przyst膮pienia do konkursu og艂oszonego przez Centrum Rozwoju Zasob贸w Ludzkich w Warszawie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2011
w sprawie sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Wiatraczny Stok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2011
w sprawie powo艂ania formacji obrony cywilnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2011
w sprawie rozwi膮zania formacji obrony cywilnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2011
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszcze艅 biurowych oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2011
w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotycz膮cej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrze偶one" w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2011
w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego i inspektora bezpiecze艅stwa teleinformatycznego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2011
w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz post臋powania z materia艂ami niejawnymi w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2011
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2011
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2011
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za III kwarta艂y 2011 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2011
w sprawie regulaminu dop艂at do nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2011
w sprawie okre艣lenia zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz planu kont dla bud偶etu gminy i Urz臋du Miasta w Radziejowie w zwi膮zku z realizacj膮 projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2011
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na: "Zmian臋 sposobu u偶ytkowania budynku us艂ugowego na cele mieszkaniowe wraz z rozbudow膮 i przebudow膮 po艂o偶onym przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2011
w sprawie przeprowadzenia rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oraz powo艂ania komisji ds. rokowa艅
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2011
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2011
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2011
w sprawie powo艂ania Miejskiego Zespo艂u Interdyscyplinarnego ds. przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2011
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2011
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na: Pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego przy odtworzeniu nawierzchni dr贸g w ramach rob贸t zwi膮zanych z realizacj膮 projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie II etap"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2011
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2011
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2011
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa w zakresie podejmowania wszelkich czynno艣ci prawnych w zwi膮zku z organizowaniem pracy Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2011
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na: "Pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie II etap""
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2011
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2011
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2011 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2011
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 50/2011 Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2011
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2011
w sprawie: Planu kontroli na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2011
w sprawie powo艂ania komisji w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2011
w sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2011
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na: "Budow臋 sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie II etap"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2011
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzania przetarg贸w na oddanie nieruchomo艣ci w dzier偶aw臋 oraz w sprawie ustalenia regulaminu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2011
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla gminy, jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w...
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2011
w sprawie aneksu do Regulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2011
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2011
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2011
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2011
w sprawie nabycia ½ cz臋艣ci we wsp贸艂w艂asno艣ci zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Toru艅skiej o numerze ewidencyjnym 411
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 dzia艂ki komunalnej oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2011
w sprawie przeprowadzenia rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oraz powo艂ania komisji ds. rokowa艅.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2011
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali u偶ytkowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w oraz sali konferencyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Ko艣ciuszki 20/22.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2011
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci lokalowej, nieruchomo艣ci zabudowanych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2011
w sprawie przyst膮pienie do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2011
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2011 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2011
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na: "Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego z艂otowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu bud偶etowego zaplanowanego w bud偶ecie Miasta Radziej贸w w latach 2011-2013 zwi膮zanego z realizacj膮 zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie II etap"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2011-2031
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2011
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2011
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Przebudow臋 dr贸g gminnych w Radziejowie - ul. Zachodnia, Rzemie艣lnicza i Podg贸rna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2011
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz sprawozdania z rozliczenia dotacji na wykonywanie zada艅 z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2011
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2011
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych w zakresie podzia艂u geodezyjnego nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2011
w sprawie og艂oszenia konsultacji, kt贸rych przedmiotem jest projekt Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2011
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. opracowania statutu Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2011
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych w Radziejowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2011
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urz臋du Miasta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2011
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na "Budowa dr贸g gminnych w Radziejowie, III etap: Budowa dr贸g gminnych - ul. Chopina i Paderewskiego"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2011
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji likwidacyjnej 艣rodk贸w trwa艂ych i wyposa偶enia Urz臋du Miasta w Radziejowie oraz okre艣lenia trybu jej pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2011
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za IV kwarta艂y 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci lokalowej, nieruchomo艣ci zabudowanych oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2011
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urz臋dnicze: Referent ds. planowania przestrzennego w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2011
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2011
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej przy ul. Kruszwickiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2011
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y,dzier偶awy i najmu stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2011
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2010
w sprawie odwo艂ania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2010
w sprawie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej, odzie偶y roboczej oraz obuwia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2010
w sprawie czasu pracy Urz臋du Miasta Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7730038