logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miasta
2014-2018

Uchwa艂a Nr XXIX/254/2018
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/253/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/252/2018
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/251/2018
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/250/2018
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowanie tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/249/2018
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/248/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/247/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/246/2018
w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/245/2018
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta stanowi膮cej podstaw臋 do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/244/2018
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/243/2018
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/242/2018
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Beci艅skiego w Radziejowie darowizny niezabudowanej nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/241/2018
w sprawie podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo艂ecznego Sp贸艂ka z o.o. w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/240/2018
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowanie tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/239/2018
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszka艅c贸w Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/238/2018
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/237/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/236/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/235/2018
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/234/2018
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/233/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/232/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/231/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/230/2018
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/229/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/228/2018
w sprawie aktualizacji opisu granic obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/227/2018
w sprawie aktualizacji opisu granic okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/226/2018
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/225/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/224/2018
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w Miejskim Zespole Szk贸艂 w Radziejowie oraz tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadz膮cych zaj臋cia w Miejskim Zespole Szk贸艂 w Radziejowie, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/223/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/222/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/221/2018
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/220/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/219/2018
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/218/2018
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/217/2018
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/15 na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/216/2018
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/215/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/214/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/213/2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami miasta Radziej贸w dotycz膮cych realizacji projektu pn. "Bud偶et obywatelski w mie艣cie Radziej贸w w 2019 r."
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/212/2018
w sprawie przyj臋cia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/211/2018
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXIII/189/2017 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyj臋cia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/210/2018
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/209/2018
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/208/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/207/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/206/2018
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/205/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/204/2018
w sprawie obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/203/2018
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/202/2018
w sprawie utworzenia 艢wietlicy 艢rodowiskowej Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/201/2018
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/200/2018
w sprawie okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/199/2018
w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu Gminy Miasta Radziej贸w za pomoc膮 innego instrumentu p艂atniczego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/198/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/197/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/196/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/195/2017
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2017 - 2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/194/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/193/2017
w sprawie przyj臋cia Programu Profilaktyki i Przeciwdzia艂ania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/192/2017
w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Radziej贸w na lata 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/191/2017
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/190/2017
w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Radziej贸w na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/189/2017
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/188/2017
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XIII/97/2016 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/187/2017
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XVIII/160/2017 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/186/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/185/2017
w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/184/2017
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/183/2017
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/182/2017
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta stanowi膮cej podstaw臋 do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/181/2017
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/180/2017
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2018 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/179/2017
w sprawie rozwi膮zania stra偶y miejskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/178/2017
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/177/2017
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Publicznej Szko艂y Podstawowej Nr 1 im. Miko艂aja Kopernika w Radziejowie w o艣mioletni膮 Publiczn膮 Szko艂臋 Podstawow膮 Nr 1 im. Miko艂aja Kopernika w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/176/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/175/2017
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2017 - 2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/174/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/173/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/172/2017
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad udzielania rozmiaru zni偶ek nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz szczeg贸艂owe zasady zwalniania od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰, tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym wymiarze godzin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/171/2017
w sprawie zmiany Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/170/2017
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci niezabudowanej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/169/2017
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej wy艂膮cznej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/168/2017
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2017 - 2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/167/2017
sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/166/2017
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/165/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/164/2017
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w uprawnie艅 w zakresie ustalania wysoko艣ci cen i op艂at za us艂ugi komunalne o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej oraz za korzystanie z obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/163/2017
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/162/2017
w sprawie wsp贸艂dzia艂ania z Gmin膮 Radziej贸w w wykonaniu zadania publicznego polegaj膮cego na budowie 艣cie偶ki pieszo - rowerowej wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 266 Bieganowo - Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/161/2017
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wsp贸艂dzia艂ania Gminy Miasto Radziej贸w z Wojew贸dztwem Kujawsko - Pomorskiem przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 ul. Szybka o budow臋 艣cie偶ki pieszo - rowerowej w Radziejowie" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/160/2017
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/159/2017
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w, liczby punkt贸w oraz dokument贸w obowi膮zuj膮cych w post臋powaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznej szko艂y podstawowej, dla kt贸rej Gmina Miasto Radziej贸w jest organem prowadz膮cym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/158/2017
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w obowi膮zuj膮cych na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla kt贸rego Gmina Miasto Radziej贸w jest organem prowadz膮cym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/157/2017
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/156/2017
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/155/2017
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2017 - 2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/154/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/153/2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami miasta Radziej贸w dotycz膮cych realizacji projektu pn. "Bud偶et obywatelski w mie艣cie Radziej贸w w 2018 r."
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/152/2017
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/151/2017
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/150/2017
w sprawie podtrzymania stanowiska wyra偶onego w Uchwale Nr XV/130/2016 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Juszczy艅skiego na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/149/2017
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/148/2017
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/147/2017
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/146/2017
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/145/2017
w sprawie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli, rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/144/2017
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2017 - 2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/143/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/142/2017
w sprawie uchwalenia Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/141/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/140/2017
w sprawie przyj臋cia Programu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie oraz programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mie艣cie Radziej贸w na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/139/2016
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/138/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania zada艅 z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/137/2016
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/136/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2016 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/135/2016
sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/134/2016
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/133/2016
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/132/2016
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/131/2016
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/130/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/129/2016
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. 1- go Maja 21/23 na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/128/2016
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych ul. Przemys艂owej i ul. o. Artura Zapa艣nika w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/127/2016
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/126/2016
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta stanowi膮cej podstaw臋 do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/125/2016
w sprawie wprowadzenia op艂aty prolongacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/124/2016
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/123/2016
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/122/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2016 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/121/2016
sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/120/2016
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/119/2016
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2016 - 2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/118/2016
w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Miasta Radziej贸w na lata 2016 - 2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/117/2016
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2017 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/116/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/115/2016
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do realizacji projektu pod nazw膮 "Pomocna d艂o艅"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/114/2016
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/113/2016
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Pa艅stwa darowizny niezabudowanej nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/112/2016
w sprawie zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/111/2016
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej wy艂膮cznej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/110/2016
w sprawie przyj臋cia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/109/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2016 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/108/2016
sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/107/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad udzielania rozmiaru zni偶ek nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz szczeg贸艂owe zasady zwalniania od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰, tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym wymiarze godzin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/106/2016
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 28, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/14 na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/105/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/104/2016
w sprawie przekszta艂cenia Publicznej Szko艂y Podstawowej Nr 1 im. Miko艂aja Kopernika w Radziejowie poprzez likwidacj臋 oddzia艂贸w przedszkolnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/103/2016
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie wk艂adu pieni臋偶nego do Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGIEK" Sp. z o.o. w Radziejowie oraz obj臋cia z tego tytu艂u udzia艂贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/102/2016
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie aportem do Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGIEK" Sp. z o.o. w Radziejowie prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasta Radziej贸w oraz obj臋cia z tego tytu艂u udzia艂贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/101/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2016 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/100/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/99/2016
w sprawie oceny aktualno艣ci Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/98/2016
w sprawie przyst膮pienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2016-2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/97/2016
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/96/2016
w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/95/2016
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/94/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/93/2016
w sprawie nadania nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/92/2016
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/91/2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami miasta Radziej贸w dotycz膮cych realizacji projektu pn. "Bud偶et obywatelski w mie艣cie Radziej贸w w 2017 r."
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/90/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/89/2016
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2016 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/88/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/87/2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/86/2015
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia Publicznej Szko艂y Podstawowej nr 1 im. Miko艂aja Kopernika w Radziejowie poprzez likwidacj臋 oddzia艂贸w przedszkolnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/85/2015
w sprawie przyj臋cia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/84/2015
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/83/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/82/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/81/2015
w sprawie wyboru 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/80/2015
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/79/2015
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/78/2015
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/77/2015
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2016 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/76/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r. Nr VIII/60/2015 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/75/2015
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/74/2015
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/73/2015
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/72/2015
w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/71/2015
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowanie tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/70/2015
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/69/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/68/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/67/2015
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie Porozumienia o wsp贸艂pracy w sprawie realizacji zadania pn.: "Budowa 艣cie偶ki pieszo - rowerowej wraz z o艣wietleniem ulicznym wzd艂u偶 drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/66/2015
w sprawie zamiaru wyst膮pienia Gminy Miasto Radziej贸w ze Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o z siedzib膮 w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/65/2015
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/64/2015
w sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego zg艂oszonych kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/63/2015
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/62/2015
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta stanowi膮cej podstaw臋 do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/61/2015
w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/60/2015
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/59/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/58/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/57/2015
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/56/2015
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/55/2015
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/14 na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/54/2015
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych ul. Brzeskiej, Dolnej i odcinka ul. Objezdnej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/53/2015
w sprawie wyst膮pienia Gminy Miasto Radziej贸w ze Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o z siedzib膮 w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/52/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/51/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/50/2015
w sprawie przyj臋cia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/49/2015
w sprawie wyra偶enia woli przej臋cia drogi wojew贸dzkiej nr 266 relacji Ciechocinek Sompolno na odcinku od skrzy偶owania z drog膮 krajow膮 nr 62 - ulic膮 P艂owieck膮 (km 41+970) do skrzy偶owania z drog膮 powiatow膮 nr 2844C stanowi膮cej ulic臋 Kruszwick膮 (km 43+442)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/48/2015
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania w referendum og贸lnokrajowym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/47/2015
w sprawie wysoko艣ci, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiot贸w prowadz膮cych 偶艂obki lub kluby dzieci臋ce na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/46/2015
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/44/2015
w sprawie wprowadzenia w cz臋艣ci miasta Radziej贸w obj臋tej ulicami Rynek, Pu艂askiego, Przesmyk, Kili艅skiego, Zachodnia, Rzemie艣lnicza, Toru艅ska, Dolna, Ko艣ciuszki czasowego zakazu sprzeda偶y, podawania, spo偶ywania i wnoszenia napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/43/2015
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Miasta Radziej贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem jest Gmina Miasto Radziej贸w oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/42/2015
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 4 na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/41/2015
w sprawie wysoko艣ci op艂aty za wpis w rejestrze 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/40/2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/39/2015
w sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/38/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/35/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/34/2015
w sprawie: wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Naczelnikiem Urz臋du Skarbowego w Radziejowie a Burmistrzem Miasta Radziej贸w, w sprawie przej臋cia od Naczelnika Urz臋du Skarbowego w Radziejowie zada艅 administracji rz膮dowej z zakresu egzekucji administracyjnej nale偶no艣ci pieni臋偶nych z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/33/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/32/2015
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2015
w sprawie ustanowienia u偶ytkowania na rzecz Stowarzyszenia Ogrodu Dzia艂kowego Stokrotka w Radziejowie na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w po艂o偶onych w Radziejowie przy ul. Dzia艂kowej na dzia艂ce o numerze geodezyjnym 856/4 oraz po艂o偶onej przy ul. S艂onecznej na dzia艂ce o numerze geodezyjnym 856/3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie: wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci, znajduj膮cej si臋 w wieczystym u偶ytkowaniu Gminy Miasta Radziej贸w, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 769, o pow. 1,3094 ha, ksi臋ga wieczysta WL1R/00029297/8 po艂o偶onej w obr臋bie Radziej贸w, s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad obci膮偶ania nieruchomo艣ci Gminy Miasto Radziej贸w s艂u偶ebno艣ciami gruntowymi i przesy艂u
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/28/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na obszarze Miasta Radziej贸w na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/27/2015
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/26/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/25/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2015
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2015
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diety dla Radnych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2015
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/20/2014
w sprawie wskazania Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczno艣ci odbywania podr贸偶y s艂u偶bowych przez Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/19/2014
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej wy艂膮cznej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/18/2014
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/2014
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasto Radziej贸w do Zgromadzenia Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2014
w sprawie przyj臋cia Programu gospodarki 艣ciekowej dla Miasta Radziej贸w z uwzgl臋dnieniem Planu Aglomeracji Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2014
w sprawie przyj臋cia Aktualizacji Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2014
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2015 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2014
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2014
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2014
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/7/2014
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2014 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2014
przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2014
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2014
w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2014
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7639355