Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 5.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radziejów.
II ETAP. Ul. Chopina i garaże.
  Identyfikator kosztorysu: Radziejów II ETAP  
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2008-02-14 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
1 Zabudowa szafy oświetleniowej typu SOM-3F    
10 KSNR 1 301-2
Wykopy pod fundament szafy ośw. kat.gruntu III
100 m3 0,01
20 KSNR 5 101-1
Montaż szafy oświetleniowej kablowej SOM 3F
1 kpl 1,00
30 KNNR 5 714-2
Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub estakadach kabli o masie do 1,0 kg/m
100 m 0,05
40 KNNR 5 726-10
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2
1 szt 3,00
2 Wykonanie uziemienia szafy oświetleniowej    
50 KSNR 5 907-2
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III
1 m 3,00
60 KSNR 5 907-5
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III
1 m 6,00
3 Budowa linii kablowej oświetleniowej    
3.5 Zabudowa kabla oświetleniowego typu YAKY 4x25 w ziemi    
70 KNR 2-01  701-17
Ręczne wykopanie rowów dla kabli,szer.dna wykopu do 0.4m,gł.rowu do 0.8m,kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m 6,86
80 KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m
100 m 5,61
90 KNR 5-10 103-2
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 5,61
100 KNR 2-01  704-4
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,szer.dna wykopu do 0.6m,gł.rowu do 0.4m,kat.gruntu I-II
100 m 6,86
3.6 Ułożenie kabla w rurze osłonowej    
110 KNR 5-10 303-2
Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm
100 m 1,44
120 KNR 5-10 114-2
Układanie w rurach  kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 1,44
4 Zabudowa słupów oświetleniowych    
4.4 Zabudowa słupów ośw.stalowych typu S - 90SRw    
130 KSNR 5 1001-2
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
1 szt 6,00
140 KNR 5-10 114-2
Układanie w słupach ośw.  kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 0,18
150 KSNR 5 1003-3
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - wys.latarń 10 m
1 kpl 6,00
4.4 Zabudowa słupów ośw.stalowych typu S - 100SRw    
160 KSNR 5 1001-2
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
1 szt 11,00
170 KNR 5-10 114-2
Układanie w słupach ośw.  kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 0,33
180 KSNR 5 1003-3
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - wys.latarń 10 m
1 kpl 11,00
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2008-02-14 str. 2
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
5 Zabudowa opraw oświetleniowych    
5.5 Zabudowa opraw oświetleniowych typu SGS 104/100    
190 KSNR 5 1002-1
Wysięgnik o ciężarze do 15 kg mocowany na słupie
1 szt 6,00
200 KSNR 5 1004-2
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
1 szt 6,00
5.5 Zabudowa opraw oświetleniowych typu SGS 104/150    
210 KSNR 5 1002-1
Wysięgnik o ciężarze do 15 kg mocowany na słupie
1 szt 11,00
220 KSNR 5 1004-2
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
1 szt 11,00
5.4 Wykonanie uziemienia słupów ośw.    
230 KSNR 5 907-2
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III
1 m 9,00
240 KSNR 5 907-5
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III
1 m 18,00
6 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i skuteczności zerowania    
250 KNR 13-21 201-3
Badanie linii kablowych na napięcie do 1 kV
1 odcinek 17,00
260 KNR 4-03 1205-1
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,pomiar pierwszy
1 pomiar 4,00
270 KNR 4-03 1205-2
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,pomiar następny
1 pomiar 4,00
280 KNR 4-03 1205-5
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania,pomiar pierwszy
1 pomiar 3,00
290 KNR 4-03 1205-6
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania,pomiar następny
1 pomiar 3,00
----- Koniec wydruku -----