Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 5.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radziejów.
ETAP I - ul. Chopina.
  Identyfikator kosztorysu: Radziejów ul. Chopina  
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2008-07-08 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
1 Budowa linii kablowej oświetleniowej    
1.1 Zabudowa rozłączniko bezpiecznika typu RSA 00/1    
10 KNNR 5 906-1
Montaż rozłączniko bezpiecznika  typu  RSA 00/1
1 szt 1,00
1.2 Zabudowa ograniczników przepięć    
20 KNNR 5 906-3
Montaż  w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznik przepięć
1 szt 4,00
1.3 Wykonanie uziemienia odgromowego linii napowietrznej nn    
30 KSNR 5 907-2
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III
1 m 4,00
40 KSNR 5 907-5
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III
1 m 6,00
1.4 Ułożenie kabli  oświetleniowych w rurach  i podłączenie do RSA 00/1    
50 KNR 5-08 102-5
Montaż uchwytów pod rury osłonowe
100 m 0,03
60 KSNR 5 1005-1
Zabudowa rury osłonowej na słupie
1 m 3,00
70 KNR 5-10 114-2
Układanie w rurach kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 0,03
80 KNR 5-10 118-2
Układanie z mocowaniem  kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 0,01
1.5 Zabudowa kabla oświetleniowego typu YAKY 4x25 w ziemi    
90 KNR 2-01  701-17
Ręczne wykopanie rowów dla kabli,szer.dna wykopu do 0.4m,gł.rowu do 0.8m,kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m 1,36
100 KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m
100 m 1,12
110 KNR 5-10 103-2
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 1,12
120 KNR 2-01  704-4
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,szer.dna wykopu do 0.6m,gł.rowu do 0.4m,kat.gruntu I-II
100 m 1,36
1.6 Ułożenie kabla w rurze osłonowej    
130 KNR 5-10 303-2
Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm
100 m 0,24
140 KNR 5-10 114-2
Układanie w rurach  kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 0,24
2 Zabudowa słupów oświetleniowych    
2.4 Zabudowa słupów ośw.stalowych typu S - 90SRw    
150 KSNR 5 1001-2
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
1 szt 4,00
160 KNR 5-10 114-2
Układanie w słupach ośw.  kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m 0,14
170 KSNR 5 1003-3
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - wys.latarń 10 m
1 kpl 4,00
3 Zabudowa opraw oświetleniowych    
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2008-07-08 str. 2
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
3.5 Zabudowa opraw oświetleniowych typu SGS 104/100    
180 KSNR 5 1002-1
Wysięgnik o ciężarze do 15 kg mocowany na słupie
1 szt 4,00
190 KSNR 5 1004-2
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
1 szt 4,00
3.4 Wykonanie uziemienia słupów ośw.    
200 KSNR 5 907-2
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III
1 m 3,00
210 KSNR 5 907-5
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III
1 m 6,00
4 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i skuteczności zerowania    
220 KNR 13-21 201-3
Badanie linii kablowych na napięcie do 1 kV
1 odcinek 4,00
230 KNR 4-03 1205-1
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,pomiar pierwszy
1 pomiar 2,00
240 KNR 4-03 1205-2
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,pomiar następny
1 pomiar 2,00
250 KNR 4-03 1205-5
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania,pomiar pierwszy
1 pomiar 1,00
260 KNR 4-03 1205-6
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania,pomiar następny
1 pomiar 1,00
----- Koniec wydruku -----