logo
logo
Informacje ogólne
Konkursy otwarte

Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w Mieście Radziejów
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2020 rok
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w Mieście Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2019 rok.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 w Mieście Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2018 rok.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Mieście Radziejów
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2017 rok.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 w Mieście Radziejów
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2016 rok.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015 r. w Mieście Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015 w Mieście Radziejów
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 r. w Mieście Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 r. w Mieście Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2014 rok.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 w Mieście Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2013 rok.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 w Mieście Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza rozpoczęcie z dniem 13 października 2011 r. konsultacji których przedmiotem jest projekt Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2012 rok
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
Ogłasza rozpoczęcie z dniem 10 października 2011 r. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami których przedmiotem jest projekt Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2012 rok - UNIEWAŻNIONO
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011 w Mieście Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
Ogłasza rozpoczęcie z dniem 11 marca 2011 r. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w ramach "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2011 rok".
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2007 r.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych demoralizacją w 2006 r.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonanie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2006 r.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102