logo
logo
Urząd Miasta
Klauzule RODO

Klauzula
obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Więcej »
Klauzula informacyjna ogólna
Więcej »
Klauzula informacyjna
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Więcej »
Klauzula informacyjna
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Więcej »
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102