logo
logo
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza
2014-2018

Zarządzenie Nr 296/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 295/2018
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019-2030
Więcej »
Zarządzenie Nr 294/2018
w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 293/2018
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 292/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 291/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2018 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 290/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 289/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 288/2018
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 286/2018
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Zarządzenie Nr 285/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 284/2018
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 283/2018
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 282/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 281/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 280/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 278/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 277/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 276/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2018 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 274/2018
w sprawie ustalenie normy spalania oleju napędowego dla samochodu Volkswagen Caddy (CRA EL 30)
Więcej »
Zarządzenie Nr 273/2018
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 272/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 271/2018
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 270/2018
w sprawie ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodu osobowego Renault Espace
Więcej »
Zarządzenie Nr 269/2018
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Zarządzenie Nr 268/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 267/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 266/2018
w sprawie ustalania normy spalania oleju napędowego dla samochodu Renault Espace CRA44KU
Więcej »
Zarządzenie Nr 265/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 264/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 263/2018
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 262/2018
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 261/2018
w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz "Polityki bezpieczeństwa danych"
Więcej »
Zarządzenie Nr 260/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 259/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 258/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 257/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 256/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2018 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 255/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 254/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 253/2018
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 252/2018
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 251/2018
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń biurowych oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 250/2018
w sprawie podania do wiadomości publicznej liczby wolnych miejsc w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Radziejów dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 249/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 248/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 247/2018
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 246/2018
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 245/2018
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 244/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 243/2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 242/2018
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 241/2018
w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Czołowie na działce nr 319/4 zapisanej w KW WL1R/00033077/1
Więcej »
Zarządzenie Nr 240/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2017 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 239/2018
w sprawie aneksu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 238/2018
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 237/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 236/2018
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla gminy i jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 235/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 234/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 233/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 232/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 231/2017
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018-2029
Więcej »
Zarządzenie Nr 230/2017
w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 229/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 228/2017
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Księgowości podatkowej oraz powołania komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 227/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 226/2017
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2017 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 225/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 224/2017
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Więcej »
Zarządzenie Nr 223/2017
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 222/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 221/2017
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 220/2017
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Więcej »
Zarządzenie Nr 219/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 218/2017
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 217/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 216/2017
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 215/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 214/2017
w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu "Budżet obywatelski 2018"
Więcej »
Zarządzenie Nr 213/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 212/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 211/2017
w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej oraz mieniu prywatnym w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie
Więcej »
Zarządzenie Nr 210/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 209/2017
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2017 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 208/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 207/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 206/2017
w sprawie ustalenie normy spalania oleju napędowego dla samochodu Volkswagen Caddy 1.6 TDI nr rej. CRA EL30
Więcej »
Zarządzenie Nr 205/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 204/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Radziejów a małżonkami Wiesławą i Marianem Zwolińskimi
Więcej »
Zarządzenie Nr 203/2017
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 202/2017
w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pomieszczeń sali biesiadnej położonej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 1
Więcej »
Zarządzenie Nr 201/2017
w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej oraz hali sportowej w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 200/2017
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem administracyjno
Więcej »
Zarządzenie Nr 199/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 198/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 197/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 196/2017
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2017 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 195/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 194/2017
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 193/2017
w sprawie naboru do publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 192/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 191/2017
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 190/2017
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 189/2017
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 188/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 187/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 186/2017
w sprawie powołania komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych 2014 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 185/2017
w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Radziejowie na działce o numerze ewidencyjnym 604
Więcej »
Zarządzenie Nr 184/2017
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 183/2017
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 108/2016 z dnia 12.04.2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 182/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 181/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 180/2017
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 179/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 178/2017
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 177/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 176/2017
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 175/2017
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2016 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 174/2017
w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia zbiorów danych osobowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 173/2017
w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień na roboty budowlane lub usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro
Więcej »
Zarządzenie Nr 172/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 171/2017
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 170/2017
w sprawie przekazania do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z 4.11.2016r. "za życiem"
Więcej »
Zarządzenie Nr 169/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 168/2016
w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 167/2016
w sprawie Regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowej oraz sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 166/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 165/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 164/2016
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 163/2016
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 162/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 161/2016
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 160/2016
w sprawie ustalenie normy spalania oleju napędowego dla samochodu osobowego Renault Espace (CRA 44KU) oraz dla samochodu osobowego Peugeot Partner (CRA 44NE)
Więcej »
Zarządzenie Nr 159/2016
w sprawie ustalenie normy spalania oleju napędowego dla samochodu Volkswagen Caddy 1.6 TDI nr rej. CRA EL30
Więcej »
Zarządzenie Nr 158/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 157/2016
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2017-2028
Więcej »
Zarządzenie Nr 156/2016
w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 155/2016
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 154/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/2016
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 152/2016
w sprawie ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodu osobowego Renault Espace (CRA 44KU) oraz dla samochodu osobowego Peugeot Partner (CRA 44NE)
Więcej »
Zarządzenie Nr 151/2016
w sprawie utworzenia systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/2016
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2016 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/2016
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie realizacji projektu pn.: "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r." oraz określenia regulaminu jej działania.
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/2016
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/2016
w sprawie określenia zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/2016
w sprawie przyjęcia darowizny
Więcej »
Zarządzenie Nr 143/2016
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 142/2016
w sprawie przekazania mienia gminnego do Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie przy ul. Szkolnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 141/2016
w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Radziejowie przy ul. Przesmyk
Więcej »
Zarządzenie Nr 140/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/2016
w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/2016
w sprawie zmiany Regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowej oraz sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/2016
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/2016
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Nr 135/2016
w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 134/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/2016
w sprawie powołania Komisji ds.weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pn.: "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017r." oraz określenia regulaminu jej działania
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/2016
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2016 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/2016
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej wolnostojącym budynkiem garażowym położonej w Radziejowie na działce nr 982/3 zapisanej w KW WL1R/00021954/6
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/2016
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/2016
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/2016
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/2016
w sprawie przekazania mienia gminnego do Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie przy ul. Szkolnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/2016
w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Radziejowie na działce o numerze ewidencyjnym 779/3
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/2016
w sprawie ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodu osobowego Renault Espace i Peugeot Partner
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/2016
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/2016
w sprawie ustalenia zakresów czynności w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/2016
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2016 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/2016
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/2016
w sprawie wyłączenia z użytkowania trybuny północnej stadionu miejskiego w Radziejowie przy ul. Sportowej 1
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/2016
zmieniające zarządzenia nr 57/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 roku dotyczące zmian w miejskim zespole reagowania
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/2016
zmieniające zarządzenie nr 58/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 roku dotyczące zmian w miejskim zespole reagowania
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych nr 87/2 i 87/5 stanowiących własność Gminy Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/2016
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/2016
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/2016
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/2016
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/2016
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/2016
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/2016
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/2016
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/2016
w sprawie Regulaminu i cennika opłat za korzystanie z hali sportowej i sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/2016
w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/2016
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru dzieci do publicznego przedszkola na rok szkolny 2016/2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/2016
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/2016
w sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/2016
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/2016
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2015 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/2016
w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych obowiązująca w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/2016
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/2016
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/2016
w sprawie przejęcia od Powiatu Radziejowskiego w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/2016
w sprawie zasad zwrotu kosztów za wyjazdy na szkolenie pracowników Urzędu Miasta
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/2015
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/2015
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 776/4
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/2015
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016 -2029
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/2015
w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/2015
w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/2015
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/2015
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2015 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/2015
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/2015
w sprawie wyznaczenia operatorów ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/2015
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/2015
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/2015
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/2015
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/2015
w sprawie zmiany składu obwodowej komisji ds. referendum
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/2015
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/2015
w sprawie wyznaczenia operatorów ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji powołanych dla przeprowadzenia referendum w dniu 6 września 2015 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/2015
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów przez podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii referendalnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/2015
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/2015
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2015 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/2015
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w postaci posadowienia urządzeń elektrycznych w postaci kabla elektrycznego oraz szafki pomiarowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów i oznaczonej geodezyjnie jako : dz. nr 779/3
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 2025
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/2015
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Radziejowie przy ul. Dolnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2015
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości gruntowej położonej w Radziejowie przy ul. Bema
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/2015
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2015
w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2015
w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2015
w sprawie instrukcji regulującej ewidencję, pobór i czynności przedegzekucyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/2015
w sprawie nabycia służebności gruntowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/2015
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2015 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2015
w sprawie przekazania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie zwykłe na rzecz Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego Stokrotka w Radziejowie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów położonych w Radziejowie przy ul. Działkowej na działce o numerze geodezyjnych 856/4 oraz położonej przy ul. Słonecznej na działce o numerze geodezyjnym 856/3
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/2015
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości gruntowych położonych w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/2015
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania Formularzy dla Centrum Personalizacji - druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/2015
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/2015
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/2015
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych, pomieszczeń biurowych stanowiących własność Gminy Miasta Radziejów oraz skali konferencyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/2015
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/2015
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/2015
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/2015
w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Radziejowie oraz w jednostkach nadzorowanych przez Miasto
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 244/2013 Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie wprowadzenia instrukcji regulującej ewidencję, pobór i egzekucję administracyjną opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/2015
w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2015
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/2015
w sprawie Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Radziejów na rok szkolny 2015/2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2015
w sprawie zarządzania ryzykiem
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2014 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/2015
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/2015
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (linii kablowej energetycznej nN) na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów i oznaczonych geodezyjnie jako : dz. nr 1352 i 1426/1
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/2015
w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Radziejowie przy ul. Objezdnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/2014
w sprawie powołania Interdyscyplinarnej grupy roboczej ds planowania i wdrażania projektów finansowanych ze srodków UE w latach 2014-2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102