logo
logo
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza
2010-2014

Zarządzenie Nr 312/2014
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu
Więcej »
Zarządzenie Nr 311/2014
w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 310/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 309/2014
w sprawie przekazywania danych przeznaczonych do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 308/2014
zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 307/2014
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 306/2014
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 305/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 304/2014
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 -2025
Więcej »
Zarządzenie Nr 303/2014
w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 302/2014
w sprawie przyjęcia od Powiatu Radziejowskiego w formie darowizny nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul.Szkolnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 301/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 300/2014
w sprawie wyznaczenia operatorów do składu obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 299/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2014 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 298/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 297/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 296/2014
w sprawie przystąpienia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 460/2 położonej w Radziejowie przy ul. Objezdnej o pow. 1667 m2 zapisanej w KW WL1R/00003222/4 zabudowanej budynkiem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 295/2014
w sprawie przystąpienia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 168/1 położonej w Radziejowie przy ul. Objezdnej o pow. 1963 m2 zapisanej w KW WL1R/00018720/3 zabudowanej budynkiem Radziejowskiego Domu Kultury
Więcej »
Zarządzenie Nr 294/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 293/2014
w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 292/2014
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w związku z wyborami samorządowymi 16.11.2014r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 291/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 290/2014
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Nr 289/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 288/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2014 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 287/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 286/2014
w sprawie upoważnienia kierownika MOPS do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 285/2014
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 2029
Więcej »
Zarządzenie Nr 284/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 283/2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 282/2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Radziejowie przy ul. Rolniczej o numerze ewidencyjnym 779/3
Więcej »
Zarządzenie Nr 281/2014
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 280/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 279/2014
w sprawie upoważnienia kierownika MOPS w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 278/2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 277/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 276/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 275/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 274/2014
w sprawie upoważnienia MOPS w Radziejowie do realizacji zadań z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów
Więcej »
Zarządzenie Nr 273/2014
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 272/2014
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 271/2014
w sprawie ustalenia 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 270/2014
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014
Więcej »
Zarządzenie Nr 269/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 268/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2014 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 267/2014
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych na mocy art. 4 pkt 8.
Więcej »
Zarządzenie Nr 266/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 265/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 264/2014
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 263/2014
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 262/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 261/2014
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 260/2014
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych, instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 259/2014
w sprawie zmiany komisji przetargowej na zbycie nieruchomości przy ul. Tuwima
Więcej »
Zarządzenie Nr 258/2014
przyjęcia regulaminu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Radziejów na rok szkolny 2014/2015
Więcej »
Zarządzenie Nr 257/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 256/2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 255/2014
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 254/2014
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko księgowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 253/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 252/2014
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2013 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 251/2014
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 250/2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Budowę sali gimnastycznej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 249/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 248/2014
w sprawie ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodu osobowego Renault Espace i Peugeot Partner
Więcej »
Zarządzenie Nr 247/2014
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Radziejów"
Więcej »
Zarządzenie Nr 246/2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 245/2013
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz sali konferencyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 244/2013
w sprawie wprowadzenia instrukcji regulującej ewidencję, pobór i egzekucję administracyjną opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Więcej »
Zarządzenie Nr 243/2013
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia oceny pracy dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 242/2013
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 241/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 240/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 239/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 238/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 237/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 236/2013
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 235/2013
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 -2029
Więcej »
Zarządzenie Nr 234/2013
w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 233/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 232/2013
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 231/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 230/2013
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 229/2013
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2013 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 228/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 227/2013
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 14 000 tysięcy euro w Urzędzie Miasta Radziejów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"
Więcej »
Zarządzenie Nr 226/2013
w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 225/2013
w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 224/2013
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 223/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 222/2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 218/2013 Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 221/2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 216/2013 Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 220/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 219/2013
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"
Więcej »
Zarządzenie Nr 218/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 217/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 216/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 215/2013
w sprawie: powołania obsady Stałego Dyżuru
Więcej »
Zarządzenie Nr 214/2013
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 213/2013
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 212/2013
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2013 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 211/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 210/2013
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko strażnika miejskiego
Więcej »
Zarządzenie Nr 209/2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 204/2013 Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 208/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013-2023
Więcej »
Zarządzenie Nr 207/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 206/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 205/2013
w sprawie środków ochrony indywidualnej odzieży roboczej oraz obuwia pracowników Urzędu Miasta
Więcej »
Zarządzenie Nr 204/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 203/2013
w sprawie: opracowania "Planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacji III stopnia) dla Miasta Radziejów".
Więcej »
Zarządzenie Nr 202/2013
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 201/2013
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 200/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 199/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 198/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 197/2013
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2013 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 196/2013
w sprawie ustalenie normy spalania oleju napędowego dla ciągnika "ZETOR"
Więcej »
Zarządzenie Nr 195/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 194/2013
w sprawie rozszerzenia symboli klasyfikacyjnych i utworzenia nowych grup spraw
Więcej »
Zarządzenie Nr 193/2013
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 192/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 191/2013
w sprawie wyposażenia strażników w umundurowanie, ewidencjowania wyposażenia oraz okresów używalności umundurowania, należnym strażnikom Straży Miejskiej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 190/2013
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 189/2013
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 188/2013
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 187/2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 186/2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej w ulicy Przemysłowej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 185/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 184/2013
w sprawie Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 183/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 182/2013
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne
Więcej »
Zarządzenie Nr 181/2013
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 180/2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze "Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap""
Więcej »
Zarządzenie Nr 179/2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartały 2012 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 178/2013
w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 177/2013
w sprawie: organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 176/2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, gruntowej, najem lokalu użytkowego oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 175/2013
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 174/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 173/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 172/2012
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko strażnika miejskiego oraz powołania komisji
Więcej »
Zarządzenie Nr 171/2012
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referenta dz. gospodarki komunalnej, rolnictwa i środowiska oraz powołania komisji
Więcej »
Zarządzenie Nr 170/2012
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne
Więcej »
Zarządzenie Nr 169/2012
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 168/2012
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 167/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 166/2012
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 165/2012
w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 164/2012
sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 163/2012
w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 162/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 161/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 160/2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartały 2012 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 159/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 158/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 157/2012
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 156/2012
w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych"
Więcej »
Zarządzenie Nr 155/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 154/2012
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/2012
w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 152/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 151/2012
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/2012
sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/2012
w sprawie nabycia służebności gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartały 2012 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/2012
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/2012
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw oświaty
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników Urzędu Miasta
Więcej »
Zarządzenie Nr 143/2012
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta
Więcej »
Zarządzenie Nr 142/2012
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 141/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 140/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2012-2046
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/2012
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń biurowych oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 135/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 134/2012
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/2012
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2012 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla Gminy i jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/2012
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę majątku komunalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/2012
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/2012
w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. F. Becińskiego w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/2012
w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia.
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę dróg gminnych w Radziejowie IV etap: Budowa dróg gminnych - ul. K. Wielkiego, Ks. Wieczorka i Górczyńskiego"
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/2012
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/2012
w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/2012
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta do składu zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 20/22"
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/2012
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, nieruchomości zabudowanej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/2012
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/2012
w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2011 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartały 2011 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/2012
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/2012
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych w Radziejowie- ul. Becińskiego"
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/2012
w sprawie w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/2012
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/2012
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/2011
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę majątku komunalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/2011
w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji zbędnych lub zużytych pieczęci i pieczątek używanych w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/2011
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do podejmowania czynności w zakresie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/2011
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Wiatraczny Stok
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/2011
w sprawie powołania formacji obrony cywilnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/2011
w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń biurowych oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/2011
w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miasta w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/2011
w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/2011
w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z materiałami niejawnymi w Urzędzie Miasta Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/2011
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/2011
w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/2011
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartały 2011 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/2011
w sprawie regulaminu dopłat do nauczycieli
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/2011
w sprawie określenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Radziejowie w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego na cele mieszkaniowe wraz z rozbudową i przebudową położonym przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie".
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/2011
w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji ds. rokowań
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/2011
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/2011
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/2011
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy odtworzeniu nawierzchni dróg w ramach robót związanych z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap"
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/2011
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/2011
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/2011
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie podejmowania wszelkich czynności prawnych w związku z organizowaniem pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap""
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans...
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2011 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2011 Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/2011
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/2011
w sprawie: Planu kontroli na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/2011
w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/2011
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku...
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap"
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/2011
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz w sprawie ustalenia regulaminu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/2011
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla gminy, jednostek budżetowych Miasta Radziejów...
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2011
w sprawie aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/2011
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/2011
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2011
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/2011
w sprawie nabycia ½ części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Toruńskiej o numerze ewidencyjnym 411
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/2011
w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji ds. rokowań.
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2011
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów oraz sali konferencyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2011
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, nieruchomości zabudowanych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/2011
w sprawie przystąpienie do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości.
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/2011
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2011 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Radziejów w latach 2011-2013 związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap"
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/2011
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych w Radziejowie - ul. Zachodnia, Rzemieślnicza i Podgórna"
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/2011
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz sprawozdania z rozliczenia dotacji na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/2011
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/2011
w sprawie ogłoszenia konsultacji, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/2011
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania statutu Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Remont cząstkowy dróg gminnych w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/2011
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowa dróg gminnych w Radziejowie, III etap: Budowa dróg gminnych - ul. Chopina i Paderewskiego"
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/2011
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta w Radziejowie oraz określenia trybu jej pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartały 2010 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2011
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, nieruchomości zabudowanych oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2011
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze: Referent ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/2011
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2011
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruszwickiej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/2011
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/2010
w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/2010
w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia.
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2010
w sprawie czasu pracy Urzędu Miasta Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2010 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102