logo
logo
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza
2006-2010

Zarządzenie Nr 342/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności wypadku w dniu 02.11.2010
Więcej »
Zarządzenie Nr 341/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie likwidacji środka trwałego pozostającego dzierżawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGIEK" i powołania komisji likwidacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 340/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 339/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 334 z 20 października 2010 roku Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 338/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 337/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2014
Więcej »
Zarządzenie Nr 336/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 335/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 334/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 333/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 332/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2010 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 331/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 330/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 329/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 328/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy sal lekcyjnych w PSP nr1 w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 327/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 326/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta RP 2010
Więcej »
Zarządzenie Nr 325/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie likwidacji środków trwałych
Więcej »
Zarządzenie Nr 324/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 323/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 322/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 321/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej nr 681 położonej przy ul. Polnej w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 320/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 319/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 318/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 317/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 316/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Heleny Karpińskiej w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 315/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 314/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 313/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie planu kontroli zarządczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 312/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2010 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 311/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 310/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2009
Więcej »
Zarządzenie Nr 309/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 308/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 307/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Radziejowie oraz jednostkach organizacyjnych miasta
Więcej »
Zarządzenie Nr 306/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 305/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
zmieniające zarządzenie Nr 297/10 Burmistrza Miasta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 304/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Prusa
Więcej »
Zarządzenie Nr 303/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 302/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 301/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 300/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 299/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego dla ustalenia okoliczności wypadku w dniu 04.05.2010 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 298/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 297/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 296/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 288 z 28 kwietnia 2010 roku Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 295/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 294/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie unieważnienia rokowań na zbycie działek wchodzących w skład zasobu komunalnego Miasta Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 292/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Przebudowę budynku przy ul. Rynek 1 celem utworzenia punktu "Radziejowskie Centrum Przedsiębiorczości"
Więcej »
Zarządzenie Nr 291/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP
Więcej »
Zarządzenie Nr 290/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych w Radziejowie - ul. Broniewskiego i Langiewicza"
Więcej »
Zarządzenie Nr 289/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego w Radziejowie (Etap: ul. Toruńska i park przy ul. Chopina)"
Więcej »
Zarządzenie Nr 288/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 287/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 286/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 285/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2010 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 284/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 283/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 282/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Miasto Radziejów położonej przy ul. Szewskiej
Więcej »
Zarządzenie Nr 281/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń biurowych oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 280/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 279/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 278/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 277/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego dla ustalenia okoliczności wypadku w dniu 16.03.2010 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 276/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 275/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 274/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie określenia stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 273/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Urządzenie placu zabaw w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 272/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie likwidacji środka trwałego i powołania komisji likwidacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 271/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowa dróg gminnych w Radziejowie, II etap: Budowa dróg gminnych - ul. Toruńska i Moniuszki"
Więcej »
Zarządzenie Nr 270/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Termomodernizację budynku "B" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 269/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia wysokości należności przysługujących pracownikom i uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie uczestniczącym w realizacji Partnerskiego Projektu Comenius z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju
Więcej »
Zarządzenie Nr 268/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 267/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zamiany zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 266/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu
Więcej »
Zarządzenie Nr 265/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 251/2010 Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 264/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 263/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 262/2010 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 261/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów"
Więcej »
Zarządzenie Nr 260/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 259/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 234/2006 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 258/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 257/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie czasu pracy Urzędu Miasta Radziejów w dniach 24 i 31 grudnia 2009 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 256/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do zatwierdzenia zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania Budowa kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap
Więcej »
Zarządzenie Nr 255/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 254/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 253/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 252/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. inwestycji i promocji w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 251/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 250/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 249/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 248/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 245/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 244/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 243/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do zatwierdzenia zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 242/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2009 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 241/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap"
Więcej »
Zarządzenie Nr 240/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 239/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 234/2006 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 238/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 237/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów"
Więcej »
Zarządzenie Nr 236/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodu osobowego Renault ESPACE (CRA 44KU), oraz dla samochodu osobowego Peugeot Partner (CRA 44NE)
Więcej »
Zarządzenie Nr 235/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów położonych w Czołowie a będących własnością Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 234/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 233/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 226/2009 Burmistrza Miasta Radziejów dotyczącego przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu pod boks garażowy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 232/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 231/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 224/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 230/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 201/2009 Burmistrza Miasta Radziejów dotyczącego przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu pod boks garażowy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 229/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 224/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 228/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 215/2009 Burmistrza Miasta Radziejów dotyczącego przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brzeskiej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 227/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 226/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 225/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 223/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Płowieckiej i I.Paderewskiego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 222/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2009 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 221/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 220/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 219/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Termomodernizację budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 218/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Remont drogi gminnej ulicy Rolniczej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 217/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami oraz kanałem tłocznym..."
Więcej »
Zarządzenie Nr 216/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Brzeskiej
Więcej »
Zarządzenie Nr 215/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 214/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 213/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 207 Burmistrza Miasta Radziejów dotyczącego przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 212/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 211/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 210/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia rokowań.
Więcej »
Zarządzenie Nr 209/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 201/2009 Burmistrza Miasta Radziejów dotyczącego przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej...
Więcej »
Zarządzenie Nr 208/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 207/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Radziejowie przy ul. Rynek 1a.
Więcej »
Zarządzenie Nr 206/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody "Meprozet" w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 205/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany składu osobowego obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 204/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów położonych przy ulicy: Objezdnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 203/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 202/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 201/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 200/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 199/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2009 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 198/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów położonych przy ulicy: Brzeskiej
Więcej »
Zarządzenie Nr 197/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 180 Burmistrza Miasta Radziejów dotyczącego przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 196/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Polnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Polnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 194/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 193/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 192/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 191/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Remont cząstkowy dróg gminnych w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 190/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Więcej »
Zarządzenie Nr 189/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 188/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 187/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 186/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko kierownicze Dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Więcej »
Zarządzenie Nr 185/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 184/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów położonych przy ulicach: Prusa, Kościuszki,Tuwima, Objezdnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 183/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienie do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości.
Więcej »
Zarządzenie Nr 182/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w ulicy Gałczyńskiego".
Więcej »
Zarządzenie Nr 181/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
Więcej »
Zarządzenie Nr 180/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 179/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienie do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości.
Więcej »
Zarządzenie Nr 178/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie służby przygotowawczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 177/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia.
Więcej »
Zarządzenie Nr 176/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 175/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 174/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zasad zapewniania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 173/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów"
Więcej »
Zarządzenie Nr 172/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 171/2009 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Więcej »
Zarządzenie Nr 170/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: przeprowadzenia szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 169/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę linii kablowej oświetleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 168/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów"
Więcej »
Zarządzenie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowie drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji w celu przejęcia majątku i dokumentacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGIEK" Sp. z o.o. w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie likwidacji środka trwałego i powołania komisji likwidacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 164/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego dla ustalenia okoliczności wypadku w dniu 25.11.2008 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 163/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 162/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
W sprawie ustalenie normy spalania oleju napędowego dla ciągnika "ZETOR" (CRA 66FR)
Więcej »
Zarządzenie Nr 161/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 160/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 159/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 158/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie projektu budżetu Miasta Radziejów na 2009 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 157/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia "Regulaminu postępowania przy dostawach opału do Urzędu Miasta Radziejów oraz do jednostek podległych"
Więcej »
Zarządzenie Nr 156/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 155/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 154/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przekazania Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie środka ruchomego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2008 Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 151/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego dla ustalenia okoliczności wypadku w dniu 06 października 2008 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia normy spalania oleju napędowego dla ciągnika "Zetor" (CRA 66FR) oraz dla samochodu osobowego Renault ESPACE (CRA 44KU)
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów"
Więcej »
Zarządzenie Nr 143/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 142/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia rokowań.
Więcej »
Zarządzenie Nr 141/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miasta w Radziejowie w związku z realizacją programu dofinansowanego z EFS pl.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży receptą na lepszą przyszłość.
Więcej »
Zarządzenie Nr 140/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowa chodnika w ulicy Polnej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w planie kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych Miasta Radziejów...
Więcej »
Zarządzenie Nr 135/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 134/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przejęcia spadku po Jerzym Grysińskim.
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą Budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicy Chopina w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko- Orlik 2012"
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2005 Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Remont drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w celu realizowania form działalności socjalnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie szczegółowych wymagań w sprawie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie określenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2008 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do zawarcia umowy o refundację kosztów wynagrodzenia pracownika
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany zarządzenia nr 234/2006 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Remont drogi miejskiej - ulicy Żytniej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę drogi miejskiej - ulicy Polnej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki komunalnej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze: Referent ds. ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę drogi miejskiej - ulicy Tuwima w Radziejowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/2008 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie miasta Radziejów w 2008 roku"
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę działek komunalnych oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania gruntów położonych w Radziejowie...
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: powołania tymczasowej grupy specjalnej d/s. przeciwdziałania i walki z przypadkami tzw. ptasiej grypy w wypadku jej zaistnienia ...
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie projektu budżetu Miasta Radziejów na 2008 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiego Biegu Południowego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie procedury opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów jako obszaru przestrzeni publicznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2007 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: ustalenia bazowej stawki czynszu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Miasta Radziejów na 2008 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. mienia komunalnego i zamówień publicznych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji nagród dla zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia wysokości stawek żywieniowych w stołówce prowadzonej przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert.
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników...
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Samorządowego Zespołu Ekonomiczno
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji dróg publicznych w Radziejowie: ul. Toruńskiej, Chopina, Ks. Wieczorka, Moniuszki, Paderewskiego, J. Górczyńskiego, K. Wielkiego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2003 z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie utworzenia miejskiego zespołu reagowania.
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2007 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie utworzenia miejskiego zespołu reagowania.
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę działek komunalnych oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany składu komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie wysokości opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę działek komunalnych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2007 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie regulaminu zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Gminę Miasto Radziejów oraz warunków odstąpienia od przetargu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia normy spalania oleju napędowego przez nowo zakupiony ciągnik marki „Zetor”
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę działek komunalnych oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Publicznego Przedszkola Nr1
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania pełnomocnika informacji niejawnych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót w zakresie nawierzchni drogowych budowy ulic miejskich: Norwida, Wyspiańskiego i Stachury.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2003 z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie utworzenia miejskiego zespołu reagowania
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. podatków w Referacie Finansowym Urzędu Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych...
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji zużytych środków trwałych i wyposażenia.
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie nabycia nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu ulic miejskich w mieście Radziejów na ulicy Bema i ulicy Mierosławskiego
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przystąpienia do czynności prawnych w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2006 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2007 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr i obsługi Rady Miasta w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie: przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ciągnika Ursus oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w celu realizowania form działalności socjalnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup ciągnika dla potrzeb gospodarki komunalnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu cząstkowego ulic
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2006 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie określenia treści wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników zlikwidowanej kotłowni olejowej w Radziejowie przy ulicy Działkowej oraz powołania komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/2007 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie określenia treści wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie ustalenia wysokości stawek żywieniowych w stołówce prowadzonej przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora PSP Nr 1 w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Radziejów
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2006 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102