logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi
Nieruchomości

Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod boksy garażowe na działce gruntu 877/6
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej o numerze ewidencyjnym 659
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Szpitalnej o numerze ewidencyjnym 681
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod 10 boksów garażowych na nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul.Rolniczej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 780/3
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej na działce gruntu o numerze ewidencyjnym nr 981/1 w Radziejowie przy ulicy Rynek 14
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul.Tuwima oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul.Tuwima oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia biurowego położonego w budynku administracyjnym przy ul.Kościuszki 20/22
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Rynek 5
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czołowie zabudowanej obiektami byłej oczyszczalni ścieków
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radziejowie przy ulicy Słonecznej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. 1 - go Maja 17/19 w Radziejowie
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. 1 - go Maja 17/19
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul.Rynek 14
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radziejowie przy zbiegu ul.Brzeskiej z ul.Komunalna
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. 1 - go Maja 17/19
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej na działce gruntu o numerze ewidencyjnym nr 981/1 w Radziejowie przy ulicy Rynek 14
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Radziejowie przy ul.Rynek
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednopiętrowym położonym przy ulicy Rynek 14
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Kosciuszki 20/22
Więcej »
Burmistrz Miasta Rasdziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czołowie zabudowanej obiektami byłej oczyszczalni ścieków
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Kosciuszki 20/22
Więcej »
Burmistrz Miasta Rasdziejów
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul.Zielonej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg na dzierżawę gruntu części działki gruntu 1428/5; 43/12 położonych przy ul Chopina pod 2 boksy garażowe
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul.Zielonej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ulicy Prusa na działce nr 1514/6
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonym przy ul.Rynek
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
przetarg na dzierżawę gruntu części działki gruntu 1428/5; 43/12 położonych przy ul Chopina pod 12 boksów garażowych
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ulicy Prusa na działce nr 1514/7
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ulicy Prusa na działce nr 1514/6
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czołowie zabudowanej obiektami byłej oczyszczalni scieków
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w bloku mieszkalnym przy ul. Objezdnej 34/2
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalny przeznaczonym do rozbiórki
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w bloku mieszkalnym przy ul. Objezdnej 34/2
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul.Brzeskiej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Radziejowie przy ul. Prusa
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Radziejowie przy ul. Prusa
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Radziejowie przy ul. Prusa
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu przy ul.Działkowej z przeznaczeniem pod boks garażowy
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta w Radziejowie przy ulicy Kościuszki 20/22
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Radziejowie przy ul. Prusa
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Komunalnej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. 1-go Maja
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki komunalnej pod boks garażowy położonej w Radziejowie przy ulicy Chopina
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów...
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza II PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Parkowej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym i pomieszczeniem gospodarczym położonej w Radziejowie przy ulicy Toruńskiej.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Radziejowie przy ulicy Rynek 1a.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki komunalnej pod boks garażowy położonej w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłaszaI PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Parkowej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym i pomieszczeniem gospodarczym położonej w Radziejowie przy ulicy Toruńskiej.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Radziejowie przy ulicy Kościuszki 27
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki komunalnej pod boks garażowy położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym i pomieszczeniem gospodarczym położonej w Radziejowie przy ulicy Toruńskiej.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki komunalnej pod boks garażowy położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki komunalnej pod boks garażowy położonej w Radziejowie...
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki komunalnej pod boks garażowy położonej w Radziejowie.
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102