logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi
Przetargi

Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza,
I pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w 2019 roku z lasu komunalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów w ilości 320,58 m3.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Radziejowie przy ul. Rynek 14
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
I pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w 2019 roku z lasu komunalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów w ilości 300,20 m3.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244 rok produkcji 1987
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod ustawienie 1 boksu garażowego, na działce gruntu położonej przy ul. Działkowej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod ustawienie boksów garażowych, na działce gruntu położonej przy ul. Działkowej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod ustawienie boksu garażowego, na działce gruntu położonej przy ul. Działkowej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza:
pierwszy przetarg ustny na najem pomieszczeń biurowych (p.216) zlokalizowanych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza II przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Radziejowie przy ul. Rynek
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Radziejowie przy ul. Rynek
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
samochodu osobowego marki PEUGEOT Partner Diesel 1.9 D
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg ograniczony na dzierżawę gruntu części nieruchomości 659 położonej w Radziejowie
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
przetarg na zbycie dwóch palników olejowych firmy HERRMANN
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg na dzierżawę gruntu
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zbycie mienia ruchomego - samochód marki TARPAN HONKER
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zbycie mienia ruchomego - samochód Fiat 126 ELX.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie w skład której wchodzą
1. Działka nr 604, pow. 0,0420 ha, KW 13288 ul. E. Stachury
2. Działka nr 605/2, pow. 0,0286 ha, KW 13306 ul. E. Stachury
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Przebudowę chodnika w ulicy Polnej w Radziejowi
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania Przebudowę chodnika w ulicy Polnej w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Usługi Remontowo Budowlane BRUK BUD Błażej Wiliński ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kuj.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę artykułów żywnościowych
tj. mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, ciast, napojów, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych w okresie od 01-09-2008 r. do 30-06-2009 r. do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radziejowie.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Remont ulicy Szpitalnej w Radziejowie
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania Remont drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie Budowa linii kablowej oświ
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania Budowę linii kablowej oświetleniowej w ulicy Chopina w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ELKOM Waldemar Augustyniak ul. Działkowa 14/7, 88-200 Radziejów.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania Budowy boisk Moje Boisko - Orlik 2012
Działając na podstawie art 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie Moje Boisko Orlik 2012 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki komunalnej pod boks garażowy położonej w Radziejowie.
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa chodnika w ulicy Polnej w Radziejowie
Więcej »
Gmina Miasto Radziejów - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Radziejowie...
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Radziejowie
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicy Chopina w Radziejowie
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki komunalnej pod boks garażowy położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie...
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Radziejowie Moje Boisko- Orlik 2012
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Radziejowie Moje Boisko- Orlik 2012
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Radziejowie Moje Boisko- Orlik 2012 - UNIEWAŻNIONE
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg nieograniczony "Remont drogi miejskiej - ulicy Żytniej w Radziejowie"
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg nieograniczony Przebudowa drogi miejskiej - ulicy Polnej w Radziejowie
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza przetarg nieograniczony Budowa drogi miejskiej - ulicy Tuwima w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Ciągnika rolniczego marki URSUS 2812, nr rej. WKO 2260, rok produkcji 1992, nr silnika 176995.
Więcej »
Gmina Miasto Radziejów - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
ogłasza przetarg nieograniczony
Wymiany stolarki okiennej w budynku „B” Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie.
Więcej »
Gmina Miasto Radziejów
ogłasza przetarg nieograniczony
Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznego Przedszkola Nr1 w Radziejowie.
Więcej »
Gmina Miasto Radziejów, ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
ogłasza przetarg nieograniczony
Wykonanie robót w zakresie nawierzchni drogowych budowy ulic miejskich na ulicy Norwida, Wyspiań skiego i Stachury.
Więcej »
Gmina Miasta Radziejów, ul.Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów
ogłasza przetarg nieograniczony
Remont ulic miejskich w mieście Radziejów na ulicy Bema i ulicy Mierosławskiego.
Więcej »
Urząd Miasta Radziejów
ogłasza drugi przetarg DOSTAWA CIĄGNIKA DLA POTRZEB GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Więcej »
Urząd Miasta Radziejów
ogłasza przetarg DOSTAWA CIĄGNIKA DLA POTRZEB GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza Pzetarg nieograniczony na remont cząstkowy grysami ulic miejskich w Radziejowie.
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż składników zlikwidowanej kotłowni olejowej położonej w Radziejowie przy ulicy Działkowej
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
ogłasza przetarg na świadczenie usług urbanistyczno - architektonicznych na rok 2007
Więcej »
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Radziejowie pod funkcję usługową o charakterze usług nieuciążliwych
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102