logo
logo
Jednostki organizacyjne - BIP
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie

Zarządzenie nr 7/2020
W sprawie godzin otwarcia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie nr 6/2020r.
W sprawie : GODZIN OTWARCIA Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie nr 5/2020r.
W sprawie czasowych zmian organizacji biblioteki w okresie zniesienia reżimu epidemiologicznego.
Więcej »
Bilans za 2019r. - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego
Więcej »
Zarządzenie nr4/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej...
Więcej »
Zarządzenie nr 3/2020 W sparawie możliwości pracy w trybie rotacyjnym oraz...
Więcej »
Zarządzenie 2/2020
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia scontrum.
Więcej »
Protokół Komisji Rekrutacyjnej
Protokół Komisji Rekrutacyjnej ustanowionej Regulaminem Naboru na stanowisko w MiPBP im. F. Becińskiego w Radziejowie na okoliczność naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza.
Więcej »
NABÓR
NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.
Więcej »
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie nr 1/2020
Zarządzenie w sprawie Ustanowienia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.
Więcej »
Zarządznie Nr 4/2019
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2019
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2019
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie.
Więcej »
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury
Więcej »
Powołanie Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. F. Becińskiego w Radziejowie
Więcej »
Bilans 2018r. - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
Więcej »
Zarządzenie nr 4/2018
W sprawie: powołania Komisji Kontroli Księgozbioru w Wypożyczalni dla Dorosłych.
Więcej »
Zarządzenie nr 3/2018
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. F. Becińskiego w Radziejowie (Administratora Danych) w sprawie : wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece
Więcej »
Zarządzenie nr 2/2018
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie : aktualizacji systemu ochrony danych.
Więcej »
Zarządzenie nr 1/2018r.
Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Radziejowska Biblioteka OdNowa III etap- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Radziejowska Biblioteka OdNowa III etap- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Radziejowska Biblioteka OdNowa III etap- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie 2/2017
W sprawie : zamknięcia Biblioteki na czas kontynuowania prac modernizacyjnych.
Więcej »
Zarządzenie 1/2017
W sprawie powołania Komisji do Spraw zbadania przyczyn i okoliczności wypadku w pracy.
Więcej »
Zbycie majątku zbędnego - okna
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2016
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie (Radziejowska Biblioteka OdNowa II etap)
Więcej »
Przetarg nieograniczony - UNIEWAŻNIONY
Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie (Radziejowska Biblioteka OdNowa II etap)
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania (Radziejowska Biblioteka OdNowa I etap)
Więcej »
Przetarg nieograniczony - U N I E W A Ż N I O N Y
Budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania (Radziejowska Biblioteka OdNowa I etap)
Więcej »
Zarządzenie 1/2016r.
Więcej »
Zarządzenie nr 9/2015
Więcej »
Zarządzenie nr 8/2015
Więcej »
Zarządzenie nr 7/2015
Więcej »
Zarządzenie nr 6/2015
Więcej »
Zarządzenie nr 5/2015
Więcej »
Zarządzenie nr 4/2015r.
Więcej »
Zarządzenie nr 3/2015r.
Więcej »
Zarządzenie nr 2/2015r.
Więcej »
Zarządzenie nr 1/2015r.
Więcej »
Zarządzenie nr 4/2014
Więcej »
Zarządzenie nr 3/2014
Więcej »
Zarządzenie nr 2/2014
Więcej »
Zarządzenie 1/2014
Więcej »
Przemiot działalności MiPBP w Radziejowie.
Więcej »
Status prawny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/2013
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/2013
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2013
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/2012
Więcej »
Zarządzenie 2/2013
Więcej »
Zarządzenie 1/2013
Więcej »
Zarządzenie nr 2/2012
Więcej »
Zarządzenie nr3/2012
Więcej »
Zarządzenie nr 4/2012
Więcej »
Zarządzenie nr 5/2012
Więcej »
Zarządzenie nr 6/2012
Więcej »
Zarządzenie 1/2012
Więcej »
Zarządzenie 7/2012
Więcej »
Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Zarządzenie Nr 1/2012
Więcej »
REGULAMIN - WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I CZYTELNIA PODRĘCZNA
Więcej »
Regulamin ogólny biblioteki
Więcej »
Zarządzenie
Więcej »
Zarządzenia p.o. Dyrektor Danuty Wielgosz
Więcej »
Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji kultury
Więcej »
Zarządzenie Burmistrza Miasta Radziejowa z dn.03.01.2011 r. ws powierzenia pełnienia obowiązków Dyre
Więcej »
Statut MiPBP im. F. Becińskiego w Radziejowie
Więcej »
Dane Teleadresowe, struktura organizacyjna, władze jednostki.
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102