logo
logo
Informacje ogólne
Strategie, Plany i Programy

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADZIEJÓW.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów.
Więcej »
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022 - AKTUALIZACJA 2020
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022 - AKTUALIZACJA 2020.
Więcej »
Program usuwania azbestu 2019 2032
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radziejów na lata 2019 2032.
Więcej »
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022.
Więcej »
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADZIEJÓW
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.
Więcej »
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADZIEJÓW
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Więcej »
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADZIEJÓW NA LATA 2016-2022
Strategia Rozwoju Miasta Radziejów na lata 2016-2022
Więcej »
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów
Więcej »
Program gospodarki ściekowej dla Miasta Radziejów z uwzględnieniem Planu Aglomeracji Radziejów
Więcej »
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Radziejów na lata 2014-2029
Więcej »
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADZIEJÓW
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADZIEJÓW W REJONIE ULIC SZPITALNA, KRUSZWICKA, OBJEZDNA, KOŚCIUSZKI, SZYBKA
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102