logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 i przebudow膮 towarzysz膮cej infrastruktury technicznej na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.

Radziejów, dnia 09 stycznia 2017 roku


B.6733.8.2016/2017


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz w zwi膮zku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zosta艂y postanowienia:  • Kujawsko-Pomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych we W艂oc艂awku


znak: TEK 7232/BTW/1301/2016 z dnia 23.12.2016 r  • Starosty Radziejowskiego


znak: GB.I.6124.2.256.2016 z dnia 03.01.2017 r


uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 i przebudow膮 towarzysz膮cej infrastruktury technicznej na terenie dzia艂ek
o numerach ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.


Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zwi膮zku z powy偶szym w terminie 7 dni od dnia dokonania si臋 niniejszego obwieszczenia strony mog膮 zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, które znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Ko艣ciuszki 20/22 w Radziejowie, I pi臋tro, pokój 113.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia.


Burmistrz Miasta Radziejów


S艂awomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC29 KB POBIERZOBWIESZCZENIE o postanowieniach2017-01-09 11:16:09209

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2017-01-09 11:15:41
Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-09 11:15:41
Liczba wy艣wietle艅 : 779licznik odwiedzin: 6787159