logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodoci膮gowej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie.

Radziejów, dnia 22 lutego 2017 roku


BURMISTZ MIASTA RADZIJEÓW


B.6733.1.2017


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z pó藕n. zm.) zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodoci膮gowejna dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie.


W zwi膮zku z powy偶szym informuj臋, 偶e strony post臋powania mog膮 zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia w sprawie, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Miasta Radziejów, I pi臋tro, pokój nr 113.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia.


Burmistrz Miasta Radziejów


S艂awomir Bykowski


.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC26 KB POBIERZObwieszczenie o wszcz臋ciu2017-02-22 14:33:53194

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2017-02-22 14:33:17
Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-22 14:33:17
Liczba wy艣wietle艅 : 659licznik odwiedzin: 6787176