logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cz臋艣ci膮 handlowo-us艂ugow膮 wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 przy ul. ul. Chopina w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1428/9.

Radziejów, dnia 11 stycznia 2018 roku


BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziejów zosta艂a wydana decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cz臋艣ci膮 handlowo-us艂ugow膮 wraz z niezb臋dna infrastruktur膮 techniczn膮 przy ul. Chopina w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1428/9.


Od niniejszej decyzji stronom post臋powania administracyjnego s艂u偶y prawo wniesienia odwo艂ania do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego we W艂oc艂awku, które nale偶y wnie艣膰 za po艣rednictwem Burmistrza Miasta Radziejów w terminie 14 dni od dnia jej dor臋czenia.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo艂ania strona mo偶e zrzec si臋 prawa do wniesienia odwo艂ania wobec organu administracji publicznej, który wyda艂 decyzj臋. Z dniem dor臋czenia organowi administracji publicznej o艣wiadczenia o zrzeczeniu si臋 prawa do wniesienia odwo艂ania przez ostatni膮 ze stron post臋powania, decyzja staje si臋 ostateczna i prawomocna, co oznacza, i偶 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mo偶liwo艣ci zaskar偶enia decyzji do Wojewódzkiego S膮du Administracyjnego. Nie jest mo偶liwe skuteczne cofni臋cie o艣wiadczenia o zrzeczeniu si臋 prawa do wniesienia odwo艂ania.


Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Ko艣ciuszki 20/22, I pi臋tro, pokój 113.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia.


Burmistrz Miasta Radziejów


S艂awomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC28 KB POBIERZObwieszczenie o decyzji2018-01-11 14:46:55162

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2018-01-11 14:45:52
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-11 14:45:52
Liczba wy艣wietle艅 : 595licznik odwiedzin: 6793793