logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie.

Radziejów, dnia 22 lutego 2017 roku


BURMISTZ MIASTA RADZIJEÓW


B.6733.1.2017


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowejna działkach o numerach ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie.


W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, I piętro, pokój nr 113.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta Radziejów


Sławomir Bykowski


.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC26 KB POBIERZObwieszczenie o wszczęciu2017-02-22 14:33:53263

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2017-02-22 14:33:17
Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-22 14:33:17
Liczba wyświetleń : 857licznik odwiedzin: 7703103