logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2016.2017 dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek o nr ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.

Radziejów, dnia 01 lutego 2017 roku


BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW


B.6730.8.2016.2017


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2016.2017 dla zamierzenia:


Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek o nr ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.


Stronom postępowania przysługuje wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia dokonania się obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


Burmistrz Miasta Radziejów


Sławomir Bykowski


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC26.5 KB POBIERZO B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji2017-02-01 15:04:04275

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2017-02-01 15:01:46
Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-01 15:01:46
Liczba wyświetleń : 939licznik odwiedzin: 7703103