logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.

Radziejów, dnia 09 stycznia 2017 roku


B.6733.8.2016/2017


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia:  • Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku


znak: TEK 7232/BTW/1301/2016 z dnia 23.12.2016 r  • Starosty Radziejowskiego


znak: GB.I.6124.2.256.2016 z dnia 03.01.2017 r


uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek
o numerach ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.


Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta Radziejów


Sławomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC29 KB POBIERZOBWIESZCZENIE o postanowieniach2017-01-09 11:16:09292

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2017-01-09 11:15:41
Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-09 11:15:41
Liczba wyświetleń : 966licznik odwiedzin: 7703103