logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2016 dla zamierzenia: Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie na terenie działek o nr ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 980 położonych przy ul. Rynek, Pułaskiego, Kilińskiego, Wąskiej, Kościuszki, Rzemieślniczej, Toruńskiej, Franciszkańskiej i Przesmyk w Radziejowie.

Radziejów, dnia 19 kwietnia 2016 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 j.t.) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2016 dla zamierzenia:
Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie na terenie działek o nr ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 980 położonych przy ul. Rynek, Pułaskiego, Kilińskiego, Wąskiej, Kościuszki, Rzemieślniczej, Toruńskiej, Franciszkańskiej i Przesmyk w Radziejowie.

Stronom postępowania przysługuje wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia dokonania się obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski
.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?26.5 KB POBIERZ2016-04-19 14:45:49309

Autor : Daniel Niespodziński.
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2016-04-19 14:45:31
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-19 14:45:31
Liczba wyświetleń : 1110licznik odwiedzin: 7703103