logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie". Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444 i 980.

Radziejów, dnia 19 lutego 2016 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku Poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:

Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie

Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych
447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444 i 980.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, I piętro, pokój nr 113.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?26 KB POBIERZ2016-02-19 11:56:36283

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2016-02-19 11:56:18
Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-19 11:56:18
Liczba wyświetleń : 1042licznik odwiedzin: 7703103