logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, iż na wniosek Pani Danuty Wielgosz występującej w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Prace termomodernizacyjne i remontowo-budowlane w budynku oraz wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 460/2 położonej przy ul. Objezdnej w Radziejowie.

Radziejów, dnia 22 stycznia 2016 roku

BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku Poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na wniosek Pani Danuty Wielgosz występującej w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:

Prace termomodernizacyjne i remontowo-budowlane w budynku oraz wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie.
Inwestycja planowana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 460/2 położonej przy ul. Objezdnej w Radziejowie.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, I piętro, pokój nr 113.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?26.5 KB POBIERZ2016-01-22 13:24:35315

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2016-01-22 13:20:50
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-22 13:24:19
Liczba wyświetleń : 1121

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Niespodziński  22.01.2016 12:20pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703103