logo
logo
Wzory dokumentów, Informacje » Oświata
Informacja stypendium szkolne 2019-2020 (styczeń-czerwiec 2020)INFORMACJA dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów- STYPENDIUM  SZKOLNE  2019-2020 (styczeń-czerwiec 2020)

Osoby, którym przyznano stypendium szkolne na okres od września do grudnia 2019r. wzywa się do złożenia w terminie do 30 kwietnia 2020 r. oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Nie dostarczenie oświadczenia będzie skutkować nie przyznaniem stypendium szkolnego na w/w okres.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) w porozumieniu z  Burmistrzem  Miasta  Radziejów  w okresie od 16  marca  2020 r.  do  odwołania  wyłączona   została   bezpośrednia  obsługa   interesantów  w  księgowości  w   Miejskim   Zespole Szkół  w  Radziejowie ul. Szkolna 28.W związku  z powyższym  wypełnione  oświadczenie  należy   umieścić  w zamkniętej  kopercie z  dopiskiem ,,Stypendium szkolne" i  pozostawić w skrzynce  na  listy   przy  głównym wejściu  do budynku szkoły.

1.  Druk oświadczenia  o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji.

2. Druk oświadczenia o przekroczeniu kryterium dochodowym.

3.Informacja  o  numerze  konta  bankowego osób, które wypłatę  stypendium   pobierały w kasie  w Miejskim  Zespole  Szkół  w Radziejowie


Nr telefonu kontaktowego 54 285 5002

Przepraszamy za niedogodności.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC40.5 KB POBIERZFormularze2020-04-16 10:01:41241

Autor : Mariola Sławińska
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2020-04-16 09:59:58
Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-16 09:59:58
Liczba wyświetleń : 938licznik odwiedzin: 7703104