logo
logo
Wzory dokumentów, Informacje » Ewidencja Ludności
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcyPotrzebne dokumenty: 1. Wypełniony druk "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka). 2. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) - należy uiścić 17 zł. Płatne przelewem na nr konta: 45 9550 0003 2320 0005 3093 0032 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 I piętro. Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Uwagi Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej należy dokonać osobiście. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF150.1 KB POBIERZZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej2019-04-15 13:33:02262

Autor : Emilia Dzierżawska
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2016-04-28 12:15:13
Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-30 08:07:23
Liczba wyświetleń : 328

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Wesołowski  28.04.2016 11:15pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703104