logo
logo
Wzory dokumentów, Informacje » Ewidencja Działalności Gospodarczej
Ewidencja Działalności Gospodarczej - informacje ogólneOd 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Radziejów prowadzonej przez Burmistrza Miasta Radziejów znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

Burmistrz Miasta Radziejów od 1 stycznia 2012 r. nie jest już organem ewidencyjnym.

Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie) jest wniosek CEIDG-1, który można pobrać na stronie internetowej: www.firma.gov.pl

I. Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych, którzy chcą rozpocząć działalność dokonuje się poprzez następujące procedury: 1. Nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonać w dwojaki sposób: a. osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP). System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. b. wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym przez przedsiębiorcy urzędzie gminy: osobiście lub wysłany listem poleconym (wówczas własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez Notariusza) II. W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy: 1. Należy wypełnić wniosek CEIDG-1 komputerowo lub długopisem - pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń; 2. Wniosek może być wypełniony na stronie internetowej: www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieść do gminy; 3. Przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca powinien posiadać dowód osobisty oraz decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP (pomyłka w numerze NIP, a zatem sprostowanie wpisu znacznie wydłuża pojawienie się wpisu na stronie CEIDG); 4. Złożony wniosek CEIDG-1 w gminie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG. 5. Przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie. 6. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 7. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego. 8. Dane przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wpis są weryfikowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych jest wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną - dlatego ważne jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej. 9. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej. 10. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń. 11. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zarejestrować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego. III. Procedury ewidencyjne w zakresie zmian we wpisie, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń dokonywane są w ten sam sposób jak przy nowym wpisie.

Przyjęcia interesantów: godz.: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 tel. 54 285 7110 pokój nr 121
ul. Kościuszki 20/22 
(Urząd Miasta I- piętro)


Formularz aktywny wniosku do wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej: www.firma.gov.plAutor : Paweł Śrubas
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2012-11-06 12:30:23
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-22 08:21:52
Liczba wyświetleń : 813

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Wesołowski  22.01.2019 07:20pokaż tą wersję
Robert Wesołowski  06.11.2012 11:30pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703104