logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO RADZIEJÓW NA LATA 2014-2029.

Na podstawie art. 19 ust 6 ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz.1059 z późń. zm.) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Miasto Radziejów na lata 2014-2029"

Projekt założeń do planu wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 21 maja 2014r.)
w Urzędzie Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pokój 111 w godzinach
od 7.30 do 15.30.
Dokument dostępny jest również w wersji elektronicznej w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Radziejów pod adresem http://www.bip.umradziejow.pl/?a=4446

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię, elektryczną, paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.
Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radziejów na adres:
Urząd Miasto Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22 w terminie do dnia 21 maja 2014r.

Burmistrz Miasta Radziejów

Sławomir Bykowski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC13 KB POBIERZ2014-04-30 14:43:39423

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2014-04-30 14:27:47
Data ostatniej modyfikacji : 2014-04-30 14:43:29
Liczba wyświetleń : 1450

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Niespodziński  30.04.2014 13:27pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703103