logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi » Inne
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zamówienia: WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE MIASTA RADZIEJÓW W 2008 ROKU

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Miasto Radziejów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Radziejów (adres: Urząd Miasta Radziejów, 88 - 200 Radziejów ul. Kościuszki 20/22, woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski)
tel. ( 054) 287 7100 fax ( 054) 285 7105, e-mail: radziejow@umradziejow.pl,
NIP 889-117-97-07, REGON: 000527440
Tryb: zapytanie o cenę
Treść zamówienia: "WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE MIASTA RADZIEJÓW W 2008 ROKU"

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrano ofertę z najniższą ceną - 19.654,20 zł, która otrzymała 100 punktów procentowych.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty: 1
Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Skalmiar"
ul. Strażacka 7a, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Liczba pkt w kryterium: 68,26

Numer oferty: 2
Nazwa i adres Wykonawcy: Usługi Geodezyjne Piotr Kuligowski, Orle 49, 87-875 Topólka
Liczba pkt w kryterium: 100,00

Informacja o rozstrzygnięciu:
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Usługi Geodezyjne Piotr Kuligowski, Orle 49, 87-875 Topólka

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrano ofertę z najniższą ceną za wykonywane usługi - 19.654,20 złotych.

Autor : Anna Koźmińska
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2008-01-22 12:56:12
Data ostatniej modyfikacji : 2008-01-22 12:56:12
Liczba wyświetleń : 2491licznik odwiedzin: 7703104