logo
logo
Informacje ogólne » Projekty Unijne
Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Radziejowie

informacje

Od września 2009r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Gmina Miasto Radziejów realizuje także projekt pn "Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Radziejowie", którego celem głównym jest poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie miasta, podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę infrastruktury technicznej miasta jak i poprawa jakości wody pitnej.
Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie obejmuje ulice: Objezdną, Polną, Niską, Toruńską, Franciszkańską oraz Brzeską natomiast sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana w ulicach: Objezdnej, Polnej, Niskiej, Toruńskiej, Franciszkańskiej, Brzeskiej. Do chwili obecnej nadal trwają prace budowlane.
Autor : Karolina Żak
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2010-05-24 13:52:06
Data ostatniej modyfikacji : 2010-05-24 13:52:06
Liczba wyświetleń : 1920licznik odwiedzin: 7703104