logo
logo
Informacje ogólne » Projekty Unijne
Trwają roboty budowlane na budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w RadziejowieOd czerwca 2010r trwają prace budowlane projektu pn. "Termomodernizacja budynku "B" Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie", którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia znacznego zużycia ciepła. Całkowita wartość projektu wynosi: 254 737,02zł w tym dofinansowanie z EFRR 191 052,76zł co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.
W związku z Uchwałą Nr 21/286/10 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 marca 2010r zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013, w Działaniu 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza zwiększono poziom dofinansowania z EFRR wydatków kwalifikowanych projektów. Gmina Miasto Radziejów informuje, że w związku z tym w dniu 30 czerwca zostały podpisane aneksy do umów projektów: "Termomodernizacja budynku "B" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie" oraz "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie", w których została zwiększona wartość dofinansowania z 70% na 75%.
Autor : Karolina Żak
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2010-09-16 08:01:27
Data ostatniej modyfikacji : 2010-09-16 08:01:27
Liczba wyświetleń : 1916licznik odwiedzin: 7703104