logo
logo
Prawo lokalne » Podstawa prawna działania
Dziennik Ustaw nr 87 poz. 397

w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib

Z dnia: 26 września 1991 r.

Wydane przez: RADĘ MINISTRÓW

Data wejścia w życie: 1992.01.01

Treść dokumentu:

Na podstawie art.4 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.
U. Nr 32, poz.191, Nr 43, poz.253 i Nr 92, poz. 541 oraz z 1991 r. Nr 34, poz.
151) i art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i
Nr 89, poz. 518 oraz z 1991 r. Nr 4, poz. 18) zarządza się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału wspólnych organów działających w miastach i sąsiadujących
z nimi gminach oraz ustala się nazwy gmin i siedziby ich władz, zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1.

Dokonuje się połączenia miast i gmin, w jedną gminę oraz ustala się nazwy i
siedziby ich władz, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia miejscowości będące siedzibą
władz zachowują status miasta.

§ 3.

W województwie katowickim zmienia się nazwę miasta Leszczyny i gminy Leszczyny
na Czerwionka-Leszczyny oraz ustala się siedzibę władz w Czerwionce-Leszczynach.

§ 4.

W województwie pilskim zmienia się nazwę miasta Krzyż i gminy Krzyż na Krzyż
Wielkopolski oraz ustala się siedzibę władz w Krzyżu Wielkopolskim.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.


Prezes Rady Ministrów: J. K. BieleckiZałącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r.GMINY PO PODZIALE WSPÓLNYCH


ORGANÓWMiasto


Gminanazwa miasta


siedziba władz miastanazwa gminy


siedziba władz gminy1


23


4województwo włocławskie


Radziejówmiasto Radziejów


Radziejówmiasto RadziejówAutor : 
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2006-08-30 11:04:04
Data ostatniej modyfikacji : 2006-08-30 11:04:04
Liczba wyświetleń : 3615licznik odwiedzin: 7703103