logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia艂kowego

Radziejów, dnia 21 grudnia 2016 roku


BURMISTZ MIASTA RADZIEJÓW


OBWIESZCZENIE


 


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz w zwi膮zku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zosta艂o postanowienie:


Starosty Radziejowskiego znak: GB.I.3124.2.245.2016 z dnia 06.12.2016 r


uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia艂kowego „Stokrotka” na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 856/4, 856/3, 869, 877/6, 1312 w Radziejowie.


Ponadto informuj臋, 偶e w dniu 05.12.2016 r. Burmistrz Miasta Radziejów wyst膮pi艂 o uzgodnienie projektu decyzji do Kujawsko-Pomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych we W艂oc艂awku (dor臋czono w dniu 06.12.2016 r.) W ustawowym terminie nie wydano postanowienia o uzgodnieniu. W zwi膮zku z tym zgodnie z 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezaj臋cia stanowiska przez organ uzgadniaj膮cy w terminie 2 tygodni od dnia dor臋czenia wyst膮pienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwa偶a si臋 za dokonane.


Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zwi膮zku z powy偶szym w terminie 7 dni od dnia dokonania si臋 niniejszego obwieszczenia strony mog膮 zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, które znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Ko艣ciuszki 20/22 w Radziejowie, I pi臋tro, pokój 113.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia.


 


Burmistrz Miasta Rarziejów


S艂awomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?30 KB POBIERZOBWIESZCZENIE o postanowieniach2016-12-21 11:32:10234

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2016-12-21 11:31:41
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-21 11:31:41
Liczba wy艣wietle艅 : 751licznik odwiedzin: 6877215