logo
logo
Informacje og贸lne
Obwieszczenia i og艂oszenia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego, reprezentuj膮cego firm臋 PNEUMATIC SYSTEM, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2020 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji w ulicach Cicha, Szkolna i Okrzei na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 1088, 1196/2, 1196/1 i 1215 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e pismem z dnia 02.09.2020 r. (wp艂yn臋艂o 11.09.2020 r.) Pani Anna War偶a艂a, dzia艂aj膮ca w imieniu i na rzecz Emitel S.A. z siedzib膮 w Warszawie dokona艂a zmiany pierwotnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa wie偶y telekomunikacyjnej wraz z instalacj膮 radiokomunikacyjn膮 (stacj膮 bazow膮) przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 761 po艂o偶onej przy ulicy P艂owieckie w Radziejowie. Zakres zmiany dotyczy ca艂kowitej wysoko艣ci wie偶y telekomunikacyjnej z odgromem do 53 m oraz ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg艂o艣ci 79,5 m od zewn臋trznej kraw臋dzi jezdni drogi krajowej 62.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Miasta Radziej贸w
Informuj臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w, w dniu 25 sierpnia 2020 roku zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 702 i 657. Z tre艣ci膮 decyzji oraz z dokumentacj膮 sprawy mo偶na zapozna膰 si臋 w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w, budynek przy ulicy Ko艣ciuszki 20/22 w Radziejowie, I pi臋tro, pok贸j 113.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e w post臋powaniu prowadzonym na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji w ulicach Cicha, Szkolna i Okrzei na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 1088, 1196/2, 1196/1 i 1215 w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2020 dla zamierzenia: Przebudowa oraz zmiana sposobu u偶ytkowania cz臋艣ci budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Polnej w Radziejowie na wewn臋trzn膮 kot艂owni臋 gazow膮 wraz z kominami (przewodami spalinowymi i wentylacyjnymi) oraz niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮, na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 167 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Piotra Olszewskiego, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Emitel S.A. z siedzib膮 w Warszawie zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wie偶y telekomunikacyjnej wraz z instalacj膮 radiokomunikacyjn膮 (stacj膮 bazow膮) przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 761 po艂o偶onej przy ulicy P艂owieckiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamiam strony z dniem 24 lipca 2020 roku, 偶e w post臋powaniu prowadzonym z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂y wydane opinie stwierdzaj膮ce brak konieczno艣ci przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 702 i 657. W zwi膮zku z powy偶szym zawiadamiam, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne materia艂y do wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsi臋wzi臋cia.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji w ulicach Cicha, Szkolna i Okrzei na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 1088, 1196/2, 1196/1 i 1215 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa kot艂owni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Polnej w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 167.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamiam, 偶e Gmina Miasto Radziej贸w dokona艂a zmiany wniosku o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 702 i 657. Zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu planowanego przedsi臋wzi臋cia w zakresie d艂ugo艣ci drogi przewidzianej do przebudowy z 1538 mb na 2229 mb i obejmowa膰 b臋dzie ca艂y odcinek ulicy Szpitalnej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Burmistrz Miasta Radziej贸w, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prowadzenia rewitalizacji wybranych obszar贸w Miasta Radziej贸w, zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych projektu .Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022.
Wi臋cej »
Gminne Biuro Spisowe
informuje o naborze kandydat贸w na rachmistrz贸w terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2020 dla zamierzenia: Przebudowa dr贸g gminnych ulic Objezdnej i Dolnej w Radziejowie na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 303/1, 335, 1062/1, 1062/2, 50, 48, 324, 1412, 317, 318, 1428/5, 310, 311, 43/21, 43/27, 43/20, 43/19, 43/18, 43/8, 100, 168/1, 168/2, 170, 172, 347, 304, 305/1, 355/3, 316, 376, 377, 404, 444.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamiam 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 702 i 657.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia o wydaniu postanowienia prostuj膮cego oczywiste b艂臋dy pisarskie w decyzji nr 136/2019 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn. Rozbudowa przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 Ciechocinek S艂u偶ewo Radziej贸w Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica wojew贸dztwa.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Radziejowie zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2020 dla zamierzenia: Przebudowa drogi powiatowej i budowa parkingu w ci膮gu drogi nr 2628C relacji S臋dzin Radziej贸w, na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 11, ulica Franciszka艅ska w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Przebudowie dr贸g gminnych ulic Objezdnej i Dolnej w Radziejowie na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 303/1, 335, 1062/1, 1062/2, 50, 48, 324, 1412, 317, 318, 1428/5, 310, 311, 43/21, 43/27, 43/20, 43/19, 43/18, 43/8, 100, 168/1, 168/2, 170, 172, 347, 304, 305/1, 355/3, 316, 376, 377, 404, 444. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Radziejowie wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Przebudowie drogi powiatowej i budowie parkingu w ci膮gu drogi Nr 2628C relacji S臋dzin Radziej贸w, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 11, ulica Franciszka艅ska w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radzej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 24.02.2020 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa dr贸g gminnych ulic Objezdnej i Dolnej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 303/1, 335; 1062/1, 1062/2, 50, 48, 324, 1412, 317, 318, 1428/5, 310, 311, 43/21, 43/27, 43/20, 43/19, 43/18, 43/8, 100, 168/1, 168/2, 170, 172, 347, 304, 305/1, 355/3, 316, 376, 377, 404, 444.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Radziejowie zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi powiatowej budowa parkingu w ci膮gu drogi Nr 2628C S臋dzin Radziej贸w na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 11 ulica Franciszka艅ska w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia spo艂ecze艅stwo, 偶e w dniu 19 grudnia 2019 r. na wniosek Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Bydgoszczy zosta艂a wydana Decyzja nr 136/2019 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach, dla wariantu II, dla przedsi臋wzi臋cia pn. Rozbudowa przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 Ciechocinek S艂u偶ewo Radziej贸w Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica wojew贸dztwa.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w , og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 31.12.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza,
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 05.12.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza,
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 28.11.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza,
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 04.11.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
OBWIESZCZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
OBWIESZCZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia spo艂ecze艅stwo, 偶e w dniu 22 pa藕dziernika 2019 r. na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂 wydana Decyzja nr 117/2019 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn. Budowa studni g艂臋binowej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1305 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Radziej贸w.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza,
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 16.10.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 PNEUMATIC SYSTEM Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.13.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1084/2, 497 i 496 w ulicach Wyzwolenia, Kili艅skiego i Pu艂askiego w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o zebraniu wszystkich dowod贸w w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 Ciechocinek S艂u偶ewo Radziej贸w Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica wojew贸dztwa" .
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zg艂oszenie zgromadzenia publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1084/2, 497 i 496 w ulicach Wyzwolenia, Kili艅skiego i Pu艂askiego w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.12.2019 dla zamierzenia Rozbudowa teren贸w rekreacyjnych na tzw. Radziejowskich B艂otach poprzez urz膮dzenie parku, placu imprez plenerowych, budow臋 obiekt贸w ma艂ej architektury i ci膮g贸w pieszo rowerowych wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 (sieci elektroenergetyczne, o艣wietleniowe, wodoci膮gowe), na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1322/2, 1322/1, 1519/4, 1312, 856/8, 938 w miejscowo艣ci Radziej贸w.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia, 偶e wp艂yn膮艂 wniosek Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 Ciechocinek S艂u偶ewo Radziej贸w Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica wojew贸dztwa"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Rozbudowie teren贸w rekreacyjnych na tzw. "Radziejowskich B艂otach" poprzez urz膮dzenie parku, placu imprez plenerowych, budow臋 obiekt贸w ma艂ej architektury i ci膮g贸w pieszo-rowerowych wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 (sieci elektroenergetyczne, o艣wietleniowe, wodoci膮gowe) na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1322/2, 1322/1, 1519/4, 1312, 856/8, 938.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego z w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 przewidzianej jest do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1084/2, 497 i 496 w ulicach Wyzwolenia, Kili艅skiego i Pu艂askiego w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 PNEUMATIC SYSTEM Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.10.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 wraz z przy艂膮czem 艣redniego ci艣nienia PE dn 32 do dzia艂ki nr ewid. 458, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 355/3, 457/2, 303/1 w ulicy Niskiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
OBWIESZCZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
OBWIESZCZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana S艂awomira Zaj膮czkowskiego, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz ENERGA OPERATOR SA Odzia艂 w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.11.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia budynk贸w mieszkalnych na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 699/4, 699/5, 699/8, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 702 przy ulicy Szpitalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zosta艂o postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w w Toruniu Delegatura W艂oc艂awek uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 wraz z przy艂膮czem 艣redniego ci艣nienia PE dn 32 do dzia艂ki nr ewid. 458, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 355/3, 457/2, 303/1 w ulicy Niskiej w Radziejowie.Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 01.08.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Rozbudowa teren贸w rekreacyjnych na tzw. Radziejowskich B艂otach poprzez urz膮dzenie parku, placu imprez plenerowych, budow臋 obiekt贸w ma艂ej architektury i ci膮g贸w pieszo-rowerowych wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 (sieci elektroenergetyczne, o艣wietleniowe, wodoci膮gowe) na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1322/2, 1322/1, 1519/4, 1312, 856/8, 938.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 22.07.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.9.2019 dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej ulicy Komunalnej w Radziejowie, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/34, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 55/36, 54/4, 75/1, 73/13, 73/4, 73/3, 54/1, 1062/2 po艂o偶onych przy ul. Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana S艂awomira Zaj膮czkowskiego, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz ENERGA OPERATOR SA Odzia艂 w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynk贸w mieszkalnych na dzia艂kach 699/4, 699/5 i 699/8. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 699/7, 699/8, 699/10 i 702, wzd艂u偶 ulicy Szpitalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2019 dla zamierzenia: Rozbudowa budynku administracyjnego o szyb windowy wraz z przebudow膮 oraz niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮, na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 461 po艂o偶onej przy ulicy Ko艣ciuszki w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.7.2019 dla zamierzenia: Budowa studni g艂臋binowej wraz z budow膮 przy艂膮cza energetycznego, t艂ocznej sieci wodoci膮gowej, ogrodzenia i utwardzenia terenu, budowa linii o艣wietleniowej, drogi dojazdowej oraz niezb臋dnej towarzysz膮cej infrastruktury technicznej, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3, 779/3 w miejscowo艣ci Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego z w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 wraz z przy艂膮czem przewidzianej jest do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 355/3, 457/2 i 303/1 w ulicy Niskiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej ul. Komunalnej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/34, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 55/36, 54/4, 75/1, 73/13, 73/4, 73/3, 54/1, 1062/2 po艂o偶onych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Miasta Radziej贸w
Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o opracowaniu Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla Miasta Radziej贸w na lata 2019-2032, opiniach dotycz膮cych braku konieczno艣ci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedmiotowego dokumentu oraz wynikach konsultacji spo艂ecznych przedmiotowego dokumentu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie studni g艂臋binowej wraz z budow膮 przy艂膮cza energetycznego, t艂ocznej sieci wodoci膮gowej, ogrodzenia i utwardzenia terenu, budowie linii o艣wietleniowej, drogi dojazdowej oraz niezb臋dnej towarzysz膮cej infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3, 779/3 w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia, 偶e wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 Ciechocinek S艂u偶ewo Radziej贸w Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica wojew贸dztwa, nie mog艂o nast膮pi膰 w ustawowym terminie. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 12 sierpnia 2019 r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Dobudowa szybu windowego do budynku administracyjnego przy ul. Ko艣ciuszki 20/22 w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 461 po艂o偶onej przy ul. Ko艣ciuszki w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 31.05.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o opracowaniu projektu
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa studni g艂臋binowej wraz z budow膮 przy艂膮cza energetycznego, t艂ocznej sieci wodoci膮gowej, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu, budow膮 linii o艣wietleniowej, drogi dojazdowej oraz niezb臋dnej towarzysz膮cej infrastruktury technicznej przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3, 779/3 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski zosta艂a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na budowie zespo艂u dziewi臋tnastu gara偶y indywidualnych, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 876/8, 876/9 po艂o偶onych przy ulicy Wyzwolenia w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia o podj臋ciu zawieszonego post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 Ciechocinek S艂u偶ewo Radziej贸w Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica wojew贸dztwa.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
o naborze kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2019 dla zamierzenia Przebudowa drogi gminnej ulicy Komunalnej w Radziejowie, na terenie dzia艂ek nr 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/34, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 55/36, 54/4, 75/1, 73/13, 73/4, 73/3, 54/1 po艂o偶onych przy ul. Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie zespo艂u dziewi臋tnastu gara偶y indywidualnych, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 876/8 i 876/9 po艂o偶onych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.5.2019 dla zamierzenia: Przebudowa oraz zmiana sposobu u偶ytkowania cz臋艣ci budynku B Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie na wewn臋trzn膮 kot艂owni臋 gazow膮 wraz z kominami spalinowymi i wentylacyjnymi oraz niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮, na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 1243 po艂o偶onej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2019 dla zamierzenia: Budowa linii o艣wietleniowej w ulicy Kujawskiej na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 939, 946, 1084/3, 1193/4, 1308/4, 1310, 947/3, 940/1, 938 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski zosta艂 opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na: Budowie zespo艂u dziewi臋tnastu gara偶y indywidualnych, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 876/8 i 876/9 po艂o偶onych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Projekt decyzji zosta艂 przes艂any celem uzgodnienia do: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Radziejowie. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w, budynek przy ulicy Ko艣ciuszki 20/22, I pi臋tro, pok贸j 113.
Wi臋cej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 PNEUMATIC SYSTEM Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 496, 995 i 1084/2 w ulicach Pu艂askiego, W膮ska i Wyzwolenia w Radziejowie.
Wi臋cej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Informuj臋, 偶e z wniosku z艂o偶onego przez Pana Krzysztofa Bro偶ka, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 KRISMET Krzysztof Bro偶ek z siedzib膮 w Radziejowie, w dniu 08 marca 2019 roku zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia Prowadzenie punktu zbierania odpad贸w metali 偶elaznych i nie偶elaznych na dzia艂ce o nr ewid. 766/27 po艂o偶onej przy ul. Przemys艂owej 5 w Radziejowie. Z tre艣ci膮 decyzji, Opini膮 Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy, Opini膮 Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Opini膮 Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie oraz z dokumentacj膮 sprawy mo偶na zapozna膰 si臋 w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w, budynek przy ulicy Ko艣ciuszki 20/22 w Radziejowie, I pi臋tro, pok贸j 113.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej ul. Komunalnej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/34, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 55/36, 54/4, 75/1, 73/13, 73/4, 73/3, 54/1 po艂o偶onych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Przebudowie oraz zmianie sposobu u偶ytkowania cz臋艣ci Budynku B Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie na wewn臋trzn膮 kot艂owni臋 gazow膮 wraz z kominami spalinowymi i wentylacyjnymi oraz niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 1243 po艂o偶onej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 PNEUMATIC SYSTEM Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 303/1 i 335 w ulicach Objezdna i Dolna w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie linii o艣wietleniowej w ulicy Kujawskiej na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 939, 946, 1084/3, 1193/4, 1308/4, 1310, 947/3, 940/1, 938 w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza,
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 25.02.2019 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 496, 995 i 1084/2 w ulicach Pu艂askiego. W膮ska i Wyzwolenia w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 PNEUMATIC SYSTEM Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63, na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 768 w ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wewn臋trznej kot艂owni gazowej, komin贸w spalinowych i wentylacyjnych oraz niezb臋dnej infrastruktury technicznej w Budynku B Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 1243 po艂o偶onej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 303/1 i 335 w ulicach Objezdna i Dolna w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia Budowa linii o艣wietlenia ulicznego w ulicy Kujawskiej przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 939, 946, 1084/3, 1193/4, 1308/4, 1310, 947/3, 940/1, 938 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego dzia艂aj膮cego z w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 przewidzianej jest do realizacji na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 768 w ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego dzia艂aj膮cego z w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 przewidzianej jest do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 496, 995 i 1084/2 w ulicach Pu艂askiego, W膮ska i Wyzwolenia w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego z w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 303/1 i 335 w ulicach Objezdna i Dolna w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2018 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz budow膮 i przebudow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3 i 13 po艂o偶onych przy ulicy P艂owieckiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: Budowie separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz budow膮 i przebudow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3 i 13 po艂o偶onych przy ul. P艂owieckiej w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski zosta艂a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u偶ytkowania budynku gara偶owego na budynek handlowo-us艂ugowy z kas膮 stacji paliw, na terenie dzia艂ek nr 876/5, 876/6, 876/8, 876/9 po艂o偶onych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski zosta艂a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u偶ytkowania budynku myjni samochodowej na budynek handlowo-us艂ugowy, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 876/8, 876/9 po艂o偶onych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 PNEUMATIC-SYSTEM Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.5.2018 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 970, 821, 846 i 839 w ulicach 1 Maja, W艂adys艂awa 艁okietka, Miros艂awskiego i Bema w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz budow膮 i przebudow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3 i 13 po艂o偶onych przy ul. P艂owieckiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u偶ytkowania budynku gara偶owego na budynek handlowo-us艂ugowy z kas膮 stacji paliw, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 8768 i 876/9 po艂o偶onych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u偶ytkowania budynku myjni samochodowej na budynek handlowo-us艂ugowy, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 8768 i 876/9 po艂o偶onych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63, przewidzianej do realizacji w ulicach 1 Maja, W艂adys艂awa 艁okietka, Miros艂awskiego i Bema na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 970, 821, 846 i 839 w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski zosta艂 opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na: Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u偶ytkowania budynku gara偶owego na budynek handlowo-us艂ugowy z kas膮 stacji paliw, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 8768 i 876/9 po艂o偶onych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Z projektem decyzji mo偶na zapozna膰 si臋 w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w, budynek przy ul. Ko艣ciuszki 20/22 w Radziejowie, I pi臋tro, pok贸j 113.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza 艁uczaka, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 Hurtownia Olej贸w i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski zosta艂 opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na: Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u偶ytkowania budynku myjni samochodowej na budynek handlowo-us艂ugowy, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 8768 i 876/9 po艂o偶onych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Z projektem decyzji mo偶na zapozna膰 si臋 w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w, budynek przy ul. Ko艣ciuszki 20/22 w Radziejowie, I pi臋tro, pok贸j 113.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Andrzeja Raczkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr in偶. Andrzej Raczkowski, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR SA, Oddzia艂 w Toruniu zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2018 dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej nn 0,4kV zako艅czonej szafk膮 pomiarow膮, na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 777/5 po艂o偶onej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 27.09. 2018 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamiam, 偶e na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ulicach 1 Maja, W艂adys艂awa 艁okietka, Miros艂awskiego i Bema na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 970, 821, 846 i 839 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Andrzeja Raczkowskiego, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr in偶. Andrzej Raczkowski z siedzib膮 we W艂oc艂awku, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV zako艅czonej szafk膮 pomiarow膮, na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 777/5 po艂o偶onej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Mariana Trzeciaka, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 ELEKTRO TEL INFO Marian Trzeciak z siedzib膮 w Toruniu, dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2017 dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN 15kV oraz demonta偶u linii napowietrznej SN 15kV na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 766/26, 1523, 774 i 766/20 po艂o偶onych przy ulicach Brzeska, P艂owiecka i Przemys艂owa w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Andrzeja Raczkowskiego, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr in偶. Andrzej Raczkowski z siedzib膮 we W艂oc艂awku, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV zako艅czonej szafka pomiarow膮, na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 777/5 po艂o偶onej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Mariana Trzeciaka, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 ELEKTRO - TEL - INFO Marian Trzeciak z siedzib膮 w Toruniu, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu wydane zosta艂o postanowienie Starosty Radziejowskiego uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie linii kablowej SN 15 kV oraz demonta偶u linii napowietrznej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 766/26, 1523, 774 i 766/20 po艂o偶onych przy ulicach Brzeska, P艂owiecka i Przemys艂owa w Radziejowie. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Mariana Trzeciaka, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 ELEKTRO - TEL - INFO Marian Trzeciak z siedzib膮 w Toruniu, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN-15 kV oraz demonta偶 linii napowietrznej SN-15 kV. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 766/26, 1523, 774 i 766/20 po艂o偶onych przy ulicach Brzeska, P艂owiecka i Przemys艂owa w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 03.07. 2018 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Informuj臋, 偶e z wniosku z艂o偶onego przez Pana Dariusza My艣lewskiego, w dniu 29 czerwca 2018 roku zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia Rozbudowa oraz przebudowa hali produkcyjnej wraz z magazynem i ch艂odni膮 oraz niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o nr ewid. 777/7 po艂o偶onej przy ul. Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w (oo艣)
Obwieszczenie o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w. (oo艣)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Obwieszczenie o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2017 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艢/C PE dn 63 wraz z przy艂膮czem 艢/C PE dn 32 do dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 856/1, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 938, 900, 877/1, 856/3, 856/1 w miejscowo艣ci Radziej贸w.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia o przed艂u偶eniu terminu w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 Ciechocinek S艂u偶ewo Radziej贸w Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica wojew贸dztwa.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 wraz z przy艂膮czem 艣redniego ci艣nienia PE dn 32 do dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 856/1, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 938, 900, 877/1, 856/3 i 856/1 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Burmistrz Miasta Radziej贸w, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prowadzenia rewitalizacji wybranych obszar贸w Miasta Radziej贸w, zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2017 dla zamierzenia: Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 1062/1, 980, po艂o偶onych przy ul. Rynek, Pu艂askiego, Kili艅skiego, W膮skiej, Ko艣ciuszki, Rzemie艣lniczej, Toru艅skiej, Franciszka艅skiej, Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II, Przesmyk w miejscowo艣ci Radziej贸w.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
o naborze kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 14.02. 2018 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Wies艂awa Michalskiego reprezentuj膮cego firm臋 Pneumatic System Pawe艂 Laskowski, dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 wraz z przy艂膮czem 艣redniego ci艣nienia PE dn 32 do dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 856/1. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ulicach Wyzwolenia, S艂oneczna i Piastowska, na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1084/3, 938, 900, 877/1, 856/3 i 856/1 w Radziejowie.
Wi臋cej »
KONSULTACJE SPO艁ECZNE
Burmistrz Miasta Radziej贸w, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 przeprowadzenia prac modernizacyjnych stadionu miejskiego w Radziejowie, zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych zadania pn.: Przebudowa stadionu Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazw膮: "Budowa sieci gazowej 艢/C du 63 mm PE wraz z przy艂膮czem gazowym du 32 mm do dzia艂ki nr 318/5", po艂o偶onej na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 302 w obr臋bie geodezyjnym Radziej贸w, Gmina Miasto Radziej贸w, nr 320/1, 320/2 i 318/5 obr臋b geodezyjny Czo艂owo, Gmina Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Rewitalizacji Rynku miejskiego w Radziejowie, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 1062/1, 980 po艂o偶onych przy ul. Rynek, Pu艂askiego, Kili艅skiego, W膮skiej, Ko艣ciuszki, Rzemie艣lniczej, Toru艅skiej, Franciszka艅skiej, Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II, Przesmyk w Radziejowie. Ponadto zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 266 Ciechocinek S艂u偶ewo Radziej贸w Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica wojew贸dztwa.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 19.01. 2018 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Informuj臋, 偶e z wniosku Pana Paw艂a My艣lewskiego i Pana Krzysztofa Pociechy, Cz艂onk贸w Zarz膮du sp贸艂ki PAMARO ONION Sp. z o. o. z siedzib膮 w Radziejowie, w dniu 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Radziej贸w Nr 6220.3.2017 z dnia 02 sierpnia 2017 roku o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn Budowa hali produkcyjnej z ch艂odni膮 i cz臋艣ci膮 socjaln膮 oraz infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o nr ewid. 777/5 po艂o偶onej przy ul. Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cz臋艣ci膮 handlowo-us艂ugow膮 wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 przy ul. ul. Chopina w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1428/9.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 1062/1, 980.
Wi臋cej »
Obwieszczeie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022 i uzgodnie艅 dotycz膮cych braku konieczno艣ci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.9.2017 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa niezb臋dnej infrastruktury technicznej, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3, 25/4, 13, 32/2 po艂o偶onych przy ul. P艂owieckiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pa艅stwa Renaty i Leszka Zazula, Pa艅stwa Agnieszki i Artura Zieli艅skich oraz Pani Donaty Dziubich zosta艂a wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 6730.38.2017 dla zamierzenia: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wykonanie trzech otwor贸w okiennych w 艣cianie szczytowej budynku), na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 43/2 po艂o偶onej przy ul. Objezdnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Og艂oszenie wynik贸w konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie i budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie i budowie niezb臋dnej infrastruktury technicznej, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3, 25/4, 13, 32/2 po艂o偶onych przy ul. P艂owieckiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Burmistrz Miasta Radziej贸w, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prowadzenia rewitalizacji wybranych obszar贸w Miasta Radziej贸w, zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o opracowaniu projektu "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2020 z perspektyw膮 do roku 2024" i opiniach dotycz膮cych braku konieczno艣ci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pa艅stwa Renaty i Leszka Zazula, Pa艅stwa Agnieszki i Artura Zieli艅skich oraz Pani Donaty Dziubich zosta艂 opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wykonanie trzech otwor贸w okiennych w 艣cianie szczytowej budynku), na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 43/2 po艂o偶onej przy ul. Objezdnej w Radziejowie. Ponadto zawiadamiam, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Og艂oszenie wynik贸w konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Konsultacje spo艂eczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Og艂oszenie wynik贸w konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych projektu
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz budow膮 i przebudow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 24, 25/3, 25/4, 13 i 32/2 przy ul. P艂owieckiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2017 dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudow膮 i budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 457/2, 457/3, 459, 303/1, 354, 355/3, 457/6, 457/5 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
W dniu 29 wrze艣nia 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Miasta odb臋dzie si臋 XXI sesja Rady Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi gminnej wraz z przebudow膮 i budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 457/2, 457/3, 459, 303/1, 354, 355/3, 457/6 i 457/5 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 19.09. 2017 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Burmistrz Miasta Radziej贸w, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prowadzenia konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego na podstawie ustawy z dnia 9 pa藕dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1023, ze zm.), zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022 oraz projektu uchwa艂y w sprawie zasad wyznaczania sk艂adu oraz zasad dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24.08.2017 r. o wydaniu w dniu 24.08.2017 r. decyzji Nr 2/2017 o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziej贸w - Byto艅 od km 1+010,00 do 2+546,00 ul. Armii Krajowej w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 457/2 i 457/3 w Radziejowie wraz z przebudow膮 i budow膮 infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 457/2, 457/3, 459, 303/1, 354, 355/3, 457/6 i 457/5.
Wi臋cej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Informuj臋, 偶e z wniosku z艂o偶onego przez Pana Paw艂a My艣lewskiego i Pana Krzysztofa Pociechy, Cz艂onk贸w Zarz膮du sp贸艂ki PAMARO ONION Sp. z o. o. z siedzib膮 w Radziejowie, w dniu 02 sierpnia 2017 roku zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia Budowa hali produkcyjnej z ch艂odni膮 i cz臋艣ci膮 socjaln膮 oraz infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o nr ewid. 777/5 po艂o偶onej przy ul. Rolniczej w Radziejowie. Z tre艣ci膮 decyzji, Opini膮 Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy, Opini膮 Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie oraz z dokumentacj膮 sprawy mo偶na zapozna膰 si臋 w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w, budynek przy ulicy Ko艣ciuszki 20/22 w Radziejowie, I pi臋tro, pok贸j 113.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 23.06.2017 r. o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziej贸w - Byto艅 od km 1+010,00 do 2+546,00 ul. Armii Krajowej w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Piotra Moskal, Dyrektora Oddzia艂u Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Spo艂ecznego w Bydgoszczy zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2017 dla zamierzenia: Budowa budynku biurowego Plac贸wki Terenowej KRUS, wolnostoj膮cego, dwukondygnacyjnego, z gara偶em jednostanowiskowym wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej, na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 849/3 po艂o偶onej przy ul. 1-go Maja w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.7.2017 dla zamierzenia: Budowa miejsc parkingowych wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 przy ul. M. D膮browskiej w Radziejowie na dzia艂kach o nr ewid. 1428/9, 1428/6, 1506, 1402/2 i 33/20.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Dyrektora Oddzia艂u Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Spo艂ecznego w Bydgoszczy wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie budynku biurowego Plac贸wki Terenowej KRUS, wolnostoj膮cego dwukondygnacyjnego z gara偶em jednostanowiskowym wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej, na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 849/3 przy ul. 1-go Maja w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.5.2017 dla zamierzenia: Zagospodarowanie terenu wok贸艂 zbiornika wodnego w Radziejowie tj.: budowa sieci elektroenergetycznej i o艣wietleniowej wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, budowa 艣cie偶ki pieszo-rowerowej i chodnik贸w, budowa utwardzonego parkingu, budowa obiekt贸w ma艂ej architektury wraz z utwardzeniem terenu, budowa boisk sportowych oraz budowa pomostu, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1519, 1312, 1318, 1317/2, 1322.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa miejsc parkingowych wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 przy ul. M. D膮browskiej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1428/9, 1428/6, 1506, 1402/2, 33/20.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2017 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂kach o nr ewid. 1333/15, 1333/18, 1333/17 przy ul. Bema w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2017 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂ce o nr ewid. 11 przy ul. Franciszka艅skiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2017 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂ce o nr ewid. 1352 przy ul. G贸rczy艅skiego w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamiam, 偶e na wniosek Pana Piotra Moskal Dyrektora Oddzia艂u Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Spo艂ecznego w Bydgoszczy zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa budynku biurowego wolnostoj膮cego dwukondygnacyjnego z gara偶em jednostanowiskowym wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 849/3 przy ul. 1-go Maja w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zagospodarowaniu terenu wok贸艂 zbiornika wodnego w Radziejowie tj.: budowie sieci elektroenergetycznej i o艣wietleniowej wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, budowie 艣cie偶ki pieszo-rowerowej i chodnik贸w, budowie utwardzonego parkingu, budowie obiekt贸w ma艂ej architektury wraz z utwardzeniem terenu, budowie boisk sportowych oraz budowie pomostu, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1519, 1312, 1318, 1317/2 i 1322.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2017 dla zamierzenia: Budowa sieci wodoci膮gowej na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1333/15, 1333/18 i 1333/17 przy ul. Bema w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 11 przy ul. Franciszka艅skiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1352 przy ul. G贸rczy艅skiego w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. z siedzib膮 w Radziejowie wydane zosta艂o postanowienie: Kujawsko-Pomorskiego Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w, uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Zagospodarowanie terenu wok贸艂 zbiornika wodnego w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1519, 1213, 1318, 1317/2 i 1322.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1333/15, 1333/18 i 1333/17 przy ul. Bema w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 i budow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 11 przy ul. Franciszka艅skiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudow膮 odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1352 przy ul. G贸rczy艅skiego w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodoci膮gowej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 06.02. 2017 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2016.2017 dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 i przebudow膮 towarzysz膮cej infrastruktury technicznej na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.7.2016.2017 dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia艂kowego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 i przebudow膮 towarzysz膮cej infrastruktury technicznej na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia艂kowego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudow膮 i budow膮 towarzysz膮cej infrastruktury technicznej.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia艂kowego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziej贸w
Obwieszczenie o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziej贸w
Obwieszczenie o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka oraz prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko do wymienionego planu miejscowego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2016 dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu na dzia艂ce o nr ewid. 76/2 w ulicy Komunalnej w Radziejowie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu na dzia艂ce o nr ewid. 76/2 w ulicy Komunalnej w Radziejowie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Wojciecha Sobolak dzia艂aj膮cego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.5.2016 dla zamierzenia: Budowa wie偶y kratowej na fundamencie z mostem kablowym wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮, przewidzianej do realizacji na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 776/2 po艂o偶onej przy ul. Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Komunalnej, wzd艂u偶 ulicy Komunalnej do wysoko艣ci dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 54/1 wraz z budow膮 przy艂膮cza do dzia艂ki o nr ewid. 55/18.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziej贸w
OBWIESZCZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziej贸w
OBWIESZCZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Wojciecha Sobolak dzia艂aj膮cego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wie偶y o wysoko艣ci do 49 m z mostem kablowym wraz z niezb臋dna infrastruktur膮, przewidzianej do realizacji na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 776/2 po艂o偶onej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 20.06. 2016 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2016 dla zamierzenia: Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 980 po艂o偶onych przy ul. Rynek, Pu艂askiego, Kili艅skiego, W膮skiej, Ko艣ciuszki, Rzemie艣lniczej, Toru艅skiej, Franciszka艅skiej i Przesmyk w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2016 dla zamierzenia: Budowa 60 szt. miejsc parkingowych pomi臋dzy ul. Nisk膮 i ul. Objezdn膮 w Radziejowie, budowa obiekt贸w ma艂ej architektury (si艂ownia zewn臋trzna, plac zabaw), budowa sieci elektroenergetycznej ze s艂upami o艣wietleniowymi, wykonanie odwodnienia terenu (budowa sieci kanalizacji deszczowej) na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 354, 303, 355, 457/2 po艂o偶onych w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 05.04. 2016 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zagospodarowaniu terenu pomi臋dzy ul. Niska i ul. Objezdn膮 w Radziejowie w tym: budowa 60 miejsc parkingowych, przebudowa zjazdu z ul. Objezdnej, budowa obiekt贸w ma艂ej architektury (si艂ownia zewn臋trzna, plac zabaw) budowa sieci elektroenergetycznej ze s艂upami o艣wietleniowymi, wykonanie odwodnienia terenu (budowa sieci kanalizacji deszczowej), na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 354, 303, 355, 457/2 w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na Rewitalizacji Rynku miejskiego w Radziejowie na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 980 po艂o偶onych przy ul. Rynek, Pu艂askiego, W膮skiej, Ko艣ciuszki, Rzemie艣lniczej, Toru艅skiej, Franciszka艅skiej i Przesmyk w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pani Danuty Wielgosz dzia艂aj膮cej w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Beci艅skiego w Radziejowie zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2016 dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sposobu u偶ytkowania pomieszczenia gospodarczego na kot艂owni臋, rozbudowie (termomodernizacja oraz budowa komina spalinowego i wentylacyjnego), przebudowie i remoncie budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie wraz z budow膮 i przebudow膮 infrastruktury technicznej, utwardzeniem placu oraz przebudow膮 wjazdu na dzia艂k臋, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ki o nr ewidencyjnym 460/2 po艂o偶onej przy ul. Objezdnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2016 dla zamierzenia: Budowa 22 szt. miejsc parkingowych przy ul. Toru艅skiej w Radziejowie, budowa 2 zjazd贸w na drog臋 gminn膮, budowa przej艣cia dla pieszych oraz przebudowa chodnik贸w na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 1428/5, 1412, 303, 317 po艂o偶onych w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pani Danuty Wielgosz wyst臋puj膮cej w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Beci艅skiego w Radziejowie wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sposobu u偶ytkowania pomieszczenia gospodarczego na kot艂owni臋, rozbudowie (termomodernizacja oraz budowa komina spalinowego i wentylacyjnego), przebudowie i remoncie budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie wraz z budow膮 i przebudow膮 infrastruktury technicznej, utwardzeniem placu oraz przebudow膮 wjazdu na dzia艂k臋, przewidzianej do realizacji na terenie dzia艂ki o nr ewidencyjnym 460/2 po艂o偶onej przy ul. Objezdnej w Radziejowie. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Informuj臋, 偶e z wniosku z艂o偶onego przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w w dniu 26 lutego 2016 roku zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie studni g艂臋binowej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1333/19 wraz z budow膮 przy艂膮cza energetycznego, t艂ocznej sieci wodoci膮gowej, ogrodzeniem i utwardzeniem ternu, budow膮 linii o艣wietleniowej oraz drogi dojazdowej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3 i 779/3 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa drogi gminnej wraz z zatok膮 do zawracania oraz przebudow膮 zjazdu z drogi wojew贸dzkiej nr 266, przewidzianej do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710, 722, 715/4 i 715/5 w Radziejowie". Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Zagospodarowanie ternu pomi臋dzy ul. Nisk膮 i ul. Objezdn膮 w Radziejowie". Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 354, 303, 355, 457/2.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie". Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444 i 980.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asz,
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 17.02. 2016 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pani Danuty Wielgosz wyst臋puj膮cej w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Beci艅skiego w Radziejowie zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Prace termomodernizacyjne i remontowo-budowlane w budynku oraz wok贸艂 budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 460/2 po艂o偶onej przy ul. Objezdnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa 22 miejsc parkingowych przy ul. Toru艅skie w Radziejowie wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu, budow膮 2 zjazd贸w na drog臋 gminn膮 ul. Toru艅sk膮, budow膮 przej艣cia dla pieszych oraz przebudow膮 chodnik贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego dzia艂aj膮cego z upowa偶nienia Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.12.2015 dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63, biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Szybkiej, wzd艂u偶 drogi na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 713 do wysoko艣ci dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 711/19 oraz budowa przy艂膮cza do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 711/13. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 739, 713, 711/3, 722 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziej贸w
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z p贸藕n. zm.) zawiadamiam o podj臋ciu przez Rad臋 Miasta Radziej贸w uchwa艂y nr VII/57/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r. o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziej贸w
Na podstawie art. 39, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r.o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z p贸藕n. zm.) zawiadamiam o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka oraz do sporz膮dzenia prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko do wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia: Budowa studni g艂臋binowej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1333/19 wraz z budow膮 przy艂膮cza energetycznego, t艂ocznej sieci wodoci膮gowej, ogrodzeniem i utwardzeniem ternu, budow膮 linii o艣wietleniowej oraz drogi dojazdowej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3 i 779/3 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Szybkiej, wzd艂u偶 drogi na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 713 do wysoko艣ci dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 711/9 oraz budowa przy艂膮cza do budynku mieszkalnego na dzia艂ce711/3. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 739, 713, 711/3 i 722 w Radziejowie. Wobec powy偶szego informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 16.10. 2015 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Szybkiej, wzd艂u偶 drogi na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 713 do wysoko艣ci dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 711/9 oraz budowa przy艂膮cza do budynku mieszkalnego na dzia艂ce711/3. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 739, 713, 711/3 i 722 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.11.2015 dla zamierzenia: Budowa drogi gminnej wraz z zatok膮 do zawracania oraz przebudow膮 zjazdu z drogi wojew贸dzkiej nr 266, przewidzianej do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710, 722, 715/4 i 715/5 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa drogi gminnej wraz z zatok膮 do zawracania oraz przebudow膮 zjazdu z drogi wojew贸dzkiej nr 266, przewidzianej do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710, 722, 715/4 i 715/5 w Radziejowie. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 9 wrze艣nia 2015 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.9.2015 dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Toru艅skiej w Radziejowie, na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 404, 317, 416, 376, 335, 303, 447/1 oraz 393.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e dnia 20 sierpnia 2015 roku wp艂yn膮艂 wniosek Gminy Miasto Radziej贸w o rozszerzenie wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegaj膮cego na budowie drogi gminnej wraz z zatok膮 do zawracania oraz przebudowie istniej膮cego zjazdu z drogi wojew贸dzkiej Nr 266, przewidzianej do realizacji w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710 i 722. Wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji o dzia艂ki o numerach ewidencyjnych: 715/4 i 715/5.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa drogi gminnej wraz z zatok膮 do zawracania oraz przebudowa istniej膮cego zjazdu z drogi wojew贸dzkiej Nr 266. Inwestycja planowana jest do realizacji w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710 i 722.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Toru艅skiej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 404, 317, 416, 376, 335, 303, 447/1 i 393. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Toru艅skiej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 404, 317, 416, 376, 335, 303, 447/1 i 393.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.7.2015 dla zamierzenia: Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 1084/2, 1084/3, 970, 514, 497.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.10.2015 dla zamierzenia: Przebudowa i adaptacja pomieszcze艅 w budynku Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie na potrzeby komunikacji i obs艂ugi sali gimnastycznej, dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1244/2 po艂o偶onej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Andrzeja Raczkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne, wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA Oddzia艂 w Toruniu zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.8.2015 dla zamierzenia: Budowa odcinka linii kablowej SN-15 kV, przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowa s艂upa elektroenergetycznego na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 657 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂o postanowienie Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Radziejowie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych1084/2, 1084/3, 970, 514 i 497. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa i adaptacja pomieszcze艅 w budynku Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie na potrzeby komunikacji i obs艂ugi sali gimnastycznej. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1244/2 po艂o偶onej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana 艁ukasza Borkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 MEDIA PROJEKT, wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzia艂 w Gda艅sku, Zak艂ad w Bydgoszczy zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.6.2015 dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1045, 970 i 848/3 po艂o偶onych przy ulicy Miodowej i 1-go Maja w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJOW
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Andrzeja Raczkowskiego reprezentuj膮cego firm臋 AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne, wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA Oddzia艂 w Toruniu zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN-15 kV oraz przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV Inwestycja realizowana b臋dzie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 657
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJOW
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1084/2, 1084/3, 970, 514 i 497.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana 艁ukasza Borkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 MEDIA PROJEKT, wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzia艂 w Gda艅sku, Zak艂ad w Bydgoszczy zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.5.2015 dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1427, 48 i 1503 po艂o偶onych przy ulicy Moniuszki i Franciszka艅skiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana 艁ukasza Borkowskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1045, 970 i 848/3 po艂o偶onych przy ulicy Miodowej i 1-go Maja w Radziejowie".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Informuj si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja w sprawie umorzenia post臋powania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: "Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja Nr 1/2015, znak WIR.II.747.2.2014 zmieniaj膮ca ostateczn膮 decyzj臋 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r znak WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dost臋powej wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 dla wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 19 marca 2015 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana 艁ukasza Borkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 MEDIA PROJEKT, wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzia艂 w Gda艅sku, Zak艂ad w Bydgoszczy wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1427, 48i 1503 po艂o偶onych przy ulicy Moniuszki i Franciszka艅skiej w Radziejowie. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana 艁ukasza Borkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 MEDIA PROJEKT, wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzia艂 w Gda艅sku, Zak艂ad w Bydgoszczy zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.4.2015 dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1514/9, 1514/8, 1514/2, 1514/1, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 255, 279, 182, 289/12 i 289/15 po艂o偶onych przy ulicy Prusa w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia: Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1084/2, 1084/1, 970, 514 i 497 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziejw przedk艂ada
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.2.2015 dla zamierzenia: Rozbi贸rka istniej膮cych i budowa nowych trybun wraz z budow膮 infrastruktury towarzysz膮cej na terenie Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie, na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1305 po艂o偶onej przy ulicy Sportowej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana 艁ukasza Borkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 MEDIA PROJEKT wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia o 艣rednicy 63 mm i d艂ugo艣ci 90 m. Inwestycja realizowana b臋dzie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1045, 970 i 848/3 po艂o偶onych przy ulicy Miodowej i 1-go Maja w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana 艁ukasza Borkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 MEDIA PROJEKT wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia o 艣rednicy 63 mm i d艂ugo艣ci 136,1 m. Inwestycja realizowana b臋dzie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1427, 48 i 1503 po艂o偶onych przy ulicy Moniuszki i Franciszka艅skiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana 艁ukasza Borkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 MEDIA PROJEKT wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia o 艣rednicy 63 mm i d艂ugo艣ci 250 m. Inwestycja realizowana b臋dzie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1514/9, 1514/8, 1514/2, 1514/1, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 255, 279, 182, 289/12 i 289/15 po艂o偶onych przy ulicy Prusa w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacje o :
uzyskaniu opinii organ贸w opiniuj膮cych projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w (na podstawie art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o聽udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o聽ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko, Dz.聽U. 2013, poz. 1235 ze zm. oraz art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001聽r. Prawo ochrony 艣rodowiska, Dz.聽U. 2013, poz. 1232 ze zm.)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia planu zagospodarowania przestrzennego wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja Nr 6733.15.2014.2015 zmieniaj膮ca decyzj臋 Burmistrza Miasta Radziej贸w Nr 6733.8.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku dla inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie" planowanej do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powsta艂ej z podzia艂u dzia艂ki 75) oraz 1062/2 i 32/2. Zakres zmian dotyczy rozszerzenia zakresu planowanej inwestycji na cz臋艣膰 dzia艂ek o nr ewidencyjnych 73/4, 73/3, 73/1, 54/1 i 55/18.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.3.2015 dla zamierzenia: Budowa o艣wietlenia ulicznego na dzia艂kach o nr ewid. 168/2, 167, 100, 1506, 1508 po艂o偶onych przy ul. Polnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂o postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbi贸rka istniej膮cych i budowa nowych trybun wraz z budow膮 infrastruktury towarzysz膮cej na terenie Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1305 po艂o偶onej przy ulicy Sportowej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.1.2015 dla zamierzenia: Budowa drogi gminnej w ulicy Prusa w Radziejowie, planowanej do realizacji na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1514/9 i 286.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o:
przyst膮pieniu do sporz膮dzenia prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowiska projektu dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w zgodnie z uzgodnionym z聽Regionalnym Dyrektorem Ochrony 艢rodowiska w聽Bydgoszczy oraz Pa艅stwowym Wojew贸dzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, zakresem prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko projektu dokumentu.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o:
opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji zmieniaj膮cej decyzj臋 Burmistrza Miasta Radziej贸w o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa o艣wietlenia ulicznego w Radziejowie Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 168/2, 167, 100, 1506 i 1508 po艂o偶onych przy ulicy Polnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 20 stycznia 2015 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Rozbi贸rka istniej膮cych i budowa nowych trybun wraz z budow膮 infrastruktury towarzysz膮cej na terenie Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa drogi gminnej w ulicy Prusa w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziej贸w
Na podstawie art. 39, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z p贸藕n. zm.) Burmistrz Miasta Radziej贸w zawiadamia o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziej贸w
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z p贸藕n. zm.) Burmistrza Miasta Radziej贸w zawiadamia o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o przyst膮pieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w, w celu realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2011 z dnia 26 czerwca 2014 roku dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powsta艂ej z podzia艂u dzia艂ki 75) oraz 1062/2 i 32/2. Zakres zmian dotyczy zwi臋kszenia zakresu inwestycji o dzia艂ki o numerach ewidencyjnych 73/4, 73/3, 73/1, 54/1 i 55/18 po艂o偶onych przy ulicy komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 04 grudnia 2014 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zawiadamia si臋 o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dost臋powej wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 dla wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zmiany mocy przy艂膮czeniowej do kontenera lub szafy zainstalowanej w lokacji wie偶y radiokomunikacyjnej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o: odst膮pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla projektu dokumentu: Aktualizacja Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Burmistrz Miasta Radziej贸w podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o przyst膮pieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.14.2014 dla zamierzenia: Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Radziejowie. Inwestycja realizowana b臋dzie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1196/1 i 1196/2 powsta艂ych po podziale dzia艂ki nr 1196.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.12.2014 dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 479, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1250/6, 1250/7, 1250/8 i 1199 po艂o偶onych przy ulicy Ko艣ciuszki w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. z艂o偶onego przez Pe艂nomocnika Pana Jacka Wasilewskiego zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.13.2014 dla zamierzenia: "Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia dn 90 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu dn 90 w ulicy Ko艣ciuszki, wzd艂u偶 ulicy Kruszwickiej i Szkolnej do wysoko艣ci przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 1197/3 oraz budowie przy艂膮czy do budynk贸w na dzia艂kach 1197/3 i 524. Inwestycja realizowana b臋dzie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 479 (ul. Ko艣ciuszki), 514 (ul. Kruszwicka), 1196 (ul. Szkolna) oraz 1197/4, 1197/3 i 524 w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1196/1 i 1196/2". Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 479, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1250/6, 1250/7, 1250/8 i 1199 po艂o偶onych przy ul. Ko艣ciuszki w Radziejowie. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zmieniaj膮ca decyzj臋 Burmistrza Miasta Radziej贸w Nr 6733.2.2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii o艣wietleniowej w ulicy Komunalnej na dzia艂kach o nr ewidencyjnych: 78/1, 78/2, 54/4, 55/19, 55/16, 55/20, 55/25, 55/30, 55/29, 55/22, 76/1 i 76/2 po艂o偶onych w Radziejowie. Zakres zmian dotyczy zwi臋kszenia zakresu inwestycji o dzia艂ki o numerach ewidencyjnych 55/18, 73/3, 73/1, 75/2 (powsta艂ej po podziale dzia艂ki 75) oraz w wyniku podzia艂u dzia艂ki 76/1 na dwie nowe dzia艂ki, zmianie numeru dzia艂ki 76/1 na 76/3 i 76/4 po艂o偶onych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia dn 90 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu dn 90 w ulicy Ko艣ciuszki, wzd艂u偶 ulicy Ko艣ciuszki i Szkolnej do wysoko艣ci przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 1197/3 oraz budowa przy艂膮cza do budynk贸w na dzia艂kach 1197/3 i 524. Inwestycja b臋dzie realizowana na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 479 (ul. Ko艣ciuszki), 514 (ul. Kruszwicka), 1196 (ul. Szkolna) oraz 1197/4, 1197/3 i 524 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Radziejowie. Inwestycja realizowana b臋dzie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1196/1 i 1196/2 powsta艂ych z podzia艂u dzia艂ki 1196.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 40 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu dn 90 w ulicy Ko艣ciuszki, wzd艂u偶 ulicy Kruszwickiej i Szkolnej do wysoko艣ci przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 1197/3 oraz budowa przy艂膮cza do budynk贸w na dzia艂kach 1197/3 i 524. Inwestycja realizowana b臋dzie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 479 (ul. Ko艣ciuszki), 514 (ul. Kruszwicka), 1196 (ul. Szkolna) oraz 1197/4, 1197/3 i 524 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 479, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1250/6, 1250/7, 1250/8 i 1199 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂o postanowienie Generalnego Dyrektora Dr贸g Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy uzgadniaj膮ce projekt decyzji zmieniaj膮cej decyzj臋 Burmistrza Miasta Radziej贸w Nr 6733.2.2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii o艣wietleniowej w ulicy Komunalnej na dzia艂kach o nr ewidencyjnych: 78/1, 78/2, 54/4, 55/19, 55/16, 55/20, 55/25, 55/30, 55/29, 55/22, 76/1 i 76/2 po艂o偶onych w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.10.2014 dla zamierzenia: Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicach Szpitalna, Szybka, Ko艣ciuszki, Objezdna, Sportowa oraz budowie drogi gminnej w ulicy Sportowej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 702, 722, 721, 303, 723, 1309/8.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Informuj臋, 偶e z wniosku z艂o偶onego przez Pana Zbigniewa Gru藕lewskiego w dniu 26 sierpnia 2014 roku zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia "Budowa przy艂膮cza Farmy Wiatrowej P艂owki na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Radziej贸w na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 776/2 po艂o偶onej przy ul. Rolniczej w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii o艣wietleniowej w ulicy Komunalnej na dzia艂kach o nr ewidencyjnych: 78/1, 78/2, 54/4, 55/19, 55/16, 55/20, 55/25, 55/30, 55/29, 55/22, 76/1 i 76/2 po艂o偶onych w Radziejowie.Zakres zmian dotyczy zwi臋kszenia zakresu inwestycji o dzia艂ki o numerach ewidencyjnych 55/18, 73/3, 73/1, 75/2 (powsta艂ej po podziale dzia艂ki 75) po艂o偶onych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicach Szpitalna, Szybka, Ko艣ciuszki, Objezdna, Sportowa oraz budowie drogi gminnej w ulicy Sportowej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 702, 722, 721, 303, 723, 1309/8". Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. z艂o偶onego przez Pe艂nomocnika Pana Jacka Wasilewskiego reprezentuj膮cego Zak艂ad Projektowania i Obs艂ugi Inwestycji Proterm z siedzib膮 w Toruniu zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.9.2014 dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu Dn 250 w ulicy Objezdnej na dzia艂ce nr 303, wzd艂u偶 ulicy Dolnej na dzia艂ce nr 335 do wysoko艣ci przy艂膮cza do dzia艂ki nr 333 w obr臋bie ewidencyjnym Radziej贸w.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Informuj臋, 偶e z wniosku z艂o偶onego przez Zak艂ad Betoniarski M. Kaluba J. Ruszkowski Sp. J., ul. Pozna艅ska 41, 62-540 Kleczew zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia: Budowa w臋z艂a betoniarskiego na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 774 po艂o偶onej przy ulicy P艂owieckiej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodoci膮gowej w ulicach Szpitalna, Szybka, Ko艣ciuszki, Objezdna, Sportowa oraz budowa drogi gminnej w ulicy Sportowej.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2014 dla inwestycji celu publicznego: Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie planowana do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powsta艂ej z podzia艂u dzia艂ki 75) oraz 1062/2 i 32/2.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zosta艂o postanowienie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu Dn 250 w ulicy Objezdnej, wzd艂u偶 ulicy Dolnej do wysoko艣ci przy艂膮cza do dzia艂ki 333 po艂o偶onej przy ul. Dolnej. Inwestycja b臋dzie realizowana na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 303 (ul. Objezdna), 335 (ul. Dolna) i 333 w Radziejowie. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Zbigniewa Gru藕lewskiego dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa Inwestora tj. ENERGA-OPERATOR SA, Oddzia艂 w Toruniu zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym Nr 6733.7.2014 dla zamierzenia: Budowa przy艂膮cza Farmy Wiatrowej Radziej贸w na terenie GPZ 110/15kV Radziej贸w, na dzia艂ce nr 776/2 po艂o偶onej przy ul. Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Informuj臋 si臋, 偶e z wniosku z艂o偶onego przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w w dniu 12 czerwca 2014 roku zosta艂a wydana decyzja w sprawie umorzenia post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: "Budowa sieci wodoci膮gowej oraz budowa drogi gminnej w ulicy Sportowej w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. z艂o偶onego przez Pe艂nomocnika Pana Jacka Wasilewskiego reprezentuj膮cego Zak艂ad Projektowania i Obs艂ugi Inwestycji Proterm z siedzib膮 w Toruniu zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.6.2014 dla zamierzenia: "Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 90 biegn膮cego od projektowanego gazoci膮gu w ulicy Brzeskiej na dzia艂ce nr 1062/2 do wysoko艣ci przy艂膮cza gazu do dzia艂ki nr 763/1 i gazoci膮gu Dn 63 w ulicy Rolniczej na dzia艂ce nr 768 do wysoko艣ci dzia艂ki nr 778/10. Inwestycja b臋dzie realizowana na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1062/2, 768, 79, 797, 764, 763/1, 88/1, 778/10 w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie, planowana do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powsta艂ej z podzia艂u dzia艂ki 75) oraz 1062/2 i 32/2". Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 29 maja 2014 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ W ULICY SPORTOWEJ W RADZIEJOWIE. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 723 (ul. Sportowa) w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
Informuj臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: "Budowa sieci wodoci膮gowej w Radziejowie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu dn 250 w ulicy Objezdnej, wzd艂u偶 ulicy Dolnej do wysoko艣ci przy艂膮cza do dzia艂ki 333 po艂o偶onej przy ul. Dolnej. Inwestycja b臋dzie realizowana na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 303 (ul. Objezdna), 335 (ul. Dolna) i 333 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie". Inwestycja planowana jest do realizacji na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powsta艂ej z podzia艂u dzia艂ki 75) oraz 1062/2 i 32/2.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Zbigniewa Gru藕lewskiego zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa przy艂膮cza Farmy Wiatrowej Radziej贸w na terenie GPZ 110/15 kV Radziej贸w. Inwestycja b臋dzie realizowana na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 776/2 po艂o偶onej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W O WY艁O呕ENIU DO PUBLICZNEGO WGL膭DU PROJEKTU ZA艁O呕E艃 DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEP艁O, ENERGI臉 ELEKTRYCZN膭 I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO RADZIEJ脫W NA LATA 2014-2029.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wydane Postanowienie Nr 1/6220.5.2014 Burmistrza Miasta Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak B.6220.5.2014 stwierdzaj膮ce o braku konieczno艣ci przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia pod nazw膮: Budowa sieci wodoci膮gowej w Radziejowie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o. o. z艂o偶onego przez Pe艂nomocnika Pana Jacka Wasilewskiego zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.5.2014 dla inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na: Budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II, wzd艂u偶 ulicy Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II do przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 974. Inwestycja b臋dzie realizowana dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1062/1 (ul. Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II) i 974 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o.o. z艂o偶onego przez Pe艂nomocnika Pana Jacka Wasilewskiego zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2014 dla inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na: Budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Rynek, wzd艂u偶 ulicy Rzemie艣lniczej i Zachodniej do przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 367. Inwestycja b臋dzie realizowana dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 447/1 (ul. Rynek), 393 (ul. Rzemie艣lnicza), 376 (ul. Zachodnia) i 367 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 90 biegn膮cego od projektowanego gazoci膮gu w ulicy Brzeskiej na dzia艂ce nr 1062/2 do wysoko艣ci przy艂膮cza gazu do dzia艂ki nr 763/1 i gazoci膮gu Dn 63 w ulicy Rolniczej na dzia艂ce nr 768 do wysoko艣ci dzia艂ki nr 778/10. Inwestycja b臋dzie realizowana na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1062/2, 768, 79, 797, 764, 763/1, 88/1, 778/10 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Informuje si臋, 偶e z wniosku z艂o偶onego przez Pana Zbigniewa Gru藕lewskiego, dzia艂aj膮cego w oparciu o pe艂nomocnictwo udzielone przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddzia艂 w Toruniu w dniu 2 kwietnia 2017 roku zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: "Budowa przy艂膮cza farmy wiatrowej na terenie Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Radziej贸w".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Jacka Wasilewskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Bydgoszczy wydane zosta艂y postanowienia: Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Radziejowie i Kujawsko - Pomorskiego Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II do przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 974. Inwestycja b臋dzie realizowana dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1062/1 (ul. Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II) i 974 w Radziejowie. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.3.2014 dla inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Rynek, wzd艂u偶 ulicy Rzemie艣lniczej i Zachodniej do przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 367. Inwestycja b臋dzie realizowana dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 47/1 (ul. Rynek), 393 (ul. Rzemie艣lnicza), 376 (ul. Zachodnia) i 367 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ W RADZIEJOWIE
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w wydane zosta艂y postanowienia uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie". Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II, wzd艂u偶 ulicy Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II do przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 974. Inwestycja b臋dzie realizowana na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1062/1(ul. Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II) i 974 w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddzia艂 w Gda艅sku, Zak艂ad w Bydgoszczy z艂o偶onego przez Pe艂nomocnika Pana Tomasza Bednarczyka zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.1.2014 dla inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na: Budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 1062/1, 1062/2, 55/33, 78/2, 76/2, 65, 799, 55/7, 55/6, 55/5, 77/1 po艂o偶onych przy ul. Brzeskiej i Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego wyst臋puj膮cego z pe艂nomocnictwa Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Rynek, wzd艂u偶 ulicy Rzemie艣lniczej i Zachodniej do przy艂膮cza gazu do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 367.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza Reszkowskiego zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowie zadaszonych peron贸w autobusowych, miejsc postojowych dla autobus贸w, wykonanie utwardzenia terenu wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 przewidzianej do realizacji na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 76/3 z mo偶liwo艣ci膮 lokalizacji w granicy z dzia艂k膮 nr 76/4 przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza Bednarczyka dzia艂aj膮cego w imieniu Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zosta艂o postanowienie Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Bydgoszczy uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 1062/1, 1062/2, 55/33, 78/2, 76/2, 65, 799, 55/7, 55/6, 55/5, 77/1 po艂o偶onych przy ul. Brzeskiej i Komunalnej w Radziejowie. Ponadto zawiadamia si臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza Bednarczyka dzia艂aj膮cego w imieniu Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o., Zak艂ad w Bydgoszczy zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.8.2013.2014 dla inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na: Budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 839, 970, 853, 852, 850/1 po艂o偶onych przy ul. Bema w Radziejowie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋 o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa zadaszonych peron贸w autobusowych, miejsc postojowych dla autobus贸w oraz wykonanie utwardzenia terenu wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 76/3 po艂o偶onej przy ulicy Brzeskiej w Radziejowie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, i偶 dnia 10 stycznia 2014 roku wp艂yn膮艂 wniosek Pana Tomasza Bednarczyka dzia艂aj膮cego w imieniu Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o . Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Bydgoszczy o rozszerzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami przy ulicy Brzeskiej i Komunalnej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych: 1062/1, 1062/2, 55/33, 78/2, 76/2, 65, 799, 55/7, 55/6, 77/1. Wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji o dzia艂k臋 o numerze ewidencyjnym: 55/5.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Tomasza Bednarczyka dzia艂aj膮cego w imieniu Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o . Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Bydgoszczy zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami przy ulicy Brzeskiej i Komunalnej w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych: 1062/1, 1062/2, 55/33, 78/2, 76/2, 65, 799, 55/7, 55/6, 77/1".
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami w dniu 7 stycznia 2014 roku w siedzibie Urz臋du Miasta przy ul.Ko艣ciuszki 20/22 wywieszony zosta艂 na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Tomasza Bednarczyka dzia艂aj膮cego w imieniu Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o ., Zak艂ad w Bydgoszczy wydane zosta艂o postanowienie Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Radziejowie uzgadniaj膮ce projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 839, 970, 853,852, 850/1 po艂o偶onych przy ulicy Bema w Radziejowie". Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
Informuj臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w w dniu 31 grudnia 2013 roku zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wydane Postanowienie Nr 1/6220.4.2013 Burmistrza Miasta Radziej贸w z dnia 04 grudnia 2013 roku, znak B.6220.4.2013 stwierdzaj膮ce o braku konieczno艣ci przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia pod nazw膮: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci膮gowej w Radziejowie. Ponadto informuj臋, 偶e zosta艂y zgromadzone wszelkie niezb臋dne dokumenty do wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsi臋wzi臋cia.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, i偶 na wniosek Pana Tomasza Bednarczyka dzia艂aj膮cego w imieniu Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o . Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Bydgoszczy zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia wraz z przy艂膮czami w ulicy Bema w Radziejowie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych: 839, 970, 853, 852, 850/1.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.7.2013 dla inwestycji celu publicznego w zakresie budowy o艣wietlenia ulicznego na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 871/4, 873, 872/6, 875, 874/6, 874/5 i 874/4 po艂o偶onych przy ulicy Wyzwolenia i Dzia艂kowej w Radziejowie
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Radziej贸w
o naborze kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
zawiadamia si臋, i偶 dnia 06 listopada 2013 roku wp艂yn膮艂 wniosek Gminy Miasto Radziej贸w o rozszerzenie wniosku z dnia 30 pa藕dziernika 2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa o艣wietlenia ulicznego na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 871/4, 873, 872/6, 875, 874/6 po艂o偶onych przy ulicy Wyzwolenia i Dzia艂kowej w Radziejowie Wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji o dzia艂ki o numerach ewidencyjnych: 874/5 i 874/4.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa o艣wietlenia ulicznego na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 871/4, 873, 872/6, 875, 874/6 po艂o偶onych przy ulicy Wyzwolenia i Dzia艂kowej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCI膭GOWEJ W RADZIEJOWIE
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e w dniu 19 wrze艣nia 2013 roku w tutejszym Urz臋dzie zosta艂 wywieszony wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Radziej贸w og艂asza
偶e w dniu 22 lipca 2013 roku w tutejszym Urz臋dzie zosta艂 wywieszony wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy , sprzeda偶y i najmu.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o wydaniu z wniosku Gminy Miasto Radziej贸w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.6.2013 dla inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gminnego Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 777/6 po艂o偶onej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o wydaniu decyzji Nr 6733.3.2013 o umorzeniu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Lokalizacja cmentarza komunalnego oraz miejsc parkingowych na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 958 i 959 po艂o偶onych przy ulicy Armii Krajowej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o wydaniu decyzji Nr 6733.2.2013 o umorzeniu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Lokalizacja cmentarza komunalnego oraz miejsc parkingowych na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 960/8 po艂o偶onej przy ulicy Armii Krajowej w Radziejowie.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o wydanych postanowieniach uzgadniaj膮cych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 777/6 po艂o偶onej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie".
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.4.2013 dla inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktur膮 techniczn膮, budowy studni g艂臋binowej, budowy sieci wodoci膮gowej (od studni do stacji uzdatniania wody) oraz przebudowy istniej膮cej sieci wodoci膮gowej i kanalizacyjnej na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr ewidencyjnymi 778/3, 778/4, 790, 785, 779/3 (powsta艂ej z podzia艂u dzia艂ki 779/2) w obr臋bie geodezyjnym Radziej贸w.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7639405