logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

Zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego dzia艂aj膮cego z upowa偶nienia Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.12.2015 dla zamierzenia: Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63, biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Szybkiej, wzd艂u偶 drogi na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 713 do wysoko艣ci dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 711/19 oraz budowa przy艂膮cza do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 711/13. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 739, 713, 711/3, 722 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Radziej贸w.

BURMISTRZ MIASTA RADZIEJ脫W

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z p贸藕n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z p贸藕n. zm.) zawiadamia si臋, 偶e z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego reprezentuj膮cego Zak艂ad Projektowania i Obs艂ugi Inwestycji Proterm z siedzib膮 w Toruniu, dzia艂aj膮cego z upowa偶nienia Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzia艂 w Gda艅sku, Zak艂ad w Bydgoszczy, ul. Jagiello艅ska 42, 85-097 Bydgoszcz, zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.12.2015 dla zamierzenia:
Budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63, biegn膮cego od istniej膮cego gazoci膮gu w ulicy Szybkiej, wzd艂u偶 drogi na dzia艂ce
o numerze ewidencyjnym 713 do wysoko艣ci dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 711/19 oraz budowa przy艂膮cza do budynku mieszkalnego na dzia艂ce 711/13. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie dzia艂ek o nr ewidencyjnych 739, 713, 711/3, 722 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Radziej贸w.

Stronom post臋powania przys艂uguje wniesienie odwo艂ania w terminie 14 dni od dnia dokonania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w, budynek przy ulicy Ko艣ciuszki 20/22, I pi臋tro, pok贸j 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia.

Burmistrz Miasta Radziej贸w
S艂awomir Bykowski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC26.5 KB POBIERZ2015-12-09 14:41:19271

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2015-12-09 14:40:45
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-09 14:40:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1015

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Niespodzi艅ski  09.12.2015 13:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6877131