logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

OBWIESZCZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko.

Obwieszczenie


o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów


         Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w zwi膮zku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pó藕n. zm.) zawiadamiam o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów wraz z niezb臋dn膮 dokumentacj膮 sprawy w dniach od 26.08.2019 r. do 27.09.2019 r. w siedzibie Urz臋du Miasta Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22,
88-200 Radziejów, w godzinach od 730 do 1530.


Dyskusja publiczna nad przyj臋tymi w projekcie studium rozwi膮zaniami odb臋dzie si臋 w dniu 23.09.2019 r. w siedzibie Urz臋du Miasta Radziejów o godzinie 1230.


Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej mog膮 wnosi膰 uwagi do projektu studium.


Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mog膮 by膰 sk艂adane w formie pisemnej, ustnie do protoko艂u, za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno艣ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
w Urz臋dzie i na adres Urz臋du Miasta Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie do dnia 22.10.2019 r.


Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Radziejowa.


 Burmistrz Miasta Radziejów


S艂awomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC28 KB POBIERZOO艢 Obwieszczenie BIP.doc2019-08-13 07:57:15137
.PDF6375.7 KB POBIERZProjekt Studium - tekst2019-08-26 11:49:40138
graf.10982.4 KB POBIERZProjekt Studium - rysunek2019-08-26 11:50:25138
.PDF2723.4 KB POBIERZPrognoza oddzia艂ywania na 艣rodowisko.2019-08-26 11:50:53131
.DOC25.5 KB POBIERZwniosek ws zg艂aszania uwag do studium2019-09-03 11:12:24125
.DOC32.5 KB POBIERZPROTOK脫艁 Z DYSKUSJI2019-10-09 12:22:59126

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2019-08-13 07:56:48
Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-13 07:56:48
Liczba wy艣wietle艅 : 424licznik odwiedzin: 6788764