logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w

Burmistrz Miasta Radziej贸w, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prowadzenia rewitalizacji wybranych obszar贸w Miasta Radziej贸w, zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych projektu .Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022.

Radziejów, dnia 30.06.2020 r.


 OBWIESZCZENIE


 Konsultacje spo艂eczne projektu


„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”


Burmistrz Miasta Radziejów, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Radziejów, zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”.


Przedmiotem konsultacji spo艂ecznych jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022”. Nale偶y zwróci膰 uwag臋, 偶e w przedstawionym projekcie obszarem zdegradowanym s膮 jednostki strukturalne: Obszar nr 2, Obszar nr 4, Obszar nr 7, Obszar nr 8, Obszar nr 9. Natomiast obszar rewitalizacji to Obszar nr 7 obejmuj膮cy ulic臋 Marii D膮browskiej, bloki przy Objezdnej oraz ulic臋 Poln膮.


Konsultacje maj膮 na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotycz膮cych przedstawionej dokumentacji.


Konsultacje przeprowadzone b臋d膮 w terminie od 30 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Sk艂adanie uwag b臋dzie mo偶liwe w terminie od 30 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Wybrano nast臋puj膮ce formy konsultacji:  1. Zbieranie uwag ustnych - uwagi mo偶na sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pokój 111.

  2. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej, w szczególno艣ci poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Radziejów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


 Komplet dokumentów dotycz膮cych prowadzonych konsultacji spo艂ecznych w tym formularz konsultacyjny wraz z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” dost臋pne s膮:  1. Na stronie internetowej Miasta Radziejów: www.umradziejow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radziejów: www.bip.umradziejow.pl.

  2. W Urz臋dzie Miasta w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów.


 Wype艂nione formularze mo偶na dostarczy膰:  1. Drog膮 elektroniczn膮 na adres: budownictwo@umradziejow.pl

  2. Drog膮 korespondencyjn膮 na adres: Urz臋du Miasta w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, z dopiskiem „Rewitalizacja”

  3. Bezpo艣rednio do Urz臋du Miasta w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pokój nr 111, w godzinach pracy Urz臋du.


Burmistrz Miasta Radziejów


S艂awomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC30 KB POBIERZObwieszczenie konsultacje LPR Radziej贸w2020-06-30 12:12:5685
.PDF3573.5 KB POBIERZprojekt LPR dla Miasta Radziej贸w - AKTUALIZACJA 20202020-06-30 12:14:35103
.DOC40.5 KB POBIERZFormularz konsultacyjny LPR Radziej贸w2020-06-30 12:15:0286

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2020-06-30 12:12:12
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-30 12:12:12
Liczba wy艣wietle艅 : 585licznik odwiedzin: 6958567